TOP 5 Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023, gồm đáp án, khuyên bảo chấm với bảng ma trận 4 mức độ theo Thông bốn 22. Nhờ đó, thầy cô dễ ợt tham khảo, để xây dừng đề thi thân kì 1 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 4 giữa kì 1

Tải đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 về ôn luyện

Với 5 Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4, các em thuận lợi luyện giải đề, cầm vững cấu tạo đề thi nhằm đạt hiệu quả cao trong kỳ thi thân kì 1 năm 2022 - 2023. Bên cạnh đó, bao gồm thể đọc thêm đề thi thân kì 1 môn tiếng Việt để ôn thi thiệt hiệu quả. Vậy mời thầy cô và những em cùng sở hữu miễn phí đề thi:


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 (Đề 1)Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 (Đề 2)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 (Đề 1)

Ma trận đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: Biết hiểu viết số đến lớp triệu, xác định giá trị của các chữ số, đối chiếu số tự nhiên. Thực hiện nay thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số từ nhiên; tính quý hiếm biểu thức tất cả chứa một chữ. Giải được những bài tập tương quan đến vừa đủ cộng, tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của hai số đó.

Số câu

2

2

2

1

7

Số điểm

2

2

2

1

7

Đại lượng cùng đo đại lượng: Biết đổi được các số đo khối lượng, số đo thời gian.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: Xác định được góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

3

3

3

1

10

Số điểm

3

3

3

1

10

Ma trận thắc mắc đề khám nghiệm giữa kì 1 môn Toán lớp 4

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
1Số họcSố câu22217
Câu số1 - 42 - 65 - 79
2Đại lượng và đo đại lượngSố câu11 2
Câu số38
3Yếu tố hình họcSố câu 11
Câu số 10
Tổng số câu 333110

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023

Câu 1: giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu?

A. 9 B. 900 C. 90 000 D. 900 000

Câu 2: Số tất cả “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là:

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057D. 620 507

Câu 3: Năm 2017 thuộc cố kỉnh kỉ máy mấy?

A. Cố kỉ XVIII B. Cầm kỉ XIX C. Cố gắng kỉ XX D. Cố kỉnh kỉ XXI

Câu 4: Tính giá trị của biểu thức 326 - ( 57 x y ) cùng với y = 3

Câu 5: Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:

a- 58……. = 580 tạ

b- 5 yến 8kg 92 508 – 22 429


3 089 x 543 263 : 9


Câu 7: Một shop có 3 bao gạo nếp, mỗi bao khối lượng 36kg cùng 6 bao gạo tẻ, mỗi bao khối lượng 54kg. Như vậy, trung bình mỗi bao gạo khối lượng làTrong hình bên có:

4 góc nhọn2 góc vuông1 góc tù1 góc bẹt


Đề thi thân học kì 1 môn Toán 4 năm 2022 - 2023

Trường đái học....................

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ INăm học: 2022-2023Môn: Toán lớp 4(Thời gian làm bài xích 60 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng của các câu sau.

Bài 1. Số 24 534 142 đọc là: (M1)

A. Nhị mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi tứ nghìn một trăm tư mươi hai
B. Nhì triệu tư nghìn năm trăm ba mươi tứ nghìn một trăm tư mươi hai
C. Hai mươi tư triệu năm trăm tía mươi tư nghìn một trăm tứ mươi hai

Bài 2. Trong các số 6 532 568; 6 986 542; 8 243 501; 6 503 699 số nhỏ nhất là: (M1)

Đề thi Toán 4 thân kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 gồm đáp án (5 đề)

Với Đề thi Toán 4 thân kì 1 cải thiện năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó được điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: số thời gian mươi triệu sáu trăm linh sáu nghìn chín trăm nhì mươi lăm viết là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số khủng nhất trong những số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: trong những số dưới đây, số nào tất cả chữ số 5 thể hiện 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số thích hợp để điền vào nơi chấm của 10t 10kg = ..............kg là:

A:1010B: 100 010C: 10 010D: 101 000

Câu 5: Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhắn nhất gồm năm chữ số được viết từ cha chữ số không giống nhau là:

A: 10234B: 10002C: 10000D: 10001

Câu 6: Trung bình cùng của hai số lẻ tiếp tục là 78. Số nhỏ dại là:

A: 156B: 77C: 154D: 80

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng rộng 1 tấn bông
4 tấn đôi mươi kg > 4020kg
1 tấn 3 kg = 1003kg

Câu 2: tìm kiếm số.

