Tài liệu liên quan

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn giờ Anh CÓ ĐÁP ÁN đaị học đất nước TP.HCM năm 2016 2017
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn giờ Anh CÓ ĐÁP ÁN đaị học quốc gia TP.HCM năm năm nhâm thìn 2017 908 22
Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh CÓ ĐÁP ÁN đại học nước nhà TP.HCM năm năm nhâm thìn 2017 1,343 14
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh CÓ ĐÁP ÁN chăm Lê Quý Đôn, Khánh Hoà năm 2016 2017 3,415 107
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn giờ Anh CÓ ĐÁP ÁN chuyên sư phạm thủ đô năm năm nhâm thìn 2017 890 11
Vn
Doc - cài đặt tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn mức giá Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Không chuyên) năm 2016 2017 ngôi trường PTNK, Đại Học Quốc Gia thành phố hồ chí minh Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông môn Tiếng Anh (Không chuyên) năm 2016 - 2017 trường PTNK, Đại Học Quốc Gia TP HCM dành riêng cho thí sinh thi vào lớp 10 trường Mời bạn tham khảo để chuẩn bị thi vào lớp 10 không tham gia thi tuyển để kết thi lớp 10 giỏi Đáp án Vn
Doc.com cập nhật thời gian mau chóng Vn
Doc - cài tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí Vn
Doc - sở hữu tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn mức giá

Tài liệu liên quan

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh CÓ ĐÁP ÁN đaị học quốc gia TP.HCM năm năm 2016 2017
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh CÓ ĐÁP ÁN đaị học non sông TP.HCM năm năm nhâm thìn 2017 908 22
Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh CÓ ĐÁP ÁN đại học quốc gia TP.HCM năm 2016 2017 1,343 14
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn giờ Anh CÓ ĐÁP ÁN siêng Lê Quý Đôn, Khánh Hoà năm năm 2016 2017 3,415 107
Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn giờ Anh CÓ ĐÁP ÁN chăm sư phạm hà nội thủ đô năm năm 2016 2017 890 11
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập thiết bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8 phân tích bài xích thơ từ bỏ tình 2

Đề thi vào lớp 10 siêng Anh của tp hồ chí minh luôn được tấn công giácao về độ cực nhọc so với nhiều địa phương khác. Dưới đây làđáp án với lời giải cụ thể cách giải đề thi vào 10 chuyên Anh của tp hcm năm học tập 2016-2017.

Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh tphcm 2016

Tuy là đề thi từ bỏ các thời gian trước (năm học tập 2016-2017), đề thi vào 10 chuyên Anh TP.HCM vẫn luôn luôn được review là một đề khó, với cân nặng khủng trong khi các thí sinh chỉ gồm 120 phút làm bài. Đề thi không bao hàm câu viết luận, yêu ước thí sinh chũm rất vững vàng các cấu trúc được ôn trong các kì thi chuyên Anh vào 10. Bây giờ, hãy thuộc Sprout From Ground thử mức độ và tìm hiểu kĩ đề thi này nhé!

(Tải đề thi, đáp án và so với ở chân trang này)

*
Phân tích đề thi vào 10 chuyên Anh tp.hcm 2016-2017
Contents hide
1 I. CHOOSE THE CORRECT ANSWER to FILL IN THE BLANK. (15 PTS)
2 II. CHOOSE THE WORD OR PHRASE THAT BEST FITS EACH SPACE IN THE FOLLOWING PASSAGE. (15 PTS)
3 III. READING
4 IV. IDENTIFY THE FIVE (5) MISTAKES IN THE FOLLOWING PARAGRAPH và CORRECT THEM. (5PTS)
5 V. SUPPLY THE APPROPRIATE FORMS OF WORDS IN THE BRACKETS (10 PTS)
6 VI. SUPPLY EACH BLANK WITH ONE SUITABLE WORD. (15 PTS)
7 VII. REWRITE THE FOLLOWING SENTENCES WITHOUT CHANGING THE MEANING. (20 PTS)
8 links tải về:

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt TP HỒ CHÍ MINH | NĂM HỌC 2016-2017MÔN: TIẾNG ANH (Môn chuyên)Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

I. CHOOSE THE CORRECT ANSWER to lớn FILL IN THE BLANK. (15 PTS)

1. Would you mind if I ___ off the television?
A. Turn B. Turned C. Turning D. Had turnedÞ Would you mind + if + S + Ved +…: hỏi xin phép một giải pháp lịch sựÞ bởi vì you mind + if + S + Vpresent + …: hỏi xin phép một giải pháp lịch sựÞ Would/Do you mind + Ving +…: yêu mong ai kia một cách lịch sự

