Kì thi THPT quốc gia năm 2017 là kì thi đầu tiên áp dụng bài bác thi tổ hợp, theo đó thời hạn của bài thi môn Hóa học rút ngắn còn 50 phút thay bởi 90 phút như những năm trước. Việc điều chỉnh hiệ tượng thi, thời hạn thi kéo theo việc kiểm soát và điều chỉnh lại cấu trúc, ngôn từ đề thi. Dưới đấy là phần nhận định cụ thể về đề thi THPT non sông 2017 môn Hóa học:

I. Ma trận đề thi

Chuyên đề

 Loại câu hỏiCấp độ nhận thứcTổng
Mã đề thiLý thuyếtBài tậpNhớHiểuVận dụng

Vận dụng cao

1. Đại cương cứng về kim loại

Mã 213221124

Mã 214

221124
Mã 2151313

4

Mã 21623113

5

2. Sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm cùng hợp chất

Mã 213

433227
Mã 21413121

4

Mã 2152121

3

Mã 21632221

5

3. Bài tập về fe – một số trong những kim nhiều loại nhóm B và hợp chất

Mã 21311112

Mã 214

41325
Mã 21544

4

Mã 2164132

5

4. Tổng hòa hợp hoá học tập vô cơ

Mã 2136322239
Mã 214622132

8

Mã 215

64134210
Mã 216421122

6

5. Este, lipit

Mã 213

13134
Mã 2140514

5

Mã 215

2411316
Mã 21624222

6

6. Amin, amino axit, protein

Mã 213

242316
Mã 214332121

6

Mã 215

2411316
Mã 21624231

6

7. Cacbohidrat

Mã 213

222
Mã 21411

1

Mã 215

111
Mã 21611

1

8. Polime, vật tư polime

Mã 213

1

11
Mã 21411

1

Mã 215

111
Mã 21611

1

9. Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ

Mã 213

41214
Mã 2145131

5

Mã 215

4224
Mã 2164112

4

10. Hóa học với vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội-môi trường

Mã 213

111
Mã 21411

1

Mã 215

111

Mã 216

11

1

Tổng (câu)

Mã 213

241613914440
Mã 21424161210144

40

Mã 215

241614814440
Mã 2162416148144

40

II. Phân tích đưa ra tiết

a. Kết cấu đề thi

Tỉ lệ câu hỏi lý thuyết/câu hỏi tính toán = 24 câu/16 câu
Tỉ lệ câu hỏi nhớ-hiểu/vận dụng/vận dụng cao = 22 câu/14 câu/4 câu

b. Nội dung đề thi

Gồm các nội dung thuộc chăm đề:Đại cương về kim loại
Kim một số loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm với hợp chất
Bài tập về fe – một số kim loại nhóm B cùng hợp chất
Tổng vừa lòng hoá học tập vô cơ
Este, lipit
Amin, amino axit, protein
Cacbohidrat
Polime, vật tư polime
Tổng vừa lòng nội dung kỹ năng và kiến thức hoá học tập hữu cơ
Hóa học với vụ việc phát triển kinh tế tài chính – thôn hội – môi trường
Số lượng câu hỏi tập trung đa phần ở các phần kiến thức :Tổng phù hợp hoá học vô cơ
Các bài bác tập về kim loại
Tổng đúng theo nội dung kiến thức hoá học hữu cơ
Amin, amino axit, protein, este, lipit
Về sự phân chia kiến thức theo lớp:Lớp 10: chỉ chiếm 0%Lớp 11: chiếm phần 0 %Lớp 12: chiếm 100 %Về độ khó, dễ dàng trong từng siêng đề:Các chăm đề có câu hỏi cực khó:Amin, amino axit, protein
Este, lipit
Tổng phù hợp hoá học tập vô cơ
Kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm với hợp chấtCác chuyên đề chỉ có thắc mắc dễ:Cacbohidrat
Polime, vật liệu polime

