Trong bài viết ngày hôm nay, IELTS Vietop sẽ hướng dẫn bạn cách viết dạng bài Advantages – Disadvantages trong bài thi IELTS Writing task 2, cùng tìm hiểu nhé!


A. Tổng quan dạng Advantages – Disadvantages

1. Cách nhận biết dạng Advantage – Disadvantage

Với dạng bài Advantages – Disadvantages đề bài sẽ đưa ra một vấn đề hoặc ý kiến và yêu cầu bạn phải chỉ ra những nhược điểm cũng như ưu điểm của nó.

Bạn đang xem: Ielts writing task 2: advantages and disadvantages

Thông thường dạng bài Advantages – Disadvantages được chia làm 2 loại:

Loại 1: Chỉ liệt kê ra các ưu điểm và nhược điểm

Ví dụ: The internet has made knowledge immediately available to people through computers and smartphones all around the world. Much of this knowledge is also free. Discuss the advantages and disadvantages of this trend.

Loại 2: Người viết cần chỉ ra liệu ưu điểm có lấn át được nhược điểm hay không

Ví dụ: Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

-> Chúng ta có thể thấy về căn bản thì 2 dạng bài này đều đòi hỏi người viết viết về ưu và nhược điểm của vấn đề, tuy nhiên với loại 2 thì cần phải khẳng định rõ trong bài viết của mình cái nào chiếm ưu thế hơn từ mở bài cho đến khi kết bài.

2. Cấu trúc của bài viết Advantages– Disadvantages (Structure)

Tương tự như những dạng bài khác của phần Writing task 2, bố cục của một bài viết dạng Advantages – Disadvantagesgồm 3 phần chính.

⚡ KHÔNG CÓ OUTWEIGH

BỐ CỤC

1

Introduction: 1 đoạn

2

Body: 2 đoạn

Body 1: Advantage

Body 2: Disadvantage

3

Conclusion: 1 đoạn

⚡ CÓ OUTWEIGH

BỐ CỤC

1

Introduction: 1 đoạn

2

Body: 2 đoạn

Body 1: Cái nào chiếm ưu thế ít

Body 2: Cái chiếm ưu thế nhiều hơn

3

Conclusion: 1 đoạn

3. Template gợi ý cho dạng bài Advantage- Disadvantage

⚡ KHÔNG CÓ OUTWEIGH1. Introduction

This essay will discuss the benefits and drawbacks of this trend

This trend would create certain benefits but there will also be some drawbacks

2. Body #1

Topic sentence

On the one hand, there are several reasons why N is beneficial

Advantage #1

Firstly, ….

Advantage #2

Secondly, …

3. Body #2

Topic sentence

On the other hand, there are a number of disadvantages of ……that people should take into consideration

Disadvantage #1

The principal one is that ….

Disadvantage #2

In addition, ….

4. Conclusion

In conclusion, … could bring about certain benefits, but its negative consequences should not be overlooked

⚡ CÓ OUTWEIGH1. Introduction

Advantage > disadvantage

In my opinion, the benefits of ….outweigh its drawbacks

Advantage

2. Body
Advantage > Disadvantage

Topic sentence

Body 1

On the one hand, …..offers people several benefits

Body 2

On the other hand, I am of the opinion that the aforementioned advantages are at the expense of greater drawbacks.

Advantage

Topic sentence

Body 1

When S + V, several problems can be anticipated.

Body 2

In spite of the drawbacks mentioned above, I believe that ………. is a positive measure/ trend/ development

3. Conclusion

Advantage > disadvantage

In conclusion, while………may have some positive aspects, I believe they are outweighed by the more significant negative aspects.

Advantage


*
*

Sample essay

The shipping of a wide range of foods from other cities or countries may have an adverse impact on locally produced food in this modern world of aggressive competition. However, the latter, in my own eyes, obviously offers more merits than demerits.

On the face of it, the consumption of local food might be said to have certain drawbacks. One of them is the lack of diversity or exotic taste. Without access to strange food from far away, people in Vietnam today, for instance, would feel fed up with a limited number of food choices or would never have a chance to try, and probably enjoy, the taste of a similar type of food which is actually imported from other countries, such as Kobe beef from Japan.

However, compared with food transported from other regions, eating food produced locally is significantly more beneficial in economic, environmental, and educational terms. From an economic point of view, local food does not involve excessive transportation leading to higher and higher costs, especially with increasing fuel prices taken into account.

This is also associated with less damaging effects on the environment related to the shipping of food products by plane from abroad. In terms of education, consuming local food helps nurture patriotism among young generations, orienting them towards preserving and developing the sense of using indigenous products.