2.Grace knows a lot about Web design though she ____ it.A. Has never studiedB. Had never studied
C. Never studied
D. Will never studyÞHành hễ chưa lúc nào học kéo dãn dài từ vượt khứ cho đến tận hiện tại tạiÞDùng thì lúc này hoàn thành

3.It’s a waste of time ___ Olga khổng lồ help because she is too busy.A. Khổng lồ ask
B. You ask
C. Being askedD. AskingÞIt’s a waste of time doing Sth: thật tiêu xài thời gian thao tác làm việc gì đó

4.If Jane ____ 3 years older, she ___ after her own pet dog.A. Were – could lookB. Was – can look
C. Had been – would look
D. Is – would lookÞCâu đk loại 2 biểu đạt một điều kiện không tồn tại thật ở hiện nay tại: If + S + were/Ved+…, S + would + Vinfi+…

5.The poster was prepared by that artist, _____ had been the creator of many original ones.A. WhoB. That
C. He
D. WhichÞMệnh đề quan liêu hệ. Ở đây bao gồm the artist là tín đồ nên ta chọn who

6.Dammon’s suit was _____ that we could not help laughing at him.A. Such funnyB. Too funnyC. A little funny
D. SuchÞS + be + too +adj + (for sbd) to vì sth: vượt … để làm gìÞS + be + such + (a/an) +adj + N + that + S + V+…: vượt … mang lại nỗi

7.The room was very noisy, _____ I hardly heard myself talking to others.A. Therefore
B. HenceC. SoD. ConsequentlyÞChọn C vì quy tắc vết trong giờ Anh:– với therefore, hence, consequently thì phải gồm dạng clause 1, ____, clause 2 hoặc clause 1; ____, clause 2– cùng với and: clause 1, ____ clause 2 hoặc clause 1; ____ clause 2

8.Sarah proposed that we ___ out to the waters of Bala Lake lớn learn some basic skills of paddling.A. HeadB. Would head
C. Headed
D. Might headÞS + propose/suggest/advice/insist/recommend/order/request/urge/… + that + S + (should) + Vinfi+….

9. Essays ____ in, we all felt relieved và ready for the term break.A. Were handed
B. Handing
C. HandedD. Had been handedÞThì thừa khứ xong để diễn tả 1 hành động xảy ra trước một hành vi trong quá khứ. Hành động xảy ra trước chia ở thì thừa khứ trả thành, hành vi xảy ra sau phân chia ở thì vượt khứ đơnÞPassive Voice của thừa khứ hoàn thành: had been +PII

10.Not until ___ the cartoonist ___ why he was popular with the public.A. Did I meet – that I realized
B. I met – that I could realize
C. Had I met – could I realizeD. I had met – did I realizeÞNot only + clause/time + auxi + S + V

11.The young man was staggering along the street as if he ___ some alcohol.A. Drank
B. Was drinkingC. Had drunkD. Would drinkÞS + V thừa khứ +… + as if/as though + S + had + PII: tình huống giả định ở quá khứ, biểu đạt một hành động xảy ra trước một hành động

12.Having a few good friends can have good influence on one’s ____ health.A. SentimentalB. Feeling
C. Affection
D. EmotionalÞsentimental health: sức khỏe về phương diện tình cảm

13. An ____ psychologist will deliver a speed at the parents’ meeting this weekend.A. EffectiveB. Eminent C. Erratic D. ErroneousÞ effective: hiệu quảeminent: tất cả tiếngerratic: không xứng đáng tin cậyerroneous: không nên lầm

14. Though it was not his own work, the student sent the article lớn two publishers without _____ lớn his professor.A. Reference  B. Preference C. Deference D. InterferenceÞ reference to lớn sbd: sự hỏi chủ ý của ai

15. In the silence of the dining-room, only the ___ of cutlery was heard.A. Pattering B. Rustling C. Rattling D. ClatteringÞ pattering: giờ đồng hồ tí tách, lộp bộp của mưaÞ rustling: tiếng xào xạc, sột soạtÞ rattling: giờ kêu lạch cạch, nổ lốp bốp, rơi lộp bộpÞ clattering: tiếng lách cách, loảng xoảngÞ cutlery: cỗ dao nĩa bày bên trên bàn ăn

