*

*

*

*

*
Tới địa điểm bán

Kh&#x
F3;a số chống trộm C9811, d&#x
F9;ng mang đến Laptop, Macbook, m&#x
E1;y t&#x
ED;nh bảng c&#x
F3; cổng 3.5mm, c&#x
E1;p d&#x
E0;i 1.8M

200.000 đ
*

*
Tới nơi bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh đến M&#x
E0;n H&#x
EC;nh M&#x
E1;y T&#x
ED;nh 23-Inch Widescreen (PF230W9)

2.500.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh Cho máy vi tính 12.5-Inch (PF125W9B)

1.800.000 đ
*
Tới chỗ bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh Cho máy tính 12.5-Inch (PF125W9B)

1.800.000 đ
*
Tới nơi bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh Cho máy vi tính 14-Inch (PF140W9B)

2.050.000 đ
*
Tới chỗ bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh Cho máy tính 15.6-Inch (PF156W9B)

2.150.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh Cho laptop Dell Latitude 13 7000 Cảm Ứng (PFNDE004)

1.850.000 đ
*
Tới nơi bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh mang đến M&#x
E0;n H&#x
EC;nh máy tính 13.3" (PF133W9B)

1.950.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh Cho laptop Dell Latitude 12 E7250 cảm biến - đen Filter (PFNDE002)

1.750.000 đ
*
Tới khu vực bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh Cho laptop Dell Latitude 12 E7250 cảm ứng - black Filter (PFNDE002)

1.750.000 đ
*
Tới chỗ bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh Cho máy tính 12.5-Inch Widescreen Edge-to-Edge - đen Filter (PF125W9E)

1.800.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh Cho máy tính xách tay 12.5-Inch Widescreen Edge-to-Edge - black Filter (PF125W9E)

1.800.000 đ
*
Tới chỗ bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh mang đến M&#x
E0;n H&#x
EC;nh M&#x
E1;y T&#x
ED;nh 19.5-Inch Widescreen - đen Filter (PF195W9B)

2.700.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh cho M&#x
E0;n H&#x
EC;nh M&#x
E1;y T&#x
ED;nh 19.5-Inch Widescreen - đen Filter (PF195W9B)

2.700.000 đ
*
Tới khu vực bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh mang lại M&#x
E0;n H&#x
EC;nh M&#x
E1;y T&#x
ED;nh 27-Inch Widescreen - black Filter (PF270W9B)

4.990.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Miếng D&#x
E1;n Chống Nh&#x
EC;n Trộm 3M D&#x
E0;nh đến M&#x
E0;n H&#x
EC;nh M&#x
E1;y T&#x
ED;nh 27-Inch Widescreen - black Filter (PF270W9B)

4.990.000 đ
*
Tới khu vực bán

K&#x
ED;nh Chống Nh&#x
EC;n Trộm A6plus A10 A20 A30 A50 M10 F9 F11 A3S Realme
C1 A5S -Fuki
Shop

25.000 đ
*
Tới chỗ bán

K&#x
ED;nh Cường Lực Nh&#x
E1;m 2 trong một Chống Nh&#x
EC;n Trộm mang lại Xiaomi Poco M3 X3 Nfc X3 Pro Redmi 9t 9a 9c 9 8a Pro xiaomi mi Redmi note 10 9s 8t 9 8 7 Pro Max

13.192 đ
*
Tới chỗ bán

K&#x
ED;nh cường lực xiaomi POCO C40 X4 X3 NFC F3 F4 GT M4 M3 Pro F1 F2 chống nh&#x
EC;n trộm

27.000 đ -40 %
*
Tới địa điểm bán

K&#x
ED;nh Cường Lực Chống Nh&#x
EC;n Trộm mang lại Xiaomi POCO X4 X3 NFC C40 M4 M3 F4 F3 GT F2 Pro 4G 5G 2022

29.000 đ -50 %
*
kính cường lực chống va đập chống quan sát trộm chống bám vân tay dẻo cho Xiaomi mi 10T 11T 11 Lite Redmi cảnh báo 11S 8 9 9S 10 10S 11 Pro Plus + 5G 9A 9C 9T Poco M3 M4 F3 X3 X4 Pro"> Tới chỗ bán

F4;ng bao giờ vỡ> k&#x
ED;nh cường lực chống nh&#x
EC;n trộm chống b&#x
E1;m v&#x
E2;n tay dẻo cho Xiaomi mày 10T 11T 11 Lite Redmi chú ý 11S 8 9 9S 10 10S 11 Pro Plus + 5G 9A 9C 9T Poco M3 M4 F3 X3 X4 Pro

16.500 đ -50 %
*
Tới nơi bán

K&#x
ED;nh Cường Lực Chống Nh&#x
EC;n Trộm xiaomi Redmi POCO M4 pro 5G M3 X3 pro NFC lưu ý 11 11s 10 10S 10 Max Plus 7 pro 8 pro 9s 9 Redmi 10 10A 10c 9A 9C 8A pro NFC