c. đối chiếu từng chăm đề

1. Đại cương về kim loạiCó 4-5 thắc mắc ứng cùng với 1-1,25 điểm thuộc chuyên đề này.Có khoảng tầm 2 thắc mắc lý thuyết, 2-3 thắc mắc bài thói quen toán.Các câu hỏi thuộc chăm đề này không khó.Các câu hỏi lý thuyết thường rơi vào tình thế phần dãy điện hóa kim loại, đặc điểm của kim loại, điều chế kim loại… những bài tập thống kê giám sát thường rơi vào dạng bài bác điện phân, kim loại tác dụng với axit/phi kim, nhiệt luyện…2. Kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chấtCó 4-7 thắc mắc ứng với 1-1,75 điểm thuộc siêng đề này.Có 3-4 thắc mắc lý thuyết, 2-3 câu hỏi bài tập tính toán.Chuyên đề chỉ có một câu vận dụng cao (cực khó) ở trong dạng bài đồ thị còn sót lại là những câu lý thuyết và bài tập giám sát và đo lường không phức tạp. Các thắc mắc lý thuyết thường lâm vào cảnh tính chất, điều chế sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm…Các bài bác tập đo lường thường rơi vào cảnh dạng bài hỗn hợp kim loại kiềm, kiềm thổ nhôm với hợp hóa học phản ứng cùng với nước/ axit/OH– , phản bội ứng tương quan đến muối cacbonat của kim loại kiềm…3. Bài tập về sắt – một vài kim một số loại nhóm B và hợp chấtCó 2-5 câu hỏi ứng cùng với 0,5-1,25 điểm thuộc chăm đề này.Có 1-4 câu hỏi lý thuyết, 1 câu hỏi bài tập tính toán.Chuyên đề chỉ có các câu lý thuyết ở mức cơ bản, những dạng bài khó thuộc chuyên đề bị xen kẽ với các dạng bài bác khó thuộc chuyên đề tổng vừa lòng hóa vô cơ.Các thắc mắc lý thuyết thường lâm vào tình thế tính chất, điều chế, ứng dụng của sắt, crom, đồng.

Bạn đang xem: Ma trận đề thi thpt quốc gia 2017 môn hóa

4. Tổng thích hợp hoá học vô cơCó 6-10 câu hỏi ứng cùng với 1,5 – 2,5 điểm thuộc siêng đề này.Có 4-6 câu hỏi lý thuyết, 2-4 câu hỏi bài thói quen toán.Chuyên đề chỉ có tầm khoảng 2 câu tại mức độ áp dụng cao (cực khó), 2-3 thắc mắc ở cường độ vận dụng, còn lại là các câu ở tại mức độ thừa nhận biêt/thông phát âm .Các câu hỏi lý thuyết thường lâm vào hoàn cảnh sơ đồ, hình vẽ thí nghiệm, liệt kê, đếm phân phát biểu… những bài tập tính toán thường rơi vào tình thế dạng bài xích hỗn hợp hóa học tham gia nhiều quy trình phản ứng phức tạp.5. Este, lipitCó 4-6 thắc mắc ứng với 1-1,5 điểm thuộc chăm đề này.Có 2 thắc mắc lý thuyết, 2-4 câu hỏi bài tập tính toán.Chuyên đề chỉ có 1 câu áp dụng cao (cực khó), 3 câu tại mức độ vận dụng, còn sót lại là những câu tại mức độ nhấn biết, thông hiểu.Các thắc mắc lý thuyết thường lâm vào danh pháp, đồng phân… các bài tập đo lường và thống kê thường lâm vào cảnh dạng bài xích thủy phân este / lipit, thủy phân với đốt cháy este/lipit, dạng bài tương quan đến tính chất gốc hidrocacbon của este/lipit…6. Amin, amino axit, proteinCó 6 thắc mắc ứng với 1,5 điểm thuộc chăm đề này.Có 2 câu hỏi lý thuyết, 4 câu hỏi bài tập tính toán.Chuyên đề chỉ có 1 câu vận dụng cao (cực khó), 2-3 câu ở tầm mức độ vận dụng, còn lại là những câu ở lever độ nhấn biết/thông hiểu. Các thắc mắc lý thuyết thường rơi vào đặc điểm của peptit, amin, amino axit… những bài tập tính toán thường lâm vào dạng bài xích amin/amino axit bội phản ứng với Na
OH và HCl, dạng bài xích thủy phân và đốt cháy peptit…7. CacbonhidratCó 1 thắc mắc lý thuyết đơn giản ứng với 0,25 điểm thuộc siêng đề này.Câu hỏi thường lâm vào dạng triết lý tổng phù hợp về đặc thù của cacbohidrat.8. Polime, vật tư polimeCó 1 thắc mắc lý thuyết dễ dàng và đơn giản ứng với 0,25 điểm thuộc chăm đề này.Câu hỏi thường rơi vào dạng kim chỉ nan tổng vừa lòng về phân loại, tính chất, pha trộn polime.9. Tổng thích hợp nội dung kỹ năng hoá học tập hữu cơCó 4-5 câu hỏi lý thuyết ứng với 1-1,25 điểm thuộc chăm đề này.Các câu hỏi lý thuyết không nặng nề nhưng đòi hỏi kiến thức tổng phù hợp thuộc những dạng : sơ đồ, hình vẽ thí nghiệm, liệt kê, đếm vạc biểu, …10. Chất hóa học với sự việc phát triển tài chính – làng mạc hội – môi trườngCó 1 câu hỏi lý thuyết dễ dàng ứng cùng với 0,25 điểm thuộc chăm đề này.Câu hỏi thường rơi vào tình thế dạng hóa học gắn với thực tế nhưng các kiến thức này hồ hết đã bao gồm trong SGK chất hóa học 12 cơ bản.