16. The little boy injured at a ___ of tốc độ while he was riding his bike.A. Pass B. Start C. Break D. BurstÞ at a burst of speed/applause/laughter: sự tăng bất ngờ cái nào đấy trong thời gian ngắn

17. It was widely claimed that watching TV too much may lead khổng lồ headache và eye _____.A. Tension B. Intensity C. Extension D. StrainÞ eye strain: sự stress của mắt

18. The car was running so fast that I could hardly ____ a glimpse of the man sitting next to lớn the driver.A. Launch B. Catch C. Cast D. SendÞ catch a glimpse of: quan sát lướt qua

19. Motorists should not get ___ violating laws such as speeding or running through red lights.A. Away with B. Out of  C. Off with D. Up onÞ get out of: trốn kị không làm gìÞ get away with: thành công xuất sắc tránh bị phạtÞ get off with: bắt đầu một quan hệ tình dục cùng với ai đóÞ get up on: đã đạt được hoặc cố gắng đạt được đồ vật gi bằng câu hỏi vòi vĩnh; ăn trộm

20. Theodor was very delighted to lớn see his old friends again; he gave her such a _____ handshake.A. Firm B. Close C. Steady D. BigÞ firm handshake: cái bắt tay chặt

21. It is ______ that South Africa is a leading country in exporting diamonds.A. human nature B. Without saying C. Common knowledge D. SayingÞ It’s common knowledge that …: Điều mà người nào cũng biết sẽ là …

22. Martha Wells, who is a very good counselor at my school, can ____ some very good advice.A. Turn up for B. Put off withC. Come up with D. Go in forÞ Turn up: xảy ra, đến, xuất hiệnÞ Put off: hoãn lại, để chậm chạp lạiÞ Come up with: gửi raÞ Go in for: gia nhập chơi, mê, đam mê, ưa chuộng

23. The new series of comic books ____ for children from 5 lớn 11 years old.A. Meet B. Suit C. Convenience D. CaterÞ Cater for: hỗ trợ những gì ai đó ước ao hoặc cần

24. ______, the nguồn was cut, và the audience felt panicked & started running out of the theatre.A. In a nutshell B. All of a sudden C. At no time D. Without cautionÞ All of a sudden: Đột nhiên, ko báo trướcÞ In a nutshell: nói tóm lạiÞ At no time: không khi nàoÞ Without caution: không 1 lời cảnh báo

25. I suggested some activities for the team, but my teammates ____ of them all.A. Disagreed B. Ridded C. Deprived D. DisapprovedÞ Disapprove of: không tán thành, bội nghịch đối, chêÞ Disagree with sbd on sth: không gật đầu với ai về cái gìÞ Rid of: giải thoátÞ Deprive sbd/sth of sth: lấy đi cái gì của ai/cái gì

26. The teacher called Michael “a walking dictionary” & that ____ stuck.A. Title B. Brand C. Label D. TagÞ Title: tiêu đềÞ Brand: yêu mến hiệuÞ Label: nhãn, nhãn hiệuÞ Tag: thẻ ghi tên

27. – Speaker 1: Would you lượt thích another cup of tea? – Speaker 2: ______A. Thank you! B. I bởi C. Yes, please D. That’s alrightÞ Would you lượt thích ____? – Yes, please

28. The conductor asked me twice ____ my card.A. If I had tapped  B. Whether I have tapped
C. Did I tap D. Had I tappedÞ Reported Speech: câu con gián tiếp yêu ước lùi thì và dùng if/whether khi câu trực tiếp là thắc mắc nghi vấn

29. You cannot borrow the book at the same time. Please take ___ to have it, two weeks for each.A. Turns B. Time  C. Risk D. InterestÞ Take time: trường đoản cú từ

30. You _____ in the preparation course because I can see no name lượt thích yours here.A. Would not have enrolled B. Mustn’t have enrolledC. Ought not have enrolled D. Couldn’t have enrolledÞ Could/may/might + have + PII: chỉ một khả năng trong thừa khứÞ Should/ought lớn + have + PII: chỉ một bổn phận, trọng trách được mang lại là xẩy ra ở thừa khứ nhưng bởi vì một lí vày nào này mà đã không xảy raÞ must + have + PII: có một sự suy luận hợp lí trong thừa khứ

II. CHOOSE THE WORD OR PHRASE THAT BEST FITS EACH SPACE IN THE FOLLOWING PASSAGE. (15 PTS)

The Yellowstone National Park is also (1) ____ khổng lồ a number of wildlife species, including wolves, grizzlies, elk và bison, all (2) ____ in their natural habitats. To those who come lớn visit this park, it offers a number of attractions & activities lượt thích hiking, boating, cycling and wildlife (3) ____. If you have a(n) (4) ____ interest in history, geology & geography, this park is a treasure cove waiting to be explored with its dramatic landscape that includes canyons, falls, geysers and water (5) ____ that you wouldn’t find anywhere else in the world. Out of all the wonderful places you can plan lớn visit this summer, the Yellowstone National park is the most amazing of all and definitely a must-visit (6) ____ on your travel list.