20.000 đ -43 %
*
Tới khu vực bán

K&#x
ED;nh Cường Lực To&#x
E0;n M&#x
E0;n H&#x
EC;nh Chống Nh&#x
EC;n Trộm đến Xiaomi POCO X4 X3 NFC C40 M4 M3 F4 F3 GT F2 Pro 4G 5G 2022

29.000 đ -50 %
*
Tới nơi bán

K&#x
ED;nh cường lực chống nh&#x
EC;n trộm đến Xiaomi mi 11T Pro 11 Lite 5G Ne Poco C40 X4 M4 X3 GT X3 Nfc M3 10T F3 9 SE 9T

27.000 đ -25 %
*
Tới nơi bán

K&#x
ED;nh Cường Lực Chống Nh&#x
EC;n Trộm đến Xiaomi mi 11 Lite 10t Pro Poco M3 M4 F3 X3 Redmi chú ý 7 8 9 9s 10 10s 9a 9c 9t

28.000 đ -40 %
*
kính cường lực chống nhìn trộm chống bám vân tay dẻo mang lại Xiaomi mi 10T 11T 11 Lite Redmi cảnh báo 11S 8 9 9S 10 10S 11 Pro Plus + 5G 9A 9C 9T Poco M3 M4 F3 X3 X4 Pro"> Tới vị trí bán

F4;ng bao giờ vỡ> k&#x
ED;nh cường lực chống nh&#x
EC;n trộm chống b&#x
E1;m v&#x
E2;n tay dẻo đến Xiaomi mày 10T 11T 11 Lite Redmi note 11S 8 9 9S 10 10S 11 Pro Plus + 5G 9A 9C 9T Poco M3 M4 F3 X3 X4 Pro

19.800 đ -40 %
*
Tới địa điểm bán

K&#x
ED;nh Cường Lực Chống Nh&#x
EC;n Trộm Bảo Vệ M&#x
E0;n H&#x
EC;nh mang lại Xiaomi mi Poco M4 M3 C3 X2 F4 F3 F2 m2 X3 X4 GT Pro

32.897 đ -7 %
*
kính cường lực chống va đập chống chú ý trộm chống bám vân tay dẻo cho Xiaomi ngươi 11 Lite 11T 10T 9T Pro Redmi lưu ý 7 8 9 9s 10 10S Poco M3 X3 F3 GT NFC Lite 9A 9C 8A 7A 4G 5G"> Tới khu vực bán

F4;ng bao giờ vỡ> k&#x
ED;nh cường lực chống nh&#x
EC;n trộm chống b&#x
E1;m v&#x
E2;n tay dẻo mang lại Xiaomi ngươi 11 Lite 11T 10T 9T Pro Redmi lưu ý 7 8 9 9s 10 10S Poco M3 X3 F3 GT NFC Lite 9A 9C 8A 7A 4G 5G

21.000 đ -40 %
*
kính cường lực dẻo Full màn chống nhìn trộm Xiaomi mi 10T 11T Pro 11 Lite Redmi 8 9 10 11 9S 10S 11S Poco M3 M4 X3 X4"> Tới vị trí bán

F4;ng bao giờ vỡ> k&#x
ED;nh cường lực dẻo Full m&#x
E0;n chống nh&#x
EC;n trộm Xiaomi mày 10T 11T Pro 11 Lite Redmi 8 9 10 11 9S 10S 11S Poco M3 M4 X3 X4

29.000 đ -40 %
*
Tới khu vực bán

K&#x
ED;nh Cường Lực Chống Nh&#x
EC;n Trộm mang lại REDMI chú ý 8 PRO / POCO M3 BC5

58.000 đ
*
Tới địa điểm bán

D&#x
E1;n chống nh&#x
EC;n trộm d&#x
E0;nh mang lại Xiaomi Poco M3 - D&#x
E1;n cường lực dẻo nano 9H

58.500 đ
*
Tới vị trí bán

D&#x
E1;n cường lực chống nh&#x
EC;n trộm xiaomi Poco M3 pro dẻo nano

75.000 đ
*
Tới địa điểm bán

D&#x
E1;n cường lực chống nh&#x
EC;n trộm xiaomi Poco M3 pro dẻo nano

75.000 đ
*
Tới vị trí bán

Cường Lực ch&#x
F4;́ng nhìn Tr&#x
F4;̣m Xiaomi cảnh báo 9s note9 pro Redmi 9T 9A 9C Redmi 10x 4g 5g note 10 pro Poco M3 Poco x3 pro

40.000 đ
*
Tới vị trí bán

Miếng d&#x
E1;n chống nh&#x
EC;n trộm d&#x
E0;nh mang đến Samsung galaxy z fold 3 5g c8m9 b3l7

72.100 đ -45 %
*
Tới vị trí bán

D&#x
E1;n chống nh&#x
EC;n trộm xiaomi Poco M3 Pro 5G - D&#x
E1;n cường lực dẻo nano 9H - Poco M3 Pro

63.000 đ

Thông tin về chống nhìn trộm laptop 3 m

*

Samsung galaxy M series c&#x
F3; g&#x
EC; trong ph&#x
E2;n kh&#x
FA;c gi&#x
E1; rẻ?

