TPO - Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà tiến độ 2, thức giấc Hà Nam tất cả quy mô 100 ha, vốn chi tiêu khoảng 977 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng tá Lê Minh Khái vừa ký ra quyết định 179/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư chi tiêu Dự án chi tiêu xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng quần thể công nghiệp Thái Hà quá trình 2, tỉnh Hà Nam. Đồng thời chấp thuận đồng ý nhà chi tiêu Công ty trọng trách hữu hạn phù hợp Tiến.

Bạn đang xem: Khu công nghệ cao hà nam

Theo đó, quy mô thực hiện đất của dự án công trình là 100 ha. Địa điểm tiến hành dự án tại làng mạc Bắc Lý, xã trằn Hưng Đạo cùng xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, thức giấc Hà Nam.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 976,83 tỷ đồng. Vào đó, vốn góp của nhà đầu tư chi tiêu là 146,52 tỷ đồng, vốn huy động là 830,30 tỷ đồng.

*

Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng và sale kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà tiến độ 2, tỉnh giấc Hà Nam bao gồm quy mô 100 ha, vốn đầu tư chi tiêu khoảng 977 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Tại đưa ra quyết định này, Phó Thủ tướng mạo yêu cầu cỗ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về đầy đủ nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư chi tiêu dự án với thực hiện làm chủ nhà nước về khu vực công nghiệp theo công cụ tại khoản 3 với khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 công cụ Đầu bốn và luật pháp có liên quan.

Các Bộ, ngành gồm liên quan phụ trách về nội dung đánh giá chủ trương đầu tư dự án ở trong chức năng, nhiệm vụ của chính mình theo hình thức tại điểm đ khoản 3 Điều 69 công cụ Đầu bốn và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Hà Nam bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, những nội dung đánh giá và thẩm định theo mức sử dụng của pháp luật; sự phù hợp của dự án với các quy hoạch được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt; thu nạp ý kiến của những Bộ, ngành; kiểm tra, xác định nhà đầu tư chi tiêu đáp ứng điều kiện được công ty nước cho thuê đất tại thời điểm dịch vụ cho thuê đất; kiểm tra, giám sát bảo vệ dự án triển khai tương xứng với địa điểm quy hoạch cách tân và phát triển khu công nghiệp Thái Hà đã có phê duyệt.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước thiết yếu phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà và điều khoản về bài toán chuyển mục đích sử dụng khu đất trồng lúa và những loại đất nông nghiệp trồng trọt khác vào phạm vi triển khai Dự án theo vẻ ngoài của điều khoản về đất đai, lao lý về cai quản lý, thực hiện đất trồng lúa; giám sát nghiêm ngặt tiến độ thực hiện dự án, việc góp đầy đủ vốn theo khẳng định và việc đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện marketing bất cồn sản theo vẻ ngoài của pháp luật về marketing bất rượu cồn sản lúc thực hiện vận động kinh doanh hạ tầng kỹ thuật quần thể công nghiệp của nhà đầu tư…


Ngoài ra, nhà đầu tư chi tiêu chỉ được tiến hành dự án sau khi việc thay đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án công trình được cấp bao gồm thẩm quyền phê để mắt và có trọng trách nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định của điều khoản về khu đất đai, điều khoản về cai quản lý, thực hiện đất trồng lúa.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ký kết văn bạn dạng đồng ý đề nghị của cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư về việc bổ sung cập nhật 4 quần thể công nghiệp trên địa phận tỉnh Hà nam vào Quy hoạch cải cách và phát triển các khu công nghiệp sinh hoạt Việt Nam.

4 khu công nghiệp được bổ sung cập nhật vào quy hoạch trở nên tân tiến các khu công nghiệp ở vn gồm: quần thể công nghiệp Đồng Văn V với diện tích s quy hoạch 250 ha ở Phường Tiên Nội, làng Tiên Ngoại và xã im Nam, thị xã Duy Tiên; quần thể công nghiệp Đồng Văn VI có diện tích quy hoạch 250 ha ở những xã: Tiên Ngoại, im Nam và Tiên Sơn, thị làng mạc Duy Tiên; khu công nghiệp Kim Bảng I có diện tích s quy hoạch 230 ha ở các xã: Lê Hồ, Đại cương và Đồng Hóa, thị trấn Kim Bảng cùng khu công nghiệp Châu Giang I với diện tích s quy hoạch 210 ha làm việc phường Châu Giang, buôn bản Mộc Nam, làng mạc Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên.

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 2098/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG khu vực CÔNG NGHỆ CAO HÀ nam VÀO QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁTTRIỂN quần thể CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nguyên lý Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015; qui định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật tổ chức triển khai Chínhphủ và qui định Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật công nghệ cao ngày 13tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 mon 8 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Khoa học cùng Công nghệ;

Căn cứ quyết nghị số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 mon 8 năm 2019 củaỦy ban thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của chế độ Quy hoạch;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Khoahọc và technology và chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu Công nghệcao Hà nam giới vào quy hướng tổng thể cải cách và phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 vàđịnh hướng đến năm 2030 đã có được phê chú tâm tại quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 08tháng 6 năm năm ngoái của Thủ tướng chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Nam nhà trì, phối hợpvới bộ Khoa học và Công nghệ, cỗ Kế hoạch với Đầu tư, bộ Tài nguyên với Môi trường,Bộ Xây dựng, bộ Tài chính, cỗ Nội vụ, cỗ Tư pháp và những bộ, cơ quan liên quanxây dựng Đề án ra đời Khu technology cao Hà phái nam theo pháp luật của pháp luật,gửi bộ Khoa học tập và technology thẩm định, trình Thủ tướng chính phủ nước nhà xem xét, quyếtđịnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Các cỗ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngangbộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà nam vàcác tổ chức, cá nhân liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Xem thêm: An lộc địa sử ghi chiến tích biệt cách dù vị quốc vong thân, trận an lộc

vị trí nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - các Bộ: khoa học và Công nghệ, planer và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên cùng Môi trường, Nội vụ, tư pháp; - HĐND, ubnd tỉnh Hà Nam; - Văn phòng trung ương Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng và công sở Quốc hội; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, những Vụ: KTTH, CN, NN, PL, QHĐP; - Lưu: VT, KGVX (2b).