Before you arrive you need to lớn decide where to lớn stay. Yellowstone Park offers many options when it (7) ____ to staying overnight. You can stay in the park proper via camping, or stay in a modern facility such as the Old Faithful Inn. In the summer you have nine lodging facilities to choose from with over 2,000 available rooms. You can also choose lớn stay in a more modest cabin on the east side of the park that contains (8) ____ 500 rooms. Keep in mind that if you plan to stay at any khách sạn or cabin or lodge in the Yellowstone Park region you must attempt khổng lồ book at least 6 months (9) ____. Rooms get filled up very quickly due to lớn limited (10) ____. Staying in Yellowstone National Park is an authentic American Great West experience which will (11) ____ & engage visitors (12) _____ all ages và backgrounds. With this (13) _____, Yellowstone lodgings vày not have televisions, wireless mạng internet or radios in the rooms or cabins, but telephones are available in most hotel and lodge rooms. (14) ______, because temperatures rarely reach beyond the 80 degrees Fahrenheit, hotels & cabins vì chưng not have air conditioning; however, fans are (15) ______.

1. A. Home B. Homage C. Native D. SettingÞ Be home to: là nơi sinh sinh sống choÞ Homage: lòng kính trọng, sự tôn kínhÞ Native: trực thuộc địa phương, địa bànÞ Setting: thiết lập đặt

2. A. Are found B. Finding C. Found D. Will be foundÞ Found: được kiếm tìm thấy, dạng rút gọn mệnh đề của which are found

3. A. Viewing B. Looking C. Gazing D. LocatingÞ Viewing: chú ý ngắm

4. A. Enormous B. Abundant C. Glorious D. AvidÞ Enormous: lớn lớn, khổng lồÞ Abundant: nhiều hơn mức đủ, nhiềuÞ Glorious: vinh quang, vẻ vang, huy hoàng, rực rỡ, lộng lẫyÞ Avid: khao khát, thèm muốn

5. A. Sections B. Partitions  C. Bodies D. UnitsÞ Waters bodies: những sinh trang bị dưới nướcÞ Section: khúc, bộ phậnÞ Partition: sự phân chia, phân chia cắt, phần được chiaÞ Unit: đối kháng vị

6. A. Spot B. Dot C. Sight D. ZoneÞ Must-visit spot: vị trí cần đếnÞ Dot: chấmÞ Sight: cảnh tượngÞ Zone: khu vực

7. A. Introduces B. Comes  C. Reaches D. HappensÞ When it comes to lớn _____: khi đề cập đến, khi nói đến

8. A. Almost B. Mostly C. Most D. UtmostÞ Almost: gầnÞ Mostly: hầu hết, công ty yếuÞ Most: nhiều, đa sốÞ Utmost: vô cùng, rất kì

9. A. In balance B. At hand C. On offer D. In advanceÞ In advance: trướcÞ At hand: có thứ nào đấy sẵn vào tayÞ On offer: tất cả sẵnÞ In balance: số tiền dự tính chi trong ngân sách chi tiêu không được nhiều hơn số tiền đang chi trong 1 khoảng thời gian nào đó

10. A. Sensibility B. Knowledge C. Chance D. AvailablilityÞ Sensibility: sự nhạy cảmÞ Knowledge: loài kiến thứcÞ Chance: cơ hộiÞ availability: sự gồm sẵn

11. A. Inspect  B. Inspire C. Include D. IncreaseÞ Inspect: chu đáo kĩ, kiểm tra, thanh traÞ Inspire: truyền cảm hứngÞ Include: bao gồmÞ Increase: tăng

12. A. At B. In C. Of  D. AboutÞ Of all ages & backgrounds: từ những lứa tuổi, tầng lớp

13. A. As example B. At times C. In mind D. On averageÞ With this in mind: với ý tưởng, suy nghĩ, ý kiến này vào đầu

14. A. Supposedly B. Similarly C. Differently D. CheerfullyÞ Supposedly: mang đến là, giả sử làÞ Similarly: tương tựÞ Differently: khác biệtÞ Cheerfully: Một cách hào hứng

