Tài liệu liên quan

Ảnh tận hưởng của môi trường xung quanh làm việc, công việc căng thẳng tới việc thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định làm việc lại tổ chức của nhân viên technology thông tin tại tp.hcm
Ảnh tận hưởng của môi trường làm việc, các bước căng thẳng đến việc thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức triển khai và ý định ngơi nghỉ lại tổ chức triển khai của nhân viên technology thông tin tại thành phố hồ chí minh 237 113 0
Ảnh tận hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng tới sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức triển khai và ý định sống lại tổ chức triển khai của nhân viên technology thông tin tại thành phố hồ chí minh
Ảnh tận hưởng của môi trường thiên nhiên làm việc, các bước căng thẳng tới sự thoả mãn công việc, khẳng định với tổ chức triển khai và ý định ngơi nghỉ lại tổ chức triển khai của nhân viên technology thông tin tại tp.hồ chí minh 240 57 2
những yếu tố tác động đến khẳng định với tổ chức và dự định chuyển câu hỏi của nhân viên technology thông tin trên địa bàn tp hcm , luận văn thạc sĩ
những yếu tố tác động đến khẳng định với tổ chức và ý muốn chuyển việc của nhân viên technology thông tin bên trên địa bàn tp hcm , luận văn thạc sĩ 92 41 0
Ảnh tận hưởng của môi trường xung quanh làm việc, quá trình căng thẳng tới việc thoả mãn công việc, cam đoan với tổ chức triển khai và ý định ở lại tổ chức triển khai của nhân viên công nghệ thông tin tại tp.hồ chí minh
Ảnh hưởng trọn của môi trường làm việc, các bước căng thẳng tới sự thoả mãn công việc, khẳng định với tổ chức triển khai và ý định sinh hoạt lại tổ chức của nhân viên technology thông tin tại tp.hồ chí minh 237 18 0
những yếu tố tác động đến khẳng định với tổ chức và ý định chuyển vấn đề của nhân viên technology thông tin trên địa bàn tp.hồ chí minh , luận văn thạc sĩ
các yếu tố tác động đến khẳng định với tổ chức và dự định chuyển việc của nhân viên technology thông tin bên trên địa bàn tp.hồ chí minh , luận văn thạc sĩ 92 52 0
(Luận văn thạc sĩ) tác động của môi trường xung quanh làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, khẳng định với tổ chức và ý định nghỉ ngơi lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại tp hcm
(Luận văn thạc sĩ) tác động của môi trường thiên nhiên làm việc, quá trình căng thẳng đến việc thoả mãn công việc, khẳng định với tổ chức triển khai và ý định sống lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại tp.hồ chí minh 237 21 0
(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến khẳng định với tổ chức và ý muốn chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn tp.hồ chí minh
(Luận văn thạc sĩ) những yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển bài toán của nhân viên công nghệ thông tin bên trên địa bàn tp.hcm 92 10 0
Đồ án: tò mò về mã nguồn mở php
BB và xây dựng diễn bầy cho sinh viên công nghệ thông tin 45 357 2
PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KHÁC CẢI THIỆN HỌC CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU mang đến SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THỐNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KHÁC CẢI THIỆN HỌC CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU mang lại SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THỐNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 569 0