*
*
*
*

Câu 3: Số trung bình cùng của 5 số là 162. Số sản phẩm công nghệ năm gấp rất nhiều lần số đồ vật tư, số đồ vật tư bằng trung bình cộng của ba số đầu tiên. Kiếm tìm số thứ tứ và số sản phẩm công nghệ năm.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông S
4 tấn trăng tròn kg > 4020kg S
1 tấn 3 kilogam = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

*
*
*
*

Câu 3 (3 điểm):

Số thứ tư là : 135

Số lắp thêm năm là: 270

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tra cứu x biết x : 3 = 4873

A.14609

B. 14619

C. 14629

D. 14639

Câu 2: tác dụng phép tính (47028 + 36720) + 43256 là:

A.127004

B. 40492

C. 53564

D. 32948

Câu 3: Hùng có một vài tiền, Hùng sẽ tiêu không còn 45000 đồng. Do đó số tiền còn lại bằng 3/5 số tiền vẫn tiêu. Hỏi lúc đầu Hùng tất cả bao nhiêu tiền?

A.27000 đồng

B. 36000đồng

C. 72000đồng

D. 10000 đồng

Câu 4: sản phẩm công nghệ tự triển khai các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 × 4 là:

A.Chia, nhân, cộng

B.Cộng, chia, nhân

C. Nhân, chia, cộng

D. Cộng, nhân, chia

Câu 5: tìm x biết: 10 * x + x + 5 = 115

A.10 B. 11C. 12D. 13

Câu 6: nhì số có hiệu là 1536. Nếu tiếp tế số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới là:

A.1800B. 2064C. 1008D. 1272

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm x

a. 1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

b. 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (2 điểm): bao gồm hai rổ cam, nếu cung cấp rổ đầu tiên 4 quả thì tiếp nối số cam ở nhị rổ bởi nhau, ví như thêm 24 quả cam vào rổ đầu tiên thì tiếp nối số cam làm việc rổ trước tiên gấp 3 lần số cam sinh sống rổ đồ vật hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ bao gồm bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 35m. Căn vườn đó được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng lớn so với trước tăng cấp rưỡi và vì vậy diện tích tăng thêm 280m².Tính chiều rộng và diện tích quần thể vườn sau khi mở thêm.

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A C A A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

3600 – (17 + x) = 36

17 + x = 3600 -36

17 + x = 3564

x = 3564 – 17

x = 3547

b.9 × ( x + 5 ) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 – 5

x =76

Câu 2 (2 điểm):

Thêm 4 quả vào rổ trước tiên thì số cam 2 rổ đều bằng nhau nên rổ sản phẩm công nghệ hai nhiều hơn thế nữa rổ đầu tiên 4 quả cam.

Nếu sản xuất rổ thứ nhất 24 trái thì rổ trước tiên gấp 3 rổ 2 đề xuất số quả cam ngơi nghỉ rổ 2 là: (24 – 4) : (3 – 1) = 10 (quả)

Số cam sống rổ đầu tiên là: 10 – 4 = 6 (quả)

Đáp số: Rổ lắp thêm nhất: 6 quả

Rổ sản phẩm công nghệ hai: 10 quả

Câu 3 (2 điểm):

Diện tích hình chữ nhật tăng 280m² chính là một nửa diện tích s hình chữ nhật ban đầu.