15. A. Phối B. Put C. Presented D. ProvidedÞ Provide: cung cấp

III. READING

A. READ THE PASSAGE and CHOOSE THE BEST ANSWERS khổng lồ THE QUESTIONS. (10 PTS)When Jules Verne wrote Journey to the Center of the Earth in 1864, there were many conflicting theories about the nature of the Earth’s interior. Some geologists thought that it contained a highly compressed ball of incandescent gas, while others suspected that it consisted of separate shells, each made of a different material. Today, well over a century later, there is still little direct evidence of what lies beneath our feet. Most of our knowledge of the Earth’s interior comes not from mines or boreholes, but from the study of seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes.

The way that seismic waves travel shows that the Earth’s interior is far from uniform. The continents & the seabed are formed by the crust – a thin sphere of relatively light, solid rock. Beneath the crust lies the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to lớn the Earth’s center.Therethe rock is the subject of a battle between increasing heat & growing pressure.

In its high levels, the mantle is relatively cool; at greater depths, high temperatures make the rock behave more like a liquid than a solid. Deeper still, the pressure is even more intense, preventing the rock from melting in spite of a higher temperature.

Beyond a depth of around 2,900 kilometers, a great change takes place and the mantle gives way khổng lồ the core. Some seismic waves cannot pass through the core and others are bent byit. From this và other evidence, geologists conclude that the outer bộ vi xử lý core is probably liquid, with a solid center. It is almost certainly made of iron, mixed with smaller amounts of other elements such as nickel.

The conditions in the Earth’s vi xử lý core make it a far more alien world than space. Its solid iron heart is subjected lớn unimaginable pressure & has a temperature of about 9,000o
F. Although scientists can speculate about its nature, neither humans nor machines will ever be able to lớn visit it.

1. What is the main idea of the passage?
A. Jules Verne’s supposition of the Earth’s center.B. The Earth’s interior through the study of seismic waves.C. The comparison between the Earth’s core và the outer space.D. The depth và the temperatures at the Earth’s interiorÞ When Jules Verne wrote Journey khổng lồ the Center of the Earth in 1864, there were many conflicting theories about the nature of the Earth’s interior. Some geologists thought that it contained a highly compressed ball of incandescent gas, while others suspected that it consisted of separate shells, each made of a different material. Today, well over a century later, there is still little direct evidence of what lies beneath our feet. Most of our knowledge of the Earth’s interior comes not from mines or boreholes, but from the study of seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes.

2. What is today’s nichest source of information about the Earth’s interior for geologists?
A. Boreholes B. Shells  C. Seismic waves  D. MinesÞ Most of our knowledge of the Earth’s interior comes not from mines or boreholes, but from the study of seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes (p1)

3. The word “conflicting” in paragraph 1 is closest in meaning to ____A. Controlling B. Important C. Outdated D. OpposingÞ Conflicting: đối lập, mâu thuẫnÞ Controlling: chínhÞ Important: quan liêu trọngÞ Outdated: lỗi thờiÞ Opposing: đối lập

4. The word “there” in paragraph 2 refers lớn the ______A. Mantle B. Crust C. Seabed D. Earth’s centerÞ Beneath the crust lies the mantle, a very different layer that extends approximately halfway khổng lồ the Earth’s center. There the rock is the subject of a battle between increasing heat and growing pressure. (p2)

5. Which of the following is a primary characteristic of the Earth’s mantle?
A. Light, solid rock B. Uniformity of compositionC. Dramatically increasing pressure D. Compressed, incandescent gasÞ The way that seismic waves travel shows that the Earth’s interior is far from uniform. The continents & the seabed are formed by the crust – a thin sphere of relatively light, solid rock. Beneath the crust lies the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to the Earth’s center. There the rock is the subject of a battle between increasing heat và growing pressure. (p2)

In its high levels,the mantleis relativelycool;at greater depths, high temperatures makethe rockbehave more likea liquidthan a solid.Deeper still,the pressureis even more intense,preventing the rock from meltingin spite of a higher temperature. (p3)