Tìm hiểu về HTML,CSS và JAVASCRIPT ứng dụng thiết kế trang web đăng ký học phần mang lại sinh viên công nghệ thông tin
Tìm hiểu về HTML,CSS và JAVASCRIPT ứng dụng thiết kế website đăng ký học phần đến sinh viên công nghệ thông tin 884 1
các yếu tố ảnh hưởng đến cam đoan với tổ chức triển khai và ý muốn chuyển câu hỏi của nhân viên công nghệ thông tin bên trên địa bàn tp.hồ chí minh
các yếu tố ảnh hưởng đến khẳng định với tổ chức và dự định chuyển câu hỏi của nhân viên technology thông tin bên trên địa bàn tp.hồ chí minh 92 286 0
Ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên làm việc, các bước căng thẳng tới việc thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định sinh sống lại tổ chức triển khai của nhân viên technology thông tin tại tp.hcm
Ảnh hưởng trọn của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến việc thoả mãn công việc, cam đoan với tổ chức và ý định ở lại tổ chức triển khai của nhân viên công nghệ thông tin tại tp hcm 237 113 1
một số trong những giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình đến sinh viên technology thông tin, ngôi trường Đại học tập An Giang
một vài giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên công nghệ thông tin, ngôi trường Đại học An Giang 5 30 0
Ảnh hưởng trọn của môi trường xung quanh làm việc, công việc căng thẳng tới sự thoả mãn công việc, cam đoan với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên technology thông tin tại tp.hồ chí minh
Ảnh hưởng của môi trường xung quanh làm việc, quá trình căng thẳng tới việc thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức triển khai và ý định làm việc lại tổ chức của nhân viên technology thông tin tại thành phố hồ chí minh 237 43 0
các yếu tố tác động đến cam đoan với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên technology thông tin trên địa bàn tp hcm : Luận văn thạc sĩ
các yếu tố ảnh hưởng đến khẳng định với tổ chức triển khai và dự định chuyển câu hỏi của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn tp hcm : Luận văn thạc sĩ 92 43 0
SKKN một số trong những kinh nghiệm trong thi công và tổ chức trò chơi toán lớp 1 có ứng dụng công nghê tin tức
SKKN một trong những kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức trò đùa toán lớp 1 có vận dụng công nghê tin tức 443 4
những nhân tố tác động đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin của những doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố biên hòa
các nhân tố tác động đến unique thông tin kế toán tài chính trong môi trường xung quanh ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố biên hòa 159 177 0
