Đề thi, chất vấn học kì 1 Toán 11 trắc nghiệm bao gồm đáp án năm học 2018-2019 50 câu trắc nghiệm biên soạn đẹp


Đề chất vấn học kì 1 Toán 11 trắc nghiệm tất cả đáp án. Đề tất cả 50 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút.

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm toán 11

Trích dẫn một số trong những câu trong đề thi hk1 toán 11

Câu 17. Bài thi học kỳ môn toán có 50 câu TNKQ, mỗi câu có bốn phương án trả lời. Hỏi có bao nhiêu phương án trả lời của bài thi ?
Câu 18. Có từng nào số tự nhiên có 3 chữ số song một khác nhau ?
Câu 19. Một nhà chờ xe buýt có một dãy 10 chiếc ghế. Hỏi có bao nhiêu cách để nhị hành khách ngồi chờ luôn ngồi cạnh nhau?
Câu 20. Một lớp học chia thành 6 nhóm học sinh để làm nhiệm vụ trực tuần (6 ngày). Hỏi có từng nào cách cắt cử mỗi nhóm trực một ngày.Câu 21. Một đa giác lồi có 12 đỉnh thì có bao nhiêu đường chéo ?
Câu 22. Ban văn nghệ của lớp có 10 em Nữ và 3 em Nam. Cần chọn ra 3 em để lập một tốp ca sao cho có ít nhất một em Nữ. Hỏi có từng nào cách chọn ?
Câu 23. Từ các chữ số có thể lập được từng nào số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau mà vào đó luôn có mặt chữ số 0 ?.Câu 25. Ban văn nghệ của lớp có 15 thành viên gồm 6 nữ và 9 nam. Có từng nào cách phân chia thành nhì nhóm tập luyện làm sao cho nhóm thứ nhất có 7 em và có ít nhất 4 em nữ ?
Câu 29. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 30. Tính xác suất của biến cố : “số được chọn là số nguyên tố” ?
Câu 32. Nhị xạ thủ bắn mỗi người một viên đạn vào bia, biết xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất là 0,75 và của xạ thủ thứ hai là 0,85. Tính xác suất để có ít nhất một viên trúng vòng 10 ?
Câu 33. Bài kiểm tra môn toán có đôi mươi câu trắc nghiệm khách quan; mỗi câu có 4 lựa chọn và chỉ có một phương án đúng. Một học sinh ko học bài phải làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Tính xác suất để học sinh đó trả lời sai cả 20 câu ?

File hình ảnh đề thi học tập kì 1 toán lớp 11


*

*

*

*

*

Nhằm hỗ trợ ngân hàng câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 giúp học viên rèn luyện trong quy trình học tập, chuyenbentre.edu.vn trình làng đến các em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11. Tài liệu bao gồm 697 trang cùng với các câu hỏi và bài bác tập trắc nghiệm Toán 11 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong công tác Đại số với Giải tích 11 và Hình học tập 11.

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 11:I. ĐẠI SỐChương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Lý thuyết.II. Tính tuần hoàn.III. Sự đổi mới thiên với đồ thị của hàm số lượng giác.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.I. Phương trình sin x = a.II. Phương trình cos x = a.III. Phương trình tan x = a.IV. Phương trình cot x = a.V. Bài bác tập trắc nghệm.3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.I. Phương trình bậc nhất đối với cùng 1 hàm con số giác.II. Phương trình hàng đầu đối với sin x cùng cos x.III. Phương trình bậc hai so với một hàm số lượng giác.IV. Phương trình phong cách bậc hai so với sin x và cos x.V. Phương trình chứa sin x ± cos x và sin x cos x.VI. Bài tập trắc nghệm.Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.1 QUY TẮC ĐẾM.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Các dạng toán.III. Bài tập trắc nghiệm.2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.I. Nắm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 BIẾN CỐ và XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.1 DÃY SỐ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc ngihệm.2 CẤP SỐ CỘNG.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 CẤP SỐ NHÂN.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 4. GIỚI HẠN.1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 5. ĐẠO HÀM.1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 VI PHÂN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.5 ĐẠO HÀM CẤP 2.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.II HÌNH HỌCChương 1. PHÉP BIẾN HÌNH.1 PHÉP BIẾN HÌNH.I. Bắt tắt lí thuyết.2 PHÉP TỊNH TIẾN.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.5 PHÉP QUAY.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.6 PHÉP DỜI HÌNH.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.7 PHÉP VỊ TỰ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.8 PHÉP ĐỒNG DẠNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 2. Quan lại HỆ song SONG trong KHÔNG GIAN.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.I. Khởi đầu về hình học không gian.II. Các đặc thù thừa nhận.III. Điều kiện khẳng định mặt phẳng.IV. Hình chóp và tứ diện.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 hai ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG – nhị ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.I. Lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí kha khá của con đường thẳng với mặt phẳng.II. Điều kiện nhằm một đường thẳng tuy vậy song với một khía cạnh phẳng.III. Tính chất.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 nhị MẶT PHẲNG tuy nhiên SONG.I. Vị trí tương đối của nhị mặt phẳng phân biệt.II. Điều kiện để hai phương diện phẳng tuy vậy song.III. Tính chất.IV. Hình lăng trụ với hình hộp.V. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. Quan tiền HỆ VUÔNG GÓC trong KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Thủy tức đưa mồi vào miệng bằng cách nào ? thủy tức di chuyển bằng cách nào

1 VÉC-TƠ trong KHÔNG GIAN.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.2 hai ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 nhị MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.5 KHOẢNG CÁCH.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.

thiết lập tài liệu