Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng tạo
*

*

Các tứ giác sau có bao nhiêu trục đối xứng, từng nào tâm đối xứng?
Tứ giác: ___ trục đối xứng, ___ chổ chính giữa đối xứng
Hình thang: ___ trục đối xứng, ___ trung ương đối xứng
Hình thang cân: ___ trục đối xứng, ___ vai trung phong đối xứng
Hình binh hành: ___ trục đối xứng, ___ trung tâm đối xứng
Hình chữ nhật: ___ trục đối xứng, ___ chổ chính giữa đối xứng
Hình thoi: ___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng
Hình vuông: ___ trục đối xứng, ___ trọng tâm đối xứng

Các tứ giác sau có bao nhiêu trục đối xứng, bao nhiêu tâm đối xứng?

Tứ giác: ___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình thang: ___ trục đối xứng, ___ trọng tâm đối xứng

Hình thang cân: ___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình binh hành: ___ trục đối xứng, ___ trọng tâm đối xứng

Hình chữ nhật: ___ trục đối xứng, ___ trung ương đối xứng

Hình thoi: ___ trục đối xứng, ___ trung ương đối xứng

Hình vuông: ___ trục đối xứng, ___ vai trung phong đối xứng


*

Tứ giác: 0 trục, 0 tâm

Hình thang 0 trục, 0 tâm

Hình thang cân nặng 1 trục 0 tâm

Hình bình hành 0 trục 1 tâm

Hình chữ nhật 2 trục 1 tâm

Hình thoi 2 trục 1 tâm

Hình vuông 4 trục 1 tâm


*

Tứ giác: 0 trục đối xứng, 0 chổ chính giữa đối xứng

Hình thang: 0 trục đối xứng, 0 chổ chính giữa đối xứng

Hình thang cân: 1 trục đối xứng, 0 trọng điểm đối xứng

Hình bình hành: 0 trục đối xứng, 1 trọng điểm đối xứng

Hình chữ nhật: 2 trục đối xứng, 1 trung ương đối xứng

Hình thoi: 2 trục đối xứng, 1 trọng điểm đối xứng

Hình vuông: 4 trục đối xứng, 1 chổ chính giữa đối xứng

Tích đúng 5 làm sao cho mình nhé. 

OK bạn


chọn câu sai 

A, Chữ e là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng

B chữ Z là hình bao gồm tâm đối xứng và ko có trục đối xứng

C chữ O là hình vừa bao gồm trục đối xứng vừa tất cả tâm đối xứng

D chữ a là hình có trục đối xứng và ko gồm tâm đối xứng


chọn câu sai 

A, Chữ e là hình vừa bao gồm trục đối xứng vừa tất cả tâm đối xứng

B chữ Z là hình bao gồm tâm đối xứng và ko tất cả trục đối xứng

C chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa gồm tâm đối xứng

D chữ a là hình bao gồm trục đối xứng cùng ko bao gồm tâm đối xứng


Trong các hình sau hình nào tất cả tâm đối xứng mà ko tất cả trục đối xứng ?

A.Hình bình hành

B.Hình thang cân 

C. Hình chữ nhật 

D.Hình thoi


chọn câu sai 

A, Chữ E là hình vừa có trục đối xứng vừa bao gồm tâm đối xứng

B chữ Z là hình có tâm đối xứng cùng ko bao gồm trục đối xứng

C chữ O là hình vừa tất cả trục đối xứng vừa có tâm đối xứng

D chữ A là hình gồm trục đối xứng cùng ko có tâm đối xứng

giúp với sáng sủa mai mik phải nộp rồi


1) trong những hình: Hình vuông, hình bình hành, hình tròn, hình thang cân, hình thoi.a) Hình như thế nào chỉ tất cả tâm đối xứngb) Hình như thế nào chỉ bao gồm trục đối xứng c) Hình nào vừa tất cả tâm đối xứng, vừa gồm trục đối xứng2) Một mặt nền nhà hình chữ nhật gồm chiều rộng 4m, chiều dài gấp tía chiều rộng. A) Tính diện tíchb) nếu như lát sàn nhà bằng hồ hết viên gạch hình vuông vắn có cạnh 40cm thì nên cần bao nhiêu tiền gạch biết từng viên gạch có giá 18 000 đồng