In today’s world of globalization, the effort to consume local food is thus playing an indispensable role in maintaining the identity of each and every local culture.

In a word, the downside of eating locally produced food is outweighed by its upside. This is, in actual fact, true from economic, environmental, and educational viewpoints.

Mong rằng bài viết Cách viết dạng Advantages -Disadvantages trong IELTS trên đây giúp các bạn học tập tốt nhé.

Hiện nay, bài thi IELTS Writing Task 2 cơ bản thường bao gồm 4 dạng đề, dạng bài Advantages and Disadvantage được coi là một dạng tương đối khó so với các chủ đề còn lại. Ngoài ra, dạng bài này còn có tần suất xuất hiện vô cùng thường xuyên. Vậy nên để có thể làm tốt và đạt điểm số cao trong bài thi IELTS Writing Task 2 hãy cùng chuyenbentre.edu.vn tìm hiểu về dạng Advantages and Disadvantages này nhé!

*
Cách viết dạng bài Advantages and Disadvantages trong đề thi IELTS Writing Task 2

Mục lục bài viết

I. Dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Wr
Iting Task 2II. Dàn bài Writing Task 2 Advantages and Disadvantages chi tiết

I. Dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Wr
Iting Task 2

1. Dạng bài Advantages and Disadvantages là gì?

Dạng bài Advantages and Disadvantages thường sẽ đưa ra một vấn đề, có thể là một sự phát triển về mặt nào đó, sau đó yêu cầu người viết đưa ra các ưu điểm và nhược điểm của xu hướng này. 

Ví dụ: 

“Some students prefer to take a gap year between high school and university, to work or to travel. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?”“Many foods are shipped from far away. Some people think that eating local food is more environmentally and economically friendly. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?”
*
Dạng bài Advantages and Disadvantages là gì?

Ở dạng bài này, bạn bắt buộc phải đưa ra được đầy đủ luận điểm để hỗ trợ cho cả 2 mặt ưu điểmnhược điểm, mỗi mặt ở một đoạn thân bài riêng. Cần lưu ý độ dài của hai đoạn thân bài phải tương đối bằng nhau, không được phân tích chi tiết hơn hẳn một mặt nào so với mặt còn lại để đảm bảo mỗi luận điểm đều được phân tích và khai thác đầy đủ và tránh mất điểm phần Task Response.

Tuy nhiên, nếu đề bài yêu cầu đưa ra quan điểm cá nhân, quan điểm này cần được thể hiện xuyên suốt cả 3 phần mở bài – thân bài – kết bài của bài essay. Hãy ôn tập kỹ những bài này vì nó là một phần không thể thiếu trong quá trình luyện thi IELTS tại nhà.

2. Cách nhận biết dạng Advantages and Disadvantages

Dấu hiệu nhận biết: Các câu hỏi thường xuất hiện ở cuối đề bài của dạng advantages and disadvantages bài này.

Không yêu cầu nêu quan điểm cá nhân:

What are the advantages and disadvantages…?
Discuss the advantages and disadvantages

Có yêu cầu nêu quan điểm cá nhân:

Do you think the advantages outweigh the disadvantages?
Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion

Đây là dạng bài dễ nhận biết nhất do thường chứa sẵn keyword “advantages and disadvantages”.

3. Yêu cầu cơ bản của dạng Advantages and Disadvantages trong Writing Task 2

Task Response: Thí sinh phải trả lời thật cụ thể và chính xác câu hỏi mà giám khảo đã yêu cầu trong đề bài. Các luận điểm trong bài viết phải hợp lý, bên cạnh đó phải được phân tích một cách rõ ràng, nhất quán.Coherence and Cohesion: Bài viết của thí sinh phải có sự gắn kết chặt chẽ. Thí sinh phải có kỹ năng sắp xếp các lập luận và nội dung được đưa ra trong bài luận phải theo một trật tự rõ ràng, có tính logic nhất định. Ngoài ra, bài viết của thí sinh còn phải thực sự dễ hiểu.Lexical Resource: Ngoài việc dùng đúng từ vựng, từ vựng trong bài của thí sinh phải thật sự phong phú, được sử dụng một cách tự nhiên, bên cạnh đó thí sinh phải thể hiện được sự linh hoạt trong việc chọn lựa từ ngữ để đưa vào bài viết.Grammatical Range and Accuracy: Thí sinh sở hữu khả năng sử dụng các cấu trúc câu đơn, cấu trúc câu ghép, cúc trúc câu phức một cách thành thạo và sử dụng thật chính xác đối với yêu cầu của đề bài.