Nên diện tích s hình chữ nhật là:

280 × 2 = 560 (m²)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

560 : 35 = 16 (m)

Diện tích hình chữ nhật sau khi mở rộng lớn là:

560 + 280 = 840 (m²)

Đáp số: Chiểu rộng lớn 16m

diện tích sau 840m²

Câu 4 (1 điểm):

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

= 145 × (99 + 1) – 143 × (102 – 2) + 47 × (54 – 53) – (20 + 27)

= 145 × 100 – 143 × 100 + 47 × 1 – 47

= 100 × (145 – 143) + (47 – 47)

= 100 × 2 + 0

= 200

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trung bình cộng của 4 số là 14, trung bình cộng của 3 trong 4 số chính là 15. Số sót lại là:

A.11B. 12C. 13D. 15

Câu 2: trong những tích dưới đây, tích làm sao gần kết quả 4000 nhất?

A.528 × 7B. 748 × 6C. 812 × 5D. 409 × 10

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 12cm, chiều rộng 8cm. Nếu hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật thì diện tích s là:

A.40cm²B. 60 cm²C. 80 cm²D. 100 cm²

Câu 4: cực hiếm của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

A.444 B. 434 C. 424 D. 414

Câu 5: Năm 1459 thuộc thay kỷ thư mấy?

A.XII B. XIII C. XIV D. XV

Câu 6: Một cây bút giá 3500 đồng. Trường hợp mỗi học sinh mua 2 cây như vậy thì 10 em mua hết từng nào tiền?

A. 70000 đồng

B. 35000 đồng

C. 7000 đồng

D. 3500 đồng

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh

a.237 + 357 + 763

b.2345 + 4257 - 345

Câu 2 (2 điểm): cho dãy số: 3,7,11,15,…,143

a.Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b.Tổng những số hạng của hàng trên bằng bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm): sảnh trường hình chữ nhật có chiều rộng lớn 3m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Vào sân, bạn ta đào 9 hố hình vuông cạnh 3 dm để trồng cây. Hỏi diện tích còn lại trên sảnh là bao nhiêu?

Câu 4 (1 điểm): Ngày 8 mon 3 năm năm 2016 là đồ vật ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 mon 3 là thứ mấy?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C D A D A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357

= 1000 + 357

= 1357

b.2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257

= 2000 + 4257

= 6257

Câu 2 (2 điểm):

Dãy số trên là dãy số biện pháp đều 4 1-1 vị

a.Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách + 1

= (143 – 3) : 4 + 1

= 36 số

b.Tổng = (Số cuối + Số đầu) × Số số hạng : 2

= (143 + 3) × 36 : 2

= 2628

Câu 3 (2 điểm):

Đổi: 3m = 30dm

Chiều dài hình chữ nhật là:

30 × 2 = 60 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 60 = 1800 (dm²)

diện tích s 1 hố trồng cây hình vuông vắn là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Tổng diện tích hố trồng cây là:

9 × 9 = 81 (dm²)

Vậy diện tích s sân trường còn lại là:

1800 – 81 = 1719 (dm²)

Đáp số: 1719 dm²

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Ta có: một năm thường bao gồm 365 ngày, 1 năm nhuận có 366 ngày ( tháng 2 tất cả 29 ngày). Nhưng cứ 4 năm thì có một năm nhuận, mà lại năm 2016 (năm nhuận) sẽ qua tháng 2, nên trong vòng 60 năm nữa bao gồm 60 : 4 = 15 năm nhuận, buộc phải số năm hay là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa tất cả tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

Mà một tuần lễ lễ tất cả 7 ngày, yêu cầu ta bao gồm số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) cùng dư 5 ngày

Vậy 8 mon 3 năm 2016 là thứ cha thì 60 năm nữa ngày 8 mon 3 vẫn là công ty nhật.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: đến 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số thích hợp là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: lựa chọn câu trả lời đúng: Hình mặt có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: hai số gồm tổng là 390. Số nhỏ xíu là số gồm 2 chữ số, giả dụ viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Số bự là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: cho 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được từng nào số tất cả 3 chữ số không giống nhau?