III. Nhận định cụ thể về đề thi

Đề thi môn Hóa học trong năm này về cơ bạn dạng bám tiếp giáp nội dung chương trình Hóa học tập lớp 12 như Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo đã công bố.Đề thi dứt tốt kim chỉ nam “2 vào 1” của kì thi THPT đất nước là xét giỏi nghiệp và dùng làm các đại lý để xét tuyển đại học và cao đẳng. Điều này được thể hiện ở tỉ trọng các câu hỏi ở nút độ dìm biết/Thông hiểu/Vận dụng /Vận dụng cao.Điểm rất nổi bật của đề thi năm nay so với các năm trước là số lượng câu hỏi ở nấc độ áp dụng cao (cực khó) sút từ 10 câu xuống còn 5 câu nhưng lại mức độ cực khó khăn của câu không nắm đổi.Về cơ bản, đề thi trung học phổ thông QG năm 2017 có cấu tạo và phạm vi kỹ năng và kiến thức không khác hoàn toàn nhiều đối với đề minh họa, đề test nghiệm với đề tham khảo, gồm khoảng 22 câu đối kháng giản, 14 câu trung bình và 4 câu cực cạnh tranh với mục đích để xét xuất sắc nghiệp cùng là giữa những cơ sở nhằm phân loại học sinh xét tuyển chọn vào các trường ĐH& CĐ.Một vài điểm mới:Đề thi môn chất hóa học của kì thi THPT quốc gia 2017 bao gồm 24 mã đề được tạo ra từ 4 đề nơi bắt đầu (201, 202, 203, 204) bằng phương pháp đảo lộn địa điểm các câu hỏi nhưng vẫn giữ được sản phẩm công nghệ tự các câu theo cường độ từ dễ cho khó.So sánh những mã đề cùng chẵn hoặc cùng lẻ cho biết thêm các đề thuộc chẵn hoặc thuộc lẻ bao gồm tỉ lệ câu hỏi trùng nhau chỉ đảo vị trí các thắc mắc rất cao.Các thắc mắc trong các đề cội thường cùng dạng bài, chỉ khác biện pháp đặt vấn đề hoặc khác bí quyết đặt câu hỏi.Các câu triết lý và bài tập tổng hợp mở ra nhiều hơn cùng tính bao quát cao hơn.Các dạng bài bác tập nhiều chủng loại và đa dạng mẫu mã hơn.

Vậy là từ năm nay, kết cấu đề thi Hóa THPTQG sẽ có không ít thay đổi. Liệu còn môn học tập nào khác thay đổi cấu trúc đề thi? cùng đón xem các nội dung bài viết về “Nhận tiên đề thi THPTQG 2017” ngay bên dưới nhé bạn!

Các thắc mắc trong Đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2017 môn hóa học được mang từ ngân hàng thắc mắc thi THPT non sông nên rất giáp đề thi thật. Mời những em cùng tìm hiểu thêm ma trận đề thi bên dưới đây để có hướng ôn tập cho công dụng nhé.

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi minh họa THPT non sông 2017 lần 3 (tất cả những môn)

Ma trận đề thi minh họa THPT giang sơn năm 2017 môn Toán (lần 3)

Ma trận đề thi minh họa môn Hóa THPT non sông 2017 lần 3

Phân tích cụ thể ma trận đề thi minh họa môn Hóa lần 3

A. Cấu tạo đề thi

1. Tỉ lệ thắc mắc lý thuyết/câu hỏi thống kê giám sát = 21 câu/19 câu.

2. Tỉ lệ thắc mắc nhớ-hiểu/vận dụng/vận dụng cao = 11 câu/10 câu/14 câu/5câu.

B. Văn bản đề thi

Gồm các nội dung thuộc chăm đề:

1. Đại cưng cửng về kim loại

2. Kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm cùng hợp chất

3. Bài xích tập về fe – một vài kim loại nhóm B và hợp chất

4. Tổng hợp hoá học vô cơ

5. Este, lipit

6. Amin, amino axit, protein

7. Cacbonhidrat

8. Polime, vật tư polime

9. Tổng hợp nội dung kỹ năng và kiến thức hoá học tập hữu cơ


10. Chất hóa học với vấn đề phát triển tài chính – làng hội – môi trường

Số lượng thắc mắc tập trung đa số ở các phần loài kiến thức:

Kim một số loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất
Bài tập về sắt – một số trong những kim một số loại nhóm B và hợp chất
Tổng hợp kỹ năng hóa vô cơ
Amin, amino axit, protein
Este, lipit
Tổng hợp kỹ năng hóa hữu cơ

Kiến thức phân bố theo lớp cùng với tỉ lệ:

Lớp 10: chiếm phần 0%Lớp 11: chiếm 0 %Lớp 12: chiếm phần 100 %

Về độ khó, dễ dàng trong từng chăm đề:

- các chuyên đề có thắc mắc cực khó:

Đại cương về sắt kẽm kim loại (1 câu)Kim một số loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất (1 câu)Tổng hợp kỹ năng hóa vô cơ (1 câu)Amin, amino axit, protein (1 câu)Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa hữu cơ (1 câu)

- những chuyên đề chỉ có câu hỏi dễ:

Cacbonhidrat.Polime, vật tư polime.