Đề thi và đáp án toán rời rốc của sinh vien công nghệ thông tin ĐHTB TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 01 (Đề thi gồm tất cả 01 trang) ĐỀ THI HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành riêng cho:Sinh viên K48CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (2điểm). Từng đề thi có 3 câu bài xích tập 2 câu lí thuyết. Trong ngân hàng các câu hỏi đã có sẵn 7 câu bài tập 5 câu lí thuyết. Hỏi với bank ấy hoàn toàn có thể tạo ra bao nhiêu đề thi khác nhau? Qui cầu rằng hòn đảo thứ tự khác nhau trong một đề thi ta không tồn tại được một đề thi mới. Câu 2: (3 điểm) bao gồm bao nhiêu xâu nhị phân gồm độ dài bởi 10 tất cả a. Đúng 3 số 0? b. Số những số 0 bằng số các số 1 c. Hoặc được ban đầu bằng bít 1 hoặc được xong bằng nhì bit 00 Câu 3: (3 điểm) mang đến đồ thị có hướng G tất cả  5 đỉnh  9 cung có những trọng số tương xứng trên hình vẽ: 6 5 3 6 2 2 5 2 B D 3 E A C dùng thuật toán Dijks tra tìm lối đi ngắn độc nhất vô nhị từ đỉnh A tới đỉnh D trên đồ dùng thị G. Nêu rõ quá trình thực hiện tại thuật toán?. Câu 4: (2 điểm) search cây khung nhỏ tuổi nhất của vật dụng thị sau. A b c d e f g h i k lm 1 2 5 6 4 6 5 1 2 3 3 3 1 2 1 2 5 6 4 6 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 02 (Đề thi gồm tất cả 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành cho: sv K48 cntt Thời gian: 120 phút Câu 1: (3 điểm): a) có bao nhiêu từ có thể khác nhau (có thể vô nghĩa) thu được bằng cách đổi chỗ những chữ loại chữ số trong từ “ngay20thang10nam2007”? b) tất cả bao nhiêu trường đoản cú gồm toàn bộ các vần âm chữ số trên làm thế nào cho các số 0 đứng ở chỗ số 1, 4,8,12 trong đơn chiếc tự từ? Câu 2: (3 điểm): a) có bao nhiêu cách xếp một đội sinh viên n phái nam n bạn nữ ngồi xung quanh 1 bàn tròn? b) gồm bao nhiêu phương pháp xếp team sinh viên vào câu a làm sao cho nữ ngồi đan xen nam? Câu 3: (3 điểm) Tìm đường đi ngắn độc nhất từ đỉnh a đến những đỉnh còn sót lại trong thiết bị thị. 4 4 9 a b c d e z 4 2 1 5 10 8 2 6 3 2 11 1 4 2 2 1 1 2 2 1 c d g e  f i b  a  h  Câu 4: (2 điểm):Trình bày giải thuật Kruskal vận dụng tìm cây khung nhỏ dại nhất trong thiết bị thị sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 03 (Đề thi gồm bao gồm 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành cho: sv K48 công nghệ thông tin Thời gian: 120 phút Câu 1: (2 điểm) trả sử một nhóm bộ môn tất cả 10 phái mạnh 15 nữ. Có bao nhiêu cách lựa chọn một hội đồng tất cả 6 uỷ viên trong các số đó số uỷ viên nam thông qua số uỷ viên nữ? Câu 2: (2 điểm) tất cả bao nhiêu xâu có 10 chữ số của hệ tam phân (0,1 hhoặc 2) cất đúng nhì chữ số 0,3 hàng đầu 5 chữ số 2? Câu 3: (2 điểm) có bao nhiêu biện pháp phân công 3 việc cho 5 tín đồ làm, nếu như một người hoàn toàn có thể làm những việc? Câu 3: (2 điểm) sử dụng thuật toán Floyd tìm lối đi ngắn nhất đều cặp đỉnh của đồ vật thị. 5 6 4 8 t u 7 v x Câu 4: (2 điểm) Xét thứ thị G gồm những đỉnh A,B,C,D,E,F được cho vày ma trận trọng số sau: A B C D E F A 0 4 0 3 4 0 B 4 0 3 2 0 0 C 0 3 0 4 0 5 D 3 2 4 0 2 3 E 4 0 0 2 0 4 F 0 0 5 3 4 0 a) Hãy vẽ dạng màn biểu diễn hình học tập của đồ vật thị G b) cần sử dụng thuật toán PRIM để search cây khung nhỏ xíu nhất của trang bị thị G Đáp án- đề hàng đầu Môn Toán rời rạc Câu 1: (2đ) C 3 7 C 2 5 =35.10=350 Câu 2: (3đ) a. 10!/(3!7!)=120 b.10!/(5!5!)