39 bài xích Toán nâng cấp lớp 2 giúp những em luyện giải gần như dạng bài bác tập nâng cao, nhằm rèn luyện thật xuất sắc kiến thức môn Toán lớp 2, chuẩn bị cho kỳ thi học tập kì hai năm 2022 - 2023 tiếp đây đạt hiệu quả như muốn muốn.

Bạn đang xem: Đề toán nâng cao lớp 2


Với các dạng bài bác tập Toán lớp 2 như tính nhanh, kiếm tìm x, kiếm tìm hình, viết số theo mẫu, điền dấu phù hợp vào khu vực trống, cùng những việc có lời văn.... Đây cũng là tài liệu hữu ích cho những em ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2. Mời những em cùng mua miễn phí 39 câu hỏi lớp 2 nâng cấp trong nội dung bài viết dưới đây:

Bài tập Toán nâng cao lớp 2

Bài 1: tìm kiếm x biết:


a) x + 39 + 19 = 87 + 9

....................................

....................................

....................................


b) x – 26 = 75 – 17

....................................

....................................

....................................


c) 45 + 47 – x = 59 + 9

....................................

....................................

....................................


a) 17 + 25 + 13 + 45

....................................

....................................

....................................

....................................


b) 24 + 18 + 26 + 22

....................................

....................................

....................................

....................................


c) 50 + 17 + 13 + 20

....................................

....................................

....................................

....................................


b) Điền số tương thích vào ô trống

Số hạng536490490
Số hạng342536205
Tổng878695

Số bị trừ989989
Số trừ576576430
Hiệu413413786

Bài 3: Tấm vải vóc trắng dài 56 m và thấp hơn tấm vải vóc hoa 18 m. Hỏi cả hai tấm vải vóc dài từng nào mét?

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 4: đến hình vẽ

a) Ở hình tam giác ΔABE có những tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

b) Ở hình tam giác ΔACG tất cả thêm các tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

c) Ở hình tam giác ΔADH có thêm những tam giác:

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

d) Số tam giác có tất cả là:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 5:

a) Số ?

Số bị trừ789916769974
Số trừ456302240506650
Hiệu83207522

b) tìm x biết:


112 + 143 + x = 999 – 102

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


x - 123 = 400 + 56

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


962 – x = 869 – 28

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Bài 6: Anh cao 159cm và cao hơn em 24cm. Hỏi cả hai anh em cao từng nào cm?

Bài giải:

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 7: Viết tên toàn bộ các hình tam giác có ở hình bên:..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


Bài 8:

a) Điền từ thích hợp vào câu sau:

Trong phép cộng nếu ta thêm bao nhiêu đơn vị vào một số hạng và bớt đi bấy nhiêu đơn vị ởsố hạng kia thì tổng nhì số hạng kia ............................................ ..................................................

Ví dụ: 97 + 55 = 100 + 52 = .......

b) Tính cấp tốc theo mẫu mã ở ví dụ trên:


198 + 63 = ............................................

499 + 87 = ............................................


395 + 86 = ............................................

146 + 49 = ............................................


Bài 9: Viết số theo mẫu

Số viết bởi cả chữSố viết bằng văn bản sốSố trămSố chụcSố solo vị
Năm trăm ba mươi bảy537537
Bảy trăm hai mươi ba
Tám trăm năm mươi
Chín trăm linh năm
800
901
989

Bài 10: Vẽ thêm một đoạn thẳng sao để cho trên mỗi hình vẽ dưới đây


a) có 2 tứ giác cùng 1 tam giác


b) bao gồm 3 tứ giác


Bài 11: có 1 túi cam nặng 9 kg với 1 quả khối lượng 1 kg. Dùng các loại cân có 2 đĩa em làm cho thếnào cân cho những người mua 5 kg cam được?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 12: Tấm vải trắng lâu năm 56 cm và ít hơn tấm vải vóc vải hoa 18 cm. Hỏi cả nhị tấm vải nhiều năm baonhiêu cm?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 13: tìm x biết


112 + 134 + x = 946 - 269

...............................

...............................

...............................


x - 123 = 400 + 56 - 75

...............................

...............................

...............................


962 - x = 869 - 28

...............................

...............................

...............................


Bài 14: thiết bị năm tuần này là ngày 8 mon 7. Hỏi thiết bị năm tuần trước là ngày nào?

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 15: lắp thêm sáu tuần này là ngày 16 tháng 9. Hỏi thiết bị bảy tuần sau là ngày nào?

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................


Bài 17: Có 5 em đi thông thường với nhau mang lại trường. Trên đường đi từng em chạm mặt 3 các bạn cùng đi cho trường. Hỏi toàn bộ 5 em gặp mặt bao nhiêu bạn.