A.6 số
B. 12 số
C. 18 số
D. 24 số

Câu 5: bây giờ là thứ năm ngày 23 tháng 4, hỏi 100 ngày nữa là lắp thêm mấy:

A.Thứ tư
B. Lắp thêm năm
C. Thứ sáu
D. Vật dụng bảy

Câu 6: bao gồm 2135 quyển vở được xếp hồ hết vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): search số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số biết hàng đơn vị là 7. Nếu chuyển chữ số 7 trường đoản cú hàng đơn vị lên đầu ta được số new gấp gấp đôi số cũ và thêm 21 đối chọi vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A gồm 5 tổ đi trồng cây, số bạn mỗi tổ là bởi nhau. Mỗi bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi tất cả bao nhiêu các bạn trồng được 4 cây, bao nhiêu chúng ta trồng được 6 cây, biết số học sinh lớp 4A thấp hơn 50 chúng ta và nhiều hơn thế 40 bạn.

Câu 4 (1 điểm): Một tín đồ mang cam đi thay đổi lấy apple và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo bị cắn và 1 trái lê. Cứ 5 quả táo bị cắn dở thì đổi được 2 trái lê. Nếu người đó đổi hết số cam đưa theo thì đổi được 17 quả táo bị cắn dở và 13 quả lê. Hỏi bạn đó mang theo bao nhiêu quả cam?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B C C D C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.25178 + 2357 x 3 = 25178 + 7071

= 32249

b.42567 + 12328 : 8 = 42567 + 1541

= 44108

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số đề xuất tìm là ab7

Ta có: 7ab = ab7 × 2 + 21

700 + ab = (ab ×10 + 7) × 2 +21

700 + ab = ab ×10 × 2 + 7 × 2 + 21

700 + ab = ab × đôi mươi + 35

ab × 20 - ab = 700 – 35

19 × ab = 665

ab = 665 : 19 = 35

Vậy số nên tìm là 357

Câu 3 (2 điểm):

Vì lớp 4A chia thành 5 tổ mà lại số các bạn mỗi tổ bằng nhau nên số học viên lớp 4A phân tách hết mang đến 5. Mà lại lớp 4A tất cả số học sinh nhỏ tuổi hơn 50 và lớn hơn 40 phải lớp 4A có 45 bạn.

Giả sử vớ cả chúng ta đều trồng được 6 cây thì tổng số km là:

45 × 6 = 270 (cây)

số kilomet dư ra so với thực tiễn là:

270 - 220 = 50 (cây)

Số các bạn trồng được 4 cây là:

50 : (6 -4) = 25 (bạn)

Số các bạn trồng được 6 cây là:

45 – 25 = trăng tròn (bạn)

Đáp số: trăng tròn bạn trồng 6 cây

25 các bạn trồng 4 cây

Câu 4 (1 điểm):

bài giải

Vì 9 quả cam đổi được 2 quả táo apple và 1 trái lê cần 18 quả cam thay đổi được 4 quả táo bị cắn dở và 2 quả lê.

Mà 5 quả táo bị cắn lại thay đổi được 2 trái lê phải 18 trái cam thay đổi được toàn bộ 4 + 5 = 9 quả táo, vì thế cứ 2 trái cam đổi được 1 quả táo.

Ta lại có: 5 quả táo khuyết đổi được 2 trái lê, đề xuất 10 trái cam đổi được 2 trái lê, giỏi 5 quả cam được 1 quả lê.

Vậy bạn đó đổi được toàn bộ 17 quả táo khuyết và 13 trái lê thì mang đi số cam là:

17 × 2 + 13 × 5 = 99 (quả)

Đáp số: 99 quả

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số lớn số 1 có 5 chữ số mà tổng các chữ số bởi 27 là:

A.98765B. 98730C. 99900D. 99999

Câu 2: Biểu thức nào sau đây có kết quả bằng 34 x 78?

A.(30 × 78) × (4 × 78)

B. (30 × 78) + (4 × 78)

C. (30 + 78) × (4 × 78)

D. (30 + 78) + (4 + 78)

Câu 3: Để số 196* phân chia hết cho tất cả 2 và 3 thì chữ số bắt buộc điền vào vị trí * là:

A.2B. 4C. 3D. 6

Câu 4: Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng:

*

A.9

B.10

C.11

D.12

Câu 5: Khi con 1 tuổi thì người mẹ 25 tuổi, tía 29 tuổi. Hỏi khi nhỏ 10 tuổi thì tổng số tuổi bố, mẹ, bé là bao nhiêu?