=252 c. Số xâu nhị phân có độ dài là 10 được bắt đầu bằng bit 1 là: 2 9 Số xâu nhị phân gồm độ dài bởi 10 xong xuôi bằng hai bịt 00 là: 2 8 Số xâu nhị phân có độ dài bằng 10 ban đầu bằng 1 chấm dứt bằng 00 là: 2 7 Theo nguyên lí bù trừ số xâu nhị phân bắt đầu bằng 1 hoàn thành là 00 là: 2 9 +2 8 -2 7 Câu 3: (2đ) thuật toán Dijkstra tìm lối đi ngắn tốt nhất giữa hai đỉnh của trang bị thị S là tập đỉnh đang tính ngừng , L(v) là độ dài đường đi ngắn tốt nhất từ đỉnh A tới đỉnh v. Khởi sinh sản S= , L(A)=0, L(v)= bổ sung vào S Tính lại L(v) Hàm A L(B)=2,L(E)=5 (B)=A,(E)=A B L(E)=4, L(C)=8 (C)=B E L(C )=6,(D)=10 (C )=E,(D)=E C L(D)=9 (D)=C D Câu 4 (2đ) Thuật toán kruskal (a,e), (e,i),(e,f),(f,b),(f,k),(f,q),(q,c),(q,l),(q,h),(h,d),(h,m) Đáp án- đề số 2 Môn Toán rời rạc Câu 1: (3đ) a. Thiến của các phần tử giống nhau. C 4 đôi mươi C 3 16 C 2 13 C 3 11 C 2 9 C 1 7 C 1 6 C 1 5 C 1 4 C 1 3 C 1 2 b. Tất cả A 1 4 phương pháp xếp các số 0 vào các vị trí đã định. Kí tự sót lại xếp theo phong cách xếp thiến của các bộ phận giống nhau. Theo nguyên lí nhân ta gồm A 1 4 * C 3 16 C 2 13 C 3 11 C 2 9 C 1 7 C 1 6 C 1 5 C 1 4 C 1 3 C 1 2 Câu 2: (3đ) a. (2n-1)! biện pháp xếp n phái nam n thiếu nữ ngồi quanh bàn tròn b. (n-1)! bí quyết xếp n phái nam ngồi xung quanh bàn tròn vào n địa điểm để sao giữa hai người bất kì cách nhau một khoảng trống. Sau khoản thời gian xếp chấm dứt n nam, ta có số không gian là vậy có n! biện pháp xếp n người vợ vào n vị trí. Theo nguyên lí nhân số phương pháp xếp team sinh viên này ngồi quanh bàn tròn xen kẽ nam phụ nữ là (n-1)!*n! Câu 3: (2đ) L(a)=0 L(b)=1 a->b L(c)=5 a->b->c L(d)=6 a->h->g->f->d L(e)=6 a->h->g->f->e L(f)=5 a->h->g->f L(g)=3 a->h->g L(i)= 4 a->h->i L(h)=2 Câu 4( 2 đ): Cây khung nhỏ tuổi nhất gồm những cạnh sau. (a,c),(c,b),(b,d),(d,e),(e,z)                    Đáp án đề số 3 Câu 1(2 điểm) C(10,3)*C(15,3)=5460 Câu 2( 2 điểm) 10!/(2!3!5!)=2520 Câu 3(2 điểm) 5 3 Câu 4(2 điểm) 0 6 9 5 12 0 8 7 9 15 0 4 5 11 4 0 Câu 5( 2 điểm) A B C D E F 4 3 4 2 4 5 4 3 3 3 a. Hình mẫu vẽ b. Thuật toán prim . Thêm cạnh xét bổ sung cạnh thêm đỉnh D DE,DC,DB,DA,DF, DB B BA,BC DE E EA DF F FC domain authority A AB BC C TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam KHOA TOÁN-LÍ-TIN Độc lập - thoải mái - hạnh phúc  ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn: Toán rời rạc dành riêng cho sinh viên K46 cntt Thời gian: 120 phút Câu 1: (2điểm) chứng tỏ số những tập con hữu hạn của một tâp hợp gồm n bộ phận là 2 n tập. Câu 2: (2điểm) a) minh chứng rằng (pq) tương tự với pq b) minh chứng rằng (pr)(qr) tương tự với (pq)r Câu 3 : (2 điểm) cho đồ thị được bố trí theo hướng G có  5 đỉnh  9 cung có những trọng số tương xứng trên hình vẽ: B A DE C cần sử dụng thuật toán Dijkstra tìm lối đi ngắn tốt nhất từ đỉnh A tới đỉnh D trên đồ dùng thị G. Nê u rõ công việc thực hiện thuật toán. Câu 4: (2 điểm) Xét thứ thị G gồm các đỉnh A,B,C,D,E,F được cho bởi ma trận trọng số sau: A B C D E F A 0 4 0 3 4 0 B 4 0 3 2 0 0 C 0 3 0 4 0 5 D 3 2 4 0 2 3 E 4 0 0 2 0 4 F 0 0 5 3 4 0 a) Hãy vẽ dạng màn biểu diễn hình học của đồ dùng thị G b) dùng thuật toán PRIM để search cây khung nhỏ xíu nhất của thiết bị thị G Câu 5: (2điểm) buổi tối thiểu hóa hàm boole 3 biến đổi bằng cách thức Quine Mc