II. Dàn bài Writing Task 2 Advantages and Disadvantages chi tiết

1. Mở bài

General Statement: paraphrase đề bài
Thesis statement: giới thiệu rằng có những ưu điểm và nhược điểm (+ so sánh nếu cần thiết)

2. Thân bài 1

Topic Sentence – Câu chủ đề: paraphrase một mặt của thesis statement
Supporting ideas: phát triển ý

3. Thân bài 2

Topic Sentence – Câu chủ đề: paraphrase mặt còn lại của thesis statement (+ trình bày lại so sánh)Supporting ideas: phát triển ý

4. Kết luận

Restatement of the answer: diễn giải lại câu luận điểm
Recommendation: Đưa ra một đề xuất (để trình bày lại ý kiến của bạn)

III. Một số bài mẫu Essay Advantages and Disadvantages chi tiết nhất

“In some countries, more and more adults are continuing to live with their parents even after they have completed education and found jobs. Do the advantages outweigh the disadvantages?”

Body 1: Disadvantages

Adults may become over-dependent on parents for basic daily tasks such as cooking or doing laundry -> take the parents’ support for granted -> foster a sense of depreciation. Phụ thuộc bố mẹ trong nhiều việc đơn giản trong cuộc sống -> cảm thấy việc bố mẹ giúp đỡ là đương nhiên -> không trân trọng.Adults may be misunderstood as someone who has no financial power because they still need to stay with their parents. Bị hiểu nhầm thành những người không có khả năng tài chính nên mới phải ở với bố mẹ

Body 2: Advantages

Less financial burden, especially for the ones who only have meager income from entry-level jobs. Giảm gánh nặng tài chính, đặc biệt cho những người có thu nhập không khá giả từ những công việc khi họ mới ra trường.They will be able to take good care of their parents, who are prone to some geriatrics diseases such as dementia. Họ có thể giúp đỡ và chăm sóc bố mẹ, những người thường mắc phải những căn bệnh người già như suy giảm trí nhớ.

2. Đề bài IELTS Writing Task 2

2.1. Đề bài

“Some students prefer to take a gap year between high school and university, to work or to travel. Do the advantages of this outweigh the disadvantages?”

*
Bài thi IELTS Writing Task 2 dạng Advantages and Disadvantages2.2. Bài mẫu essay Advantages and Disadvantages chi tiết

In today’s world, there has been an accelerating trend of students taking a break from studying before pursuing tertiary education. While this trend is beneficial in some respects, its shortcomings are more significant for the followers of this trend.

A gap year may enable students to enrich themselves with real-life experiences that are beneficial to their future. These may include having a paid job, from which those who have just entered adulthood may learn many working skills, such as communication, teamwork and following orders. The youngsters taking a gap year, as a result, are better chuyenbentre.edu.vnared for their future jobs. Some gap-year-takers may also travel the world and absorb knowledge of diverse cultural settings and from different geographical contexts. In this globalised world, such knowledge is essential for developing a successful career.

Nevertheless, the disadvantages of taking a gap year for recent high-school graduates are serious, far outweighing the advantages. The primary reason is that the young can be overwhelmed by the unwanted difficulties of life outside of school campus. A physically demanding job, for example, can be exhausting for most high-school-leavers. Another significant reason is that to some youngsters without firm academic goals, earning money and living without the discipline of formal schooling could be more appealing than returning to school after the gap year. If they choose not to go back to school, they may lose the chance of obtaining academic knowledge and university degrees, which may help them earn even more money in the future.

In summary, despite potential gains, there are more serious drawbacks associated with a gap year such as the overwhelming difficulties when starting to work too soon and the prospect of not acquiring any university knowledge and degrees. It is recommended that students should take a university course right after they finish their high school.

Xem thêm: Top 10 website và ứng dụng dịch tiếng anh chuẩn xác ngữ pháp nhất, tốt

302 words, written by Tu Pham

Tóm lại, để hoàn thành được tốt nhất dạng bài Advantage and Disadvantage trong đề thi IELTS Writing Task 2, các thí sinh phải hiểu thật rõ mọi khía cạnh liên quan đến dạng đề này. Bên cạnh đó việc nắm kỹ được phương pháp làm đề advantages and disadvantages, cộng thêm với việc ôn luyện thi thật thường xuyên thì bạn sẽ có thể thực hiện tốt và đạt được band điểm cao trong bài thi IELTS thực chiến.