Sinh viên nghiên cứu technology nhận biết dung dịch nhuộm trong thực phẩm

Sử dụng đế tăng tốc tín hiệu Raman (SERS), Trương Nguyễn phái nam Phương, Đại học công nghệ Tự nhiên, Đại học quốc gia TP sài gòn phát triển technology nhận biết cấp tốc thuốc nhuộm trong thực phẩm.


Lo-1681983218-3060-1681983373.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wga
Qs_Rw
Ckp
Fo8o4ZZG4vg" alt="*">