Cluskey. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam KHOA TOÁN-LÍ-TIN Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn: Toán rời rạc giành riêng cho sinh viên K46 công nghệ thông tin Thời gian: 120 phút Câu 1: (4 điểm): c) bao gồm bao nhiêu từ có thể khác nhau (có thể vô nghĩa) thu được bằng cách đổi chỗ những chữ dòng chữ số vào từ “ngay20thang10nam2007”? d) có bao nhiêu từ gồm tất cả các vần âm chữ số trên thế nào cho các số 0 đứng ở vị trí số 1, 4,8,12 trong chưa có người yêu tự từ? Câu 2: (2 điểm) tất cả bao nhiêu xâu nhị phân bao gồm độ dài bằng 10 hoặc ban đầu bằng che 1 hoặc kết thúc là 00? Câu 3: (2 điểm) Một khu triển lãm có 16 phòng được mang lại trong hình sau: 1 2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16 7 9 8 4 cùng với qui ước những phòng tất cả cạnh tầm thường thì tất cả cửa thông nhau. Hướng dẫn viê n hy vọng dẫn khách du lịch thăm quan qua toàn bộ các phòng nhưng mà không phòng nào quá một lần. Hỏi có thể thực hiện được ý định kia không? Câu 4: (2 điểm) tìm kiếm cây khung bé dại nhất của trang bị thị trên hình vẽ sau đây. Nêu rõ các bước thực hiện tại thuật toán. Câu 5: (2 điểm) về tối thiểu hóa vẽ mạch tổng hợp của biểu thức sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam KHOA TOÁN-LÍ-TIN Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn: Toán rời rạc giành cho sinh viên K46 công nghệ thông tin Thời gian: 120 phút Câu 1:(2 điểm) mỗi đề thi bao gồm 3 câu bài bác tập 2 câu lí thuyết. Trong ngân hàng các câu hỏi đã có sẵn 7 câu bài tập 5 câu lí thuyết. Hỏi với bank ấy có thể tạo ra bao nhiêu đề thi không giống nhau? Qui ước rằng đảo thứ tự khác biệt trong một đề thi ta không có được một đề thi mới. Câu 2: (2 điểm) đến trước P(x,y,z): “z=x+y” là phương pháp 3 trở thành x, y,z khẳng định trên tập các số thực. Hãy kiểm tra phương pháp vị tự sau đúng tuyệt sai? phân tích và lý giải tại sao? a) x1 x2 x4 x3 5 4 6 8 7 b) a d i m b k c l e hf g 53 5 1 6 1 1 61 2 6 226 2 4 3 4 5 3 5 Câu 3: (2 điểm) a) khẳng định số mặt lồi của khối đa diện tất cả 12 đỉnh bậc của toàn bộ các đỉnh đều bởi 5. B) Cho solo đồ thị như hì nh bên. Search cây khung bé nhỏ nhất? c) Không vồ cập tới trọng số của những cạnh của đồ thị. Khi đó đồ thị rất có thể xem là bản đồ của một tỉnh có 10 huyện có đường biên giới sinh sản bởi những cạnh của vật thị. Hãy khẳng định số màu tối thiểu để đánh màu phiên bản đồ của tỉnh giấc này. Làm thế nào để cho hai thị trấn kề nhau( có chung biên giới) được tô vì chưng hai màu không giống nhau. Nhì huyện thông thường nhau một đỉnh không được xem là kề nhau. Với số màu tối thiểu vừa tìm được hãy chỉ ra một phương án tô màu phiên bản đồ trên. Câu 4: (2 điểm) sử dụng thuật toán Floyd tìm lối đi ngắn nhất hầu như cặp đỉnh của vật thị. Câu 5:( 2 điểm) Dùng phương pháp bảng Karnaugh để tối thiểu hóa biểu thức lô ghích sau. Đáp án đề số 1 Câu 1: phương thức qui hấp thụ toán học tập A cùng với |A|=n có 2 n tập con. Thật vậy: n=1 gồm A=a gồm hai tập bé là a . Giả sử hầu hết tập A mà |A|=n |P(A)|=2 n ta chứng minh nếu B gồm n+1 thành phần thì |P(B) |=2 n+1 .Thật vậy B= B 1 cùng với |B 1 | = n, b B 1 .Số tập con của B 1 là 2 n tiếp nối cứ từng tập nhỏ của B 1 nêm thêm b vào được một tập nhỏ của B. Như vậy có thêm 2 n tâp con nữa. |P(B)|=2 n +2 n =2.2 n =2 n+1 . Câu 2: minh chứng rằng. A. Lập bảng chân lí. B. (pr)(qr) (pq)r (pq)r (pq)r. Câu 3: thuật toán Dijkstra tìm lối đi ngắn nhất giữa nhì đỉnh của đồ vật thị S là tập đỉnh đang tính xong , L(v) là độ dài đường đi ngắn tuyệt nhất từ đỉnh A tới đỉnh v. Khởi chế tạo ra S= , L(A)=0, L(v)= bổ sung cập nhật vào S Tính lại L(v) Hàm A L(B)=2,L(E)=5 (B)=A,(E)=A B L(E)=4, L(C)=8 (C)=B E L(C )=6,L(D)=10 (C )=E,(D)=E C L(D)=9 (D)=C D A B C D E F 4 3 4 2 4 5 4 3 3 3 Câu 4: a. Đồ thị như hình vẽ. B. Thuật toán prim. Bổ xung cạnh xét thêm cạnh bổ xung đỉnh D DE,DC,DB,DA,DF, DB B BA,BC DE E EA DF F FC domain authority A AB BC C Câu 5: Đáp án đề số 2: <...>... Tất cả các đỉnh mà không xẩy ra lặp lại một đỉnh nào đó Câu 4: hoàn toàn có thể dựng cây khung nhỏ dại nhất như sau (thuật toán Prim) bước chọn cạnh phí tổn tổn 1 2 3 4 5 Câu 5: Đáp án đề số 3 Câu 1: C37 C25=35.10=350 c,d c,a a,e e,f a,b tổng 1 2 3 2 4 12 Câu 2: a) đúng Câu 3: a) f=e-v+2=30-12+2=20 b) Thuật toán Kruscal cách chọn cạnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng a,e b,f c,g d,h e,i f,k g,i h,m f,g... Câu 3: Coi mỗi phòng là 1 trong những đỉnh hai đỉnh được nối cạnh giả dụ hai phòng gồm chung cửa bài toán qui về vấn đề giải bài toán trên thứ thị Tìm đường đi qua toàn bộ các đỉnh mỗi đỉnh không thật một lần 1 2 4 5 10 3 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 minh chứng là đồ dùng thị hamintơn (Điều này không xảy ra vì theo định lí Dark số bậc của mỗi đỉnh đề nghị Hoặc: chứng minh là đồ gia dụng thị nhì phía không tồn tại một hành trình dài đi...Câu 1: c hoán vị của các thành phần giống nhau C420 C316 C213 C311 C29 C17 C16 C15 C14 C13 C12 d gồm A14 phương pháp xếp các số 0 vào những vị trí vẫn định Kí tự sót lại xếp theo phong cách xếp hoạn của các phần tử giống nhau Theo nguyên lí nhân ta bao gồm A14* C316 C213 C311 C29 C17 C16 C15 C14 C13 C12 Câu 2: a hai mệnh đề A B được gọi là tương tự nếu chúng có cùng giá chỉ trị... E,f g,h (luôn luôn tồn tại tổng của nhì số thực bất kì) mức giá tổn 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 23 c) Coi mỗi phần đất là một đỉnh của thiết bị thị, những đỉnh được tiến công số từ là 1 đến 10, nhì phần đất bao gồm chung biên cương thì có cạnh chung bài xích toán chuyển về bài toán tô màu của thứ thị sau: 3 1 8 5 2 3 7 9 6 4 10 Đỉnh 2,7,6 tô màu 1 Đỉnh 3,5,10, sơn mầu 2 Đỉnh 1,4,8,9 sơn mầu 3 Câu 4; Câu 5: . ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 01 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành cho:Sinh viên K48CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (2điểm). Mỗi đề thi gồm 3 câu bài bác tập với 2 câu lí thuyết TÂY BẮC Đề số 03 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành riêng cho: sinh viên K48 cntt Thời gian: 120 phút Câu 1: (2 điểm) trả sử một đội nhóm bộ môn tất cả 10 nam cùng 15 thiếu nữ a b c d e f g h i k lm 1 2 5 6 4 6 5 1 2 3 3 3 1 2 1 2 5 6 4 6 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 02 (Đề thi gồm tất cả 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành riêng cho: sv K48 công nghệ thông tin Thời gian: 120 phút Câu
1. Giáo trình toán tránh rạc2. Slide bài giảng3. Bài bác tập toán tránh rạc4. Tổng hợp đề thi giữa kỳ5. Tổng hợp đề thi cuối kỳ6. Tài liệu xem thêm thêm