6. Which of the following terms is NOT given a definition in the passage?
A. Mantle B. Crust C. Seismic waves D. Outer coreÞ seismic waves – powerful pulses of energy released by earthquakes (p1)Þ the crust – a thin sphere of relatively light, solid rock (p2)Þ the mantle, a very different layer that extends approximately halfway to the Earth’s center (p3)Þ chỉ dẫn định nghĩa về 3 định nghĩa trênÞ the outer bộ vi xử lý core is probably liquid, with a solid center => chưa hẳn định nghĩa

7. Which of the following statement is NOT true?
A. At relatively great depths, the rock behaves more lượt thích a liquid than a solid
B. Some seismic waves cannot pass through the coreC. Deeper down the Earth, the rock is melted due to lớn high temperatureD. The outer core is liquid and the center is solidÞ … at greater depths, high temperatures make the rock behave more lượt thích a liquid than a solid… (p3)Þ … Some seismic waves cannot pass through the core and others are bent by it… (p4)Þ … Deeper still, the pressure is even more intense, preventing the rock from melting in spite of a higher temperature… => sâu hơn nữa, áp lực lớn khiến cho đá dừng chảy => C saiÞ … geologists conclude that the outer core is probably liquid, with a solid center… (p4)

8. The phrase “gives way to” in paragraph 4 is closet in meaning to lớn _____.A. Runs along  B. Rubs against C. Turns into D. Floats onÞ Run along = give way to: nhường con đường choÞ Rub against: cọ xát vàoÞ Turn into: trở thành, biến đổi thànhÞ Float on: trôi nổi trên

9. The word “it” in paragraph 4 refers toA. Chip core  B. Mantle C. Change D. DepthÞ Some seismic waves cannot pass through the core and others are bent by it

10. Why does the tác giả state in the last paragraph that the Earth’s core is ‘far more alien” than space?
A. Government funds are not available to study the Earth’s core
B. Scientists aren’t interested in the characteristics of the Earth’s coreC. It is impossible lớn go lớn the Earth’s vi xử lý core to vì researchD. The Earth’s vi xử lý core is made of elements that are dangerous to humans.Þ Although scientists can speculate about its nature, neither humans nor machines will ever be able khổng lồ visit it. => nó bí ẩn hơn khắp cơ thể ngoài hành tinh

B. READ THE FOLLOWING PASSAGE và CHOOSE THE CORRECT SENTENCES FROM A khổng lồ F IN THE GIVEN list TO FILL IN THE GAPS FROM 1 khổng lồ 5. THERE IS ONE EXTRA SENTENCE THAT YOU MUST NOT USE IN THE LIST. (10 PTS)

A good many technical people become irate when you call a computer a giant brain. They insist that a computer does only what thinking humans have planned to lớn have it do.

Yet one authority states categorically: “A machine can handle information, it can calculate, conclude & choose; it can perform reasonable operations with information. A machine, therefore, can think.” Famous mathematician Norbert Wiener, of MIT, envisions a machine that can learn và will “in no way be obliged lớn make such decisions as we should have made, or will be acceptable to lớn us.” (1) _________.

There is a popular anecdote about a computer programmer who, just for a lark, spent days setting up the machine to lớn destroy itself, then watched delightedly as the computer dutifully proceeded to commit suicide. (2) _______.

To me the controversy boils down to lớn a definition of the word think. There is no area in physiology that is less understood than the human brain. Practically all that is known is that the brain contains some ten billion tiny cells called neurons. (3) _________. The completely materialistic view is that neurons, along with an extraordinary network of nerve-communication lines, comprise all that is khổng lồ the brain. But such an explanation fails to trương mục for how the brain originates thought.

(4) _______. The brain has roughly a million times as many components as the best computer. On the other hand, the difference may lie in a spiritual factor, embraced by religion. At any rate, a machine cannot exercise miễn phí will or originate anything-not yet. Whether it ever will be still an open argument.

Computers can already do a lot of surprising things, which include predicting the weather. (5) ________, but this, as well as most of the other tasks now performed by the thinking machines, is routine, requiring thinking of a very low order.

A. Apparently neurons are elementary memory units, capable of storing the same kind of information “bits” that a machine can store.

B.The machine is able to make forecasts by assimilating vast quantities of data

C.The machine is composed of different elements rather than memory units

D.If that machine could have thought, would it not have circumvented him?

E.Evidently, he thinks machines can think.