- thắc mắc trung bình có tương đối nhiều trong siêng đề:

Tổng đúng theo hoá học tập vô cơ.Tổng vừa lòng hoá học hữu cơ.

C. So sánh từng siêng đề

1. Đại cương cứng về kim loại

Có 2 thắc mắc ứng cùng với 0,5 điểm thuộc chăm đề này.Có 2 câu bài xích tập tính toán.Các bài bác tập đầy đủ thuộc dạng bài bác điện phân dung dịch, trong đó có 1 câu thuộc mức độ cực khó.

2. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất

Có 6 câu hỏi ứng cùng với 1,5 điểm thuộc chăm đề này.Có 2 câu hỏi lý thuyết, 4 thắc mắc bài tập tính toán.Các câu kim chỉ nan không quá khó, bài xích tập thường rơi vào hoàn cảnh dạng bài về làm phản ứng của CO2 với OH– hoặc muối bột cacbonat, đề có 1 câu nặng nề ở dạng này

3. Bài xích tập về fe – một số kim loại nhóm B và hợp chất

Có 4 thắc mắc ứng với cùng một điểm thuộc chuyên đề này.Có 2 thắc mắc lý thuyết, 2 câu hỏi bài thói quen toán.Câu hỏi lý thuyết khá đối kháng giản, những dạng bài bác tập ở tại mức độ trung thông thường rơi vào dạng bài bác kim loại chức năng với dung dịch axit hoặc dung dịch muối

4. Tổng thích hợp hoá học tập vô cơ

Có 9 câu hỏi ứng với 2,25 điểm thuộc siêng đề này.Có 7 câu hỏi lý thuyết, 2 câu hỏi bài thói quen toán.Các câu hỏi lý thuyết làm việc dạng này học viên phải hiểu thực chất mới rất có thể làm được các thắc mắc dạng nhấn biết-thông hiểu, đo lường ở dạng này có một câu rất khó.

5. Este, lipit

Có 5 thắc mắc ứng cùng với 1,25 điểm thuộc chăm đề này.Có 2 câu hỏi lý thuyết, 3 câu hỏi bài thói quen toán.Các thắc mắc lý thuyết khá đơn giản, bài xích tập thống kê giám sát thường rơi vào tình thế dạng thủy phân với đốt cháy este-lipit.

6. Amin, amino axit, protein

Có 5 thắc mắc ứng cùng với 1,25 điểm thuộc chuyên đề này.Có 3 thắc mắc lý thuyết, 2 thắc mắc bài thói quen toán.Các câu hỏi lý thuyết khá đối chọi giản, trong câu hỏi bài thói quen toán có một câu thuộc mức độ cực khó lâm vào dạng bài xích biện luận công thức kết cấu muối amoni.

7. Cacbonhidrat

Có 1 thắc mắc tính toán ứng cùng với 0,25 điểm thuộc siêng đề này.Câu hỏi giám sát thuộc dạng bài xích thủy phân cacbohidrat đơn giản nhưng gồm nhiều quá trình, rất dễ gây nên nhầm lẫn.

8. Polime, vật liệu polime

Có 1 thắc mắc lý thuyết trực thuộc dạng bài bác này.Câu hỏi thuộc chăm đề này khá solo giản, học sinh chỉ cần học chắc kỹ năng trong SGK là hoàn toàn có thể làm xuất sắc các thắc mắc thuộc phần kiến thức này.

9. Tổng phù hợp nội dung kỹ năng và kiến thức hoá học hữu cơ

Có 6 thắc mắc lý thuyết ứng cùng với 1,5 điểm thuộc chuyên đề này.Trong 3 câu hỏi lý thuyết có 3 thắc mắc tính toán trong các số đó có 1 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao, học sinh phải có năng lực phân tích đề bài, tứ duy súc tích mới làm cho được câu này.

Xem thêm: Bộ 20 Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 7 Môn Tiếng Anh 7 (Có Đáp Án)

10. Chất hóa học với vấn đề phát triển kinh tế tài chính – buôn bản hội – môi trường

Có 1 thắc mắc lý thuyết ứng với 0,25 điểm thuộc chuyên đề này.Chỉ bắt buộc nắm chắc kiến thức và kỹ năng SGK là các em rất có thể làm được dạng này.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về