2. Slide bài xích giảng

Trong thư mục dưới gồm các file slide theo những bài/ chương. Chúng ta vào thư mục để xem toàn cục nhé, tại đây mình chỉ demo 1 file.

Bạn đang xem: Đề thi toán rời rạc


3. Bài tập toán rời rạc

Trong thư mục dưới gồm các file theo những bài/ chương. Các bạn vào thư mục để xem tổng thể nhé, tại đây mình chỉ demo 1 file.


Trong thư mục bên dưới gồm các file theo những bài/ chương. Các bạn vào thư mục để xem toàn cục nhé, tại đây mình chỉ thử nghiệm 1 file.


4. Tổng vừa lòng đề thi giữa kỳ

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file. Các bạn vào thư mục để xem tổng thể nhé, ở đây mình chỉ kiểm tra 1 file.

Xem thêm: Top 50 Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 1 Môn Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2022


5. Tổng phù hợp đề thi cuối kỳ

Trong thư mục bên dưới gồm các file. Các bạn vào thư mục nhằm xem toàn thể nhé, tại đây mình chỉ kiểm tra 1 file.


*
*
TÀI LIỆU GIẢI TÍCH 1

Bài viết mới

BF4726 – Tài liệu cai quản chất lượng trong CNSHBF4718 – kỹ thuật thu thừa nhận Hợp chất gồm hoạt tính sinh học từ thực vật
BF4715 – Tài liệu kỹ thuật nuôi cấy vi rút
BF4711 – tư liệu môn Vi sinh đồ dùng 2BF4709 – Kỹ thuật thu hồi hoàn thiện sản phẩm
BF4708 – tài liệu Thí nghiệm chuyên môn lên men
BF4705 – tư liệu môn kỹ thuật lên men
BF4535 – tài liệu Đồ án chuyên ngành QTTBBF4533 – tư liệu Thí nghiệm chuyên ngành QTTBBF4532 – Điều khiển tự động hóa các quá trình technology thực phẩm

Danh mục

Bài giảng
Blog – phía dẫn
Điểm rèn luyện
IELTSKhoa technology dệt may
Khoa technology hóa học
Khoa giáo dục và đào tạo thể chất
Khoa công nghệ và công nghệ vật liệu
Khoa lý luận thiết yếu trị
Khoa quốc phòng
Tài liệu Bách Khoa
Tài liệu NEUTài liệu tham khảo
Tài liệu THPTTài liệu giờ Anh
Tiếng anh tổng hợp
TOEICTrường CNTT và TTTrường Cơ Khí
Trường Điện – Điện tử
Viện technology hóa học
Viện tài chính và cai quản lýViện ngoại ngữ
Viện sinh phẩm
Viện sư phạm kỹ thuật
Viện thiết bị lý kỹ thuật
Việt toán áp dụng và tin học
AEPcông nghệ thông tin
Giáo dục Quốc chống - An ninhkhoa công nghệ dệt maykhoa technology hóa họckhoa học cùng kỹ thuật trang bị liệu
Khoa ngoại ngữlý luận thiết yếu trịlập trìnhmôn bửa trợpháp luậtsamiseeesemsoictthể dụcthể thao
Tin học đại cươngtriết họctrường technology thông tin và truyền thôngtrường cơ khítrường điện - năng lượng điện tử
Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩmviện diệnviện dệt mayviện tài chính và quản ngại lýViện sinh phẩmviện sư phạm kỹ thuậtviện toán ứng dụng và tin họcviện vật dụng liệuviện thiết bị lý kỹ thuậtviện điệnviện huấn luyện và đào tạo liên tục
Vật lý đại cươngđồ họa

Bình luận gần đây

Hậu Văn Vở on MI113X – tư liệu môn giải tích 3 các nhóm ngành chuẩnquân on MI113X – tài liệu môn giải tích 3 những nhóm ngành chuẩn
Hậu Văn Vở on PH1130/PH1131 – tài liệu môn đồ lý đại cương cứng 3 (chương trình chuẩn)cuong on PH1130/PH1131 – tài liệu môn vật dụng lý đại cưng cửng 3 (chương trình chuẩn)Hậu Văn Vở on PH1130/PH1131 – tài liệu môn đồ gia dụng lý đại cương 3 (chương trình chuẩn)Ezoicreport this ad
TÀI LIỆU ĐẠI HỌCMenu Toggle
Tài liệu Bách Khoa
Menu Toggle
Bài giảng
Tài liệu NEUTài liệu giờ đồng hồ Anh
Menu Toggle
Tiếng anh tổng hợp
TOEICIELTSTài liệu tham khảo
Blog – phía dẫn