Bài 18: Có 3 tín đồ khách Hoà, Hải, Bình lúc trở về bắt tay xin chào nhau. Mọi cá nhân chỉ bắt tay fan khác 1 lần. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu dòng bắt tay.

Bài 19: Điền lốt , = thích hợp vào chỗ trống (Với x không giống 0)


a) x + 32 ............41 + x

b) 56 - y ........... 45 - y

c) x - 26 ........... X - 18


d) 42 + 21 + x ........ 42 + 21

g) 52 - 47 .......... 52 - 47 - x

h) 29 + 42 - x ..... 42 + 29 + x


Bài 20: tất cả một cân nặng đĩa với hai trái cân một số loại 1kg và 5 kg. Làm chũm nào cân được 4kg gạo sang 1 lần cân?

Bài 21: sản phẩm 5 tuần này là ngày 8 tháng 7. Hỏi lắp thêm 5 tuần trước là ngày nào?

Bài 22: thiết bị sáu tuần này là ngày 16 mon 9. Hỏi trang bị 7 tuần sau là ngày nào?

Bài 23: Hồng ý muốn biết sinh nhật của chính mình 15 tháng 6 là ngày thiết bị mấy. Bạn Mai lại cho thấy thêm ngày 7 tháng 6 là ngày thứ 3. Em hãy giúp cho bạn Hồng biết ngày sinh nhật của người sử dụng là ngày đồ vật mấy?

Bài 25: An gồm 12 viên bi . Bình có khá nhiều hơn An 9 viên bi . Thông thường có ít hơn Bình 6 viên bi. Hỏi cả bố bạn gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 26: các bạn An bao gồm 9 viên bi. Giả dụ An mang lại Bình 4 viên bi thì Bình bao gồm 10 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 1. bây chừ anh rộng em 5 tuổi. Hỏi sau vài ba năm nữa lúc em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện giờ anh rộng em 5 tuổi thì cho đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn rộng em 5 tuổi.

Lúc kia tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. trong năm này con 8 tuổi, người mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây hai năm tuổi người mẹ cộng với tuổi bé là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây 2 năm tuổi nhỏ là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi bà mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi bà mẹ cộng với tuổi con là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. hiện thời tuổi ông và tuổi con cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và con cháu cũng thêm 3 tuổi. Vì vậy sau 3 năm nữa tổng cộng tuổi của ông và cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đó 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng từng nào tuổi?

Giải:

Trước phía trên 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng bây giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng tiếp sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi chúng ta Mai bởi tuổi Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện nay tổng số tuổi tía bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy lúc Mai bằng tuổi Hồng thì mỗi bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa tổng số tuổi của cha bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. dịp ông 60 tuổi thì chị em 30 tuổi cùng tuấn mới gồm 5 tuổi. Trong năm này mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông bao nhiêu tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ lúc bà mẹ ba mươi tuổi đến hiện nay 35 tuổi, mẹ đã tiếp tục tăng thêm một vài tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi kia ông và Tuấn mỗi cá nhân cũng tăng lên 5 tuổi.

Tuổi ông hiện nay là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai rộng Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai không nhiều tuổi nhất? người nhiều tuổi duy nhất hơn tín đồ ít tuổi nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào các tuổi nhất. Tùng ít tuổi nhất.

Đào rộng Tùng một số trong những tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính toàn bô tuổi của ông nội Lan và ba Lan lúc tuổi ông nội Lan bởi tuổi bố Lan hiện tại nay?

Gợi ý: Từ tuổi của ba Lan với ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Khi ông nội Lan bởi tuổi ba Lan hiện thời thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi tía khi đó.

Câu 2: hiện thời Nam 15 tuổi, cha Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bởi tổng số tuổi của 2 ba con phái nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay nay?

Câu 3:Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính toàn bô tuổi của hai bạn bè khi tuổi em bằng tuổi anh hiện tại nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện thời thì thời gian đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: hiện nay con 8 tuổi, bà bầu 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai người mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì người mẹ 35 tuổi. Tính tổng cộng tuổi 2 bà bầu con lúc con trăng tròn tuổi.

Xem thêm: Cách Ghép Lời Bài Hát Vào Ảnh Bằng Picsart Cực Đơn, Hướng Dẫn Chèn Khung Nhạc Vào Ảnh Bằng Picsart

Câu 7:Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, chổ chính giữa 9 tuổi. Đến khi tuổi Hà bằng tuổi của Tâm bây giờ thì lúc đó tổng cộng tuổi của 3 chúng ta là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm nay, An nhát ông số tuổi bởi số lớn nhất có hai chữ số cơ mà tích nhì chữ số của nó bởi 16. Vậy 8 năm sau, An nhát ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9:Hiện nay tuổi của ba em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng cộng tuổi của tía em cùng bà nội em cách đó 10 năm.

Câu 10: hiện nay Minh 10 tuổi, bà mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bởi tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay nay?