F.Probably the clearest differentiation between man & machine is a quantitative one

1-E 2-D 3-A 4-F 5-B

IV. IDENTIFY THE FIVE (5) MISTAKES IN THE FOLLOWING PARAGRAPH & CORRECT THEM. (5PTS)

(Line 1)Shakira Isabel Mebarak Ripoll was born on February 2, 1977 in the northern Columbian town of a Catalan and Italian mother và an American father of Lebanese descent. Shakira began her musical career at the tender age of 8 when she wrote her first heart-wrenching tuy vậy “Tus Gafas
Oscuras” in memory of her brother who has lost his life in a car accident. At 10 years of age, Shakira applied khổng lồ be in the school of choir, but she was turned off on the grounds that her voice was too strong & sounded like the bleating of a goat.

(Line 6)Instead of giving up, Shakira kept her focus on music và participated in a televised singing competition for children, after which she started being invited to various events in Barranquilla and became a local celebrity. When she turned 13, she caught the eye of theatre production Monica Ariza, who took her under her wing & made her name known outside Barranquilla. On a flight from her hometown to the Columbian capital of Bogota, Ariza happened to sit next to lớn Sony executive Ciro Vargas, that agreed khổng lồ hold an audition for Shakira a few weeks later inside a hotel lobby. Vargas was utter impressed with the budding new artist và praised her in lavish term to the Sony artist directors.

musical => musicÞ music career: sự nghiệp âm nhạcmusical career: sự nghiệp âm thanh cổ điển

has => hadÞ Thì vượt khứ dứt had+PII để diễn tả một hành vi xảy ra trước một hành vi trong thừa khứ
Thì hiện tại tại chấm dứt have/has + PII để biểu đạt một hành vi xảy ra trong thừa khứ nhưng lại vẫn còn tiếp nối đễn hiện tại tại

off => downÞ turn down on the grounds: từ chốiturn off: tắt

that => whoÞ Mệnh đề quan hệ giới tính sau vết phẩy không cần sử dụng that. Ciro Vargas là tên gọi người đề nghị ta dùng who

utter => utterlyÞ be + adv + adj

V. SUPPLY THE APPROPRIATE FORMS OF WORDS IN THE BRACKETS (10 PTS)

1, Whether you are at trang chủ or at school, you are likely __surrounded____ by objects made of some kind of plastic ROUNDÞ Be surrounded by: bị vây xung quanh bởi

2. __Sundial____ as the first clocks used the length of the Sun’s shadow to lớn mark the passing of the day. SUNÞ Sundial: đồng hồ đeo tay mặt trờiÞ As: như

3. A lot of traditional materials like bark or straw are _corporated____ into daily modern products. CORPORATIONÞ Passive Voice : be + PIIcorporation (N) tập đoàn, sự liên kếtcorporate (V): hợp thành, liên kếtÞ Bark: vỏ câystraw: rơm

4. The __artisty____ in Little Lucie’s paintings is highly appreciated by many adults. ARTÞ The + Nart (N) nghệ thuậtartistry (N): tính nghệ thuậtÞ be highly appreciated by: được nhận xét cao bởi

5. Three members of the jury __mysteriously___ disappeared three days before the trial at the Supreme Court. MYSTIFYÞ Adv + Vmystify (V) có tác dụng huyền bí, túng bấn ẩnmysteriously (adv): một cách bí ẩnÞ Jury: hội đồng xét xửtrial: phiên tòa xét xử

6. ___Futurology___ is a science in which future is forecast on the basis of the current trends in the society. FUTUREÞ S(N) + V +…future (N) tương laifuturology (N): ngành khoa học phân tích về tương lai

7. My uncle has decided lớn join a walking group – a collective of ___single-minded___ individuals, all enthusiastic for the outdoors. MINDÞ Adj +Nmind (N) trí ócsingle-minded (adj): siêng tâm, tập trung vào 1 vụ việc duy nhấtÞ collective: tập hợpbe enthusiastic for: đê mê về mẫu gìindividual: cá nhân

8. In the rat race of life, one is so concerned with his own benefits all the time that he soon became morally ____insensitive__. SENSEÞ Become + (adv) + adjsense (N): giác quaninsensitive (adj): vô tình, vô ýÞ In the rat race of lifebe concerned withmorally

9. Among the five secretaries we have taken on so far, Wendy, who is the most _ineffective_____, will be dismissed next month. EFFECTÞ be + adjeffect (V): tác độngeffective (adj): hiệu quảÞ dismiss: sa thải

10. The clerk’s proposal was __furiously___ protested by the Administration Board and the share-holders. FURYÞ Adv + Vfury (N): cơn thịnh nộfuriously (adv): điên tiết, cáu tiếtÞ proposal: đề xuấtclerk: thư kíprotest: làm phản đối
Administration Board: hội đồng quản trịshare-holder: cổ đông