1) trong số hình: Hình vuông, hình bình hành, hình tròn, hình thang cân, hình thoi.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật có bao nhiêu trục đối xứng

a) Hình nào chỉ bao gồm tâm đối xứng

b) Hình như thế nào chỉ có trục đối xứng c) Hình nào vừa bao gồm tâm đối xứng, vừa gồm trục đối xứng

2) Một sàn nhà hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4m, chiều dài gấp tía chiều rộng. A) Tính diện tích

b) trường hợp lát mặt sàn nhà bằng số đông viên gạch hình vuông vắn có cạnh 40cm thì nên bao nhiêu tiền gạch ốp biết mỗi viên gạch có giá 18 000 đồng


Câu 2:

(a,) Chiều lâu năm là (4.3=12(m))

Diện tích là (4.12=48(m^2))

(b,48(m^2)=480000(cm^2))

Số viên gạch nên để lát là (480000:(40.40)=300( extviên gạch))

Vậy cần (300.18000=5400000(đồng))


Chọn câu sai.

A. Chữ H là hình vừa tất cả trục đối xứng, vừa có tâm đốixứng

B. Chữ N là hình bao gồm tâm đối xứng và không tồn tại có trục đốixứng.

C. Chữ O là hình vừa gồm trục đối xứng vừa bao gồm tâm bao gồm tâm đốixứng.

D. Chữ I là hình tất cả trục đối xứng và không có tâm đốixứng.


Số phát biểu sai:a) Phép đối xứng trục là một trong phép dời hìnhb) Đường thẳng d được điện thoại tư vấn là trục đối xứng của hình (H) nếu như phép đối xứng trục Đd trở thành hình (H) thành chủ yếu nó.c) Một hình hoàn toàn có thể có một hay các trục đối xứng, rất có thể không gồm trục đối xứng.d) Qua phép đối xứng trục, đoạn thẳng AB biến thành đoạn thẳng tuy vậy song và bởi nó.e) Qua phép đối xứng trục Đa, mặt đường tròn tất cả tâm nằm tại a sẽ trở thành chính nó.f) Qua phép đối xứng trục Đa, tam giác tất cả một đỉnh nằm ở a sẽ biến thành chính n...
Đọc tiếp

Số tuyên bố sai:

a) Phép đối xứng trục là một phép dời hình

b) Đường thẳng d được call là trục đối xứng của hình (H) trường hợp phép đối xứng trục Đd thay đổi hình (H) thành chính nó.

c) Một hình hoàn toàn có thể có một hay nhiều trục đối xứng, hoàn toàn có thể không có trục đối xứng.

d) Qua phép đối xứng trục, đoạn thẳng AB trở thành đoạn thẳng tuy vậy song và bằng nó.

e) Qua phép đối xứng trục Đa, mặt đường tròn bao gồm tâm vị trí a sẽ biến thành chính nó.

f) Qua phép đối xứng trục Đa, tam giác gồm một đỉnh nằm trong a sẽ trở thành chính nó

g) Qua phép đối xứng trục Đa, ảnh của con đường thẳng vuông góc cùng với a là bao gồm nó

h) Nều phép đối xứng trục biến hóa đường thẳng a thành đường thẳng b cắt a thì giao điểm của a cùng b vị trí trục đối xứng

i) Hình chữ nhật bao gồm 4 trục đối xứng

A. 3

B.5 

C. 7 

D.9


Xem chi tiết
Lớp 11 Toán
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

Nhữngphát biểu sai: d; f; i

d) Qua phép đối xứng trục, đoạn thẳng AB biến thành đoạn thẳng tuy nhiên song và bởi nó hoặc là thiết yếu nó.