A.55 tuổi
B. 63 tuổi
C. 82 tuổi
D. 72 tuổi

Câu 6: Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 6cm, chiều rộng 4cm. Hỏi đường chéo hình chữ nhật phân tách hình kia thành 2 hình tam giác bằng nhau có diện tích là bao nhiêu?

A.24cm²B. 12cm²C. 12cm
D. 24cm

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125

Câu 2 (2 điểm): một đội thợ mộc 3 fan trong 5 ngày có tác dụng được 75 loại ghế. Hỏi giả dụ 5 tín đồ làm trong 7 ngày được bao nhiêu cái ghế. Biết năng suất mỗi cá nhân như nhau.

Câu 3 (2 điểm): Một cái đồng hồ đeo tay cứ 45 phút lại cấp tốc 3 giây. Buổi sáng, thời gian 6h chỉnh đồng hồ đeo tay về giờ đúng. Hỏi 6h chiều (theo giờ đúng) thì đồng hồ đeo tay đó chỉ từng nào giờ?

Câu 4 (1 điểm): Một người dân có 56 nghìn đồng gồm những tờ chi phí 5000; 2000 cùng 1000. Biết số tờ 1000 gấp đôi số tờ 5000. Hỏi mỗi các loại tiền bao gồm bao nhiêu tờ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A D C B

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312 = 312 × (425 + 574 + 1)

= 312 × 1000

= 312000

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125 = (2 × 50) × (8 × 125) × 25

= 100 × 1000 × 25

= 100000 × 25

= 2500000

Câu 2 (2 điểm):

Bài giải

1 người trong 5 ngày làm cho được số mẫu ghế là:

75 : 3 = 25 (cái)

1 người trong một ngày làm cho được số mẫu ghế là:

25 : 5 = 5 (cái)

5 người trong 1 ngày làm được số dòng ghế là:

5 × 5 = 25 (cái)

5 fan trong 7 ngày có tác dụng được số chiếc ghế là:

25 × 7 = 175 (cái)

Đáp số: 175 mẫu ghế

Câu 3 (2 điểm):

Bài giải

vì 1 giờ có 60 phút, phải 1 giờ đồng hồ thời trang sẽ chạy nhanh:

3 × 60 : 45 = 4 (giây)

từ 6 giờ sáng mang đến 6 giờ đồng hồ chiều là 12 giờ, nên đồng hồ sẽ chạy nhanh:

4 × 12 = 48 (giây)

Vậy thời điểm đó đồng hồ chỉ 6 tiếng 48 giây chiều.

Câu 4 (1 điểm):

Ta có: Số tờ chi phí 1000 gấp rất nhiều lần số tờ 5000 đề xuất số tờ 1000 phải là số chẵn, cần tổng số tiền loại 1000 là số chẵn.

Dù số tờ 2000 là chẵn tuyệt lẻ thì số tiền nhiều loại 2000 là số chẵn.

Mà tổng số chi phí là 56000 đồng là số chẵn buộc phải số tiền các loại 5000 cũng phải là số chẵn, suy ra số tờ 5000 cũng chính là số chẵn.

Ta thấy: số tờ 5000 phải nhỏ dại hơn 8 do nếu là 8 thì sẽ sở hữu 16 tờ 1000 buộc phải tổng số chi phí 5000 với 1000 là: 5000 × 8 + 1000 × 16 = 56000 (đồng). Yêu cầu sẽ không tồn tại tờ 2000, không đúng với đề bài.

Xem thêm: Card Rời Laptop Có Nâng Cấp Card Màn Hình Được Không ? Laptop Có Lắp Được Card Màn Hình Rời Không

Vậy số tờ 5000 là 2 tờ, 4 tờ hoặc 6 tờ. Thử 3 trường phù hợp ta thấy trường hợp đúng là 6 tờ 5000; 12 tờ 1000 và còn lại là 7 tờ 2000.