VI. SUPPLY EACH BLANK WITH ONE SUITABLE WORD. (15 PTS)

When you go shopping for sunglasses, you soon realize that as well as being overpriced, they are heavily associated (1) __with___ images of celebrity. Sunglasses are cool, and it is a cool that seems set lớn endure. Have you ever (2) __wondered___ why this should be? The roots of sunglasses are anything (3) __but___ glamorous, however. Amber-tinted spectacles first appeared in the nineteenth century & were a medical remedy for people (4) _whose____ eyes were oversensitive (5) __to___ light. The first mass-produced versions, made by Sam Foster, were sold in the 1920s in US seaside resort. At this point, (6) ___however__, they remained functional objects, and were (7) __yet___ khổng lồ acquire the cool (8) ___image__ they now enjoy.

This (9) __came___ about thanks khổng lồ the US air force. In the 1930s, airmen started to wear anti-glare glasses which were called “aviators”. In the (10) __early___ days of flight, these man were regarded (11) ____as_ heroes. Down on the ground, actors keen to lớn (12) ___cash__ it in a little of that glory realized that sunglasses represented a short (13) __cut___ to lớn intrigue. If audiences couldn’t see an actor’s eyes, then they couldn’t read his or her (14) __thoughts___. Being human, audiences wanted khổng lồ know more. So it was that the (15) __link___ between the fascination of celebrity & a pair of sunglasses was forged.

VII. REWRITE THE FOLLOWING SENTENCES WITHOUT CHANGING THE MEANING. (20 PTS)

1. The new computer trò chơi will be undoubtedly as good as Caroline has expected. UP-> There is no …… doubt that The new computer game will live up khổng lồ Caroline’s expectation ……Þ There is no doubt that = undoubtedly: không còn nghi ngờ gì nữaÞ live up to lớn someone’s expectation: đạt tới cả ai đó ao ước đợi

2. Danny kept some spare parts in his oto because he thought his oto might stop working. DOWN-> In… case his car broke down, Danny kept some spare parts in his car ….Þ In case: trong trường hợp

3. If nobody objects, today’s class will not end until 5pm. DISMISSED-> Unless … somebody objects, today’s class will be dismissed at 5pm. …Þ Unless: nếu như không + câu đk loại 1

4. This door, which is an emergency exit, must never be locked for any reason. SINCE-> On no … condition/account must this door be locked since it is an emergency exit. …Þ On no condition/account: mặc dù trong bất cứ hoàn cảnh làm sao đi nữa thì cũng không được

5. Melvin decided to hire the camping equipment from a local shop instead of buying it from the website. DECISION-> Rather … than buying the camping equipment from the website, Melvin made a decision lớn hire it from a local shop.…Þ Make a decision to = decide to: quyết địnhÞ Intead of: thay vì = rather than

6. Due to lớn the danger of vi khuẩn infiltration, we have lớn be cautious when sharing information. PRECAUTION-> So dangerous … is the virut infiltration that we have to lớn take precaution when sharing information.Þ Đảo ngữ với so… thatÞ So + adj + be + N that …Þ Take precaution = be cautious: cảnh giác

7. It came as a surprise lớn us that the prices all of the items in the shop were reduced by 30%. BROUGHT-> lớn … our surprise all of the items’ prices were brought down by 30% …Þ khổng lồ our surprise = It came as a surprise khổng lồ us that: điều làm công ty chúng tôi ngạc nhiên là

8. It was wrong of you not khổng lồ keep those trouble-makers under control. STRING-> You should … have kept those trouble-makers on a string …Þ Should/ought khổng lồ + have + PII: chỉ một bổn phận, trách nhiệm được đến là xẩy ra ở quá khứ nhưng bởi một lí vày nào này mà đã ko xảy ra

9. Roger finally managed to cycle to lớn the đứng đầu of the hill when the crowds cheered wildly. CHEERS-> Roger succeeded … in cycling khổng lồ the đứng top of the hill when the cheers of the crowds were wild …Þ manage to: giải quyết, day trở đượcÞ succeed in: thành công

10.

Xem thêm:

 Susan did not notice the broken guitar string, and neither did Faye. TOOK-> Neither …… Susan nor Faye took notice of the broken guitar string …Þ Neither + S1 + nor + S2 + Vchia theo S2 +…..