f) Qua phép đối xứng trục Đa, tam giác bao gồm một đỉnh nằm trên a sẽ biến thành chính nó ( chỉ vào trường đúng theo tam giác phần đa hoặc tam giác cân nặng cóđỉnh vị trí trục đối xứng)

i) Hình chữ nhật gồm 2 trục đối xứng


Đúng 0

comment (0)

Nhóm các hình có trục đối xứng là:A. Tam giác đều, hình chữ nhật
B. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật
C. Hình chữ nhật, hình bình hành
D.Hinhf chữ nhật, hình thang


Xem chi tiết
Lớp 8 Toán
3
0
Gửi diệt

C. Hình chữ nhật, hình bình hành


Đúng 1

phản hồi (0)

chọn B

 


Đúng 2
bình luận (0)

Chọn lời giải C. Hình chữ nhật, hình bình hành

Chắc chắn 100%

Nhớ tích 5 sao cho mình nhé


Đúng 0
bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
hoc24.vn

Câu vấn đáp được tuyệt đối chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.


*

Bạn tìm hiểu thêm nhé

*Hình chữ nhật:

- Hình chữ nhật tất cả $1$ chổ chính giữa đối xứng, chính là giao điểm của hai đường chéo.- Hình chữ nhật có $2$ trục đối xứng (đó là con đường trung trực của chiều dài và chiều rộng).

*Hình vuông:

- hình vuông vắn có $1$ vai trung phong đối xứng là giao điểm hai tuyến đường chéo.- hình vuông có $4$ trục đối xứng là hai đường chéo của hình vuông vắn và hai tuyến phố thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối lập của hình vuông

-> hình vuông có $4$ trục đối xứng.

*Hình bình hành:

- Hình bình hành gồm $1$ trọng điểm đối xứng là giao điểm hai tuyến phố chéo.

- Hình bình hành không tồn tại trục đối xứng.

*Hình thang cân:

- Hình thang cân có $1$ trục đối xứng là mặt đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.

*Hình thoi:

- Hình thoi bao gồm hai trục đối xứng là hai đường chéo

- Hình thoi gồm $1$ trung ương đối xứng là giao điểm hai đường chéo


Hãy góp mọi tín đồ biết câu vấn đáp này cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4.8
starstarstarstarstar
104 vote

Gửi
Hủy


Chưa tất cả nhómTrả lời218

Cảm ơn

159


Hình thang cân chưa xuất hiện tâm đối xứng
Chưa có nhómTrả lời

4085

Cảm ơn

4183


hình thang cân không tồn tại tâm đối xứng các bạn nhé


*

Chưa gồm nhómTrả lời

0

Cảm ơn

0


thank you so much :3


Đăng nhập để hỏi chi tiết
404 Not FoundTrả lời

2287

Cảm ơn

2035


Mod chuyenbentre.edu.vn

Hình chữ nhật có 1 tâm đối xứng tất cả 2 trục đối xứng.

Hình vuông có một tâm đối xứng bao gồm 4 trục đối xứng.

Hình bình hành có1 trung ương đối xứng có 0 trục đối xứng.

Hình thang cân tất cả 0 chổ chính giữa đối xứng có 1 trục đối xứng

Hình thoi gồm hai trục đối xứng có 1 tâm đối xứng


Hãy góp mọi tín đồ biết câu trả lời này cố kỉnh nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4.3
starstarstarstarstar
32 vote

Gửi
Hủy
Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 8 - TẠI ĐÂY

Bạn ước ao hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
Sự kiện


Bạn ao ước hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu ước Hủy


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, nai lưng Thái Tông, mong Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Cách share bài viết trên instagram lên story đơn giản, cách chia sẻ bài đăng lên story instagram của bạn


Giấy phép tùy chỉnh cấu hình mạng xóm hội trên mạng số 331/GP-BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.