Nằm trong phân khúc thị phần giá rẻ của phòng Samsung – Một chữ tín rất được người việt nam ưa chấp thuận sử dụng. Để tuyên chiến đối đầu với những dòng máy giá tốt khác, Samsung vẫn trang bị cho cái Galaxy M đông đảo tính năng đáp ứng đủ các yêu mong cơ bản của tín đồ dùng.

Bạn đang xem: Miếng dán màn hình laptop chống nhìn trôm 3m

*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; đưa ra tiết máy vi tính Lenovo Idea
Pad 3 14IIL05 c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng

*

Ưu nhược điểm của m&#x
E1;y nước n&#x
F3;ng Atlantic Swh 20H M-3 Neoplus 823019

*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; máy tính xách tay Lenovo Idea
Pad 3 14ABA7: Xứng danh “vua” máy tính xách tay văn ph&#x
F2;ng

Laptop Lenovo Idea
Pad 3 14ABA7 là dòng laptop công sở sở hữu thi công có độ triển khai xong cao, gây tuyệt hảo với người tiêu dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
*

5 biện ph&#x
E1;p gi&#x
FA;p bạn chống trộm xe cộ m&#x
E1;y hiệu quả hơn

Mách cho chính mình 5 biện pháp chống trộm xe sản phẩm công nghệ hiệu quả, mọi tín đồ thử áp dụng nhé
*

Xiaomi tr&#x
EC;nh l&#x
E0;ng vali th&#x
F4;ng minh với khả năng mở kh&#x
F3;a từ xa, cảnh b&#x
E1;o chống trộm

Xiaomi, người kếch xù trong làng công nghệ Trung quốc đã trình làng một sản phẩm thông minh mới gồm tính áp dụng cao kia là cái vali xiaomi mi 90 Minutes Smart Suitcase
*

Những thiết bị b&#x
E1;o động chống trộm mang lại gia đ&#x
EC;nh phổ biến tr&#x
EA;n thị trường

Thiết bị thông báo chống trộm cho gia đình bảo đảm bình yên cho ngôi nhà đất của bạn, cho những xí nghiệp bên xưởng phòng thiệt hại của cải vật chất hay khu vực cần bảo mật cao.
*

5 loại kh&#x
F3;a chống trộm xe m&#x
E1;y th&#x
F4;ng minh m&#x
E0; bạn n&#x
EA;n biết

Xe máy là một trong vật có mức giá trị khá lớn với tương đối nhiều người, việc chọn mua thêm thiết bị chống trộm nhằm bảo đảm bình an cho xe số đông mọi bạn đều trang bị đến xe của mình. Dưới đây là những một số loại khóa kháng trộm phổ biến.
*

C&#x
F3; những loại kh&#x
F3;a chống trộm n&#x
E0;o tr&#x
EA;n thị trường?

Dưới đây là ưu, nhược điểm của những dòng khóa phòng trộm xe sản phẩm công nghệ trên thị trường mà bạn cũng có thể tham khảo để chọn cho doanh nghiệp một các loại khóa phòng trộm phù hợp với nhu cầu
*

7 vật dụng m&#x
E0; &#x
F4; t&#x
F4; của bạn cần c&#x
F3; để tr&#x
E1;nh trộm cắp

Để giảm thiểu về tối đa triệu chứng mất trộm bài toán trang bị thêm thiết bị phòng trộm mang lại ô tô là điều vô cùng buộc phải thiết. Mặc dù để tuyển lựa nó không còn đơn giản, dưới đây là một số điều bạn cần xem xét khi chọn lọc thiết bị phòng trộm.
*

6 mẹo đơn giản chống trộm xe cộ m&#x
E1;y

Chỉ bởi việc biến đổi thói quen, cảnh giác hơn một chút bạn đã sở hữu thể bảo vệ chiếc xe trang bị thân yêu của bản thân mình khỏi lâm vào cảnh tay đạo chích.
*

Android, Windows Phone sẽ c&#x
F3; th&#x
EA;m t&#x
ED;nh năng chống trộm "Kill switch"

Cả Google với Microsoft đều cho thấy rằng bọn họ sẽ bổ sung thêm Kill switch cho những phiên bạn dạng phần mềm tiếp theo sau trên smartphone của mình.
Phân loại: Miếng dán phòng nhìn trộm
Chống chói, chống xước
Bộ thanh lọc màu:Bộ lọc màu đen (Black Filter)Kích thước: 23 inch
Tỉ lệ form hình: 16:9Kiểu màn hình:Màn hình rộng (Widescreen)Hướng màn hình:Ngang (Landscape)Loại Filter:Bảo vệ màn hình, không tồn tại khung (Nhựa)Đảo 2 mặt
Giảm sáng sủa xanh: Có, ~ 35% tia nắng xanh trường đoản cú màn hình
Cách sand:Keo dán 2 phương diện (Có sẵn), bạn dạng lề cố định (Nếu có)" />
*

*

*

tin tức chung


BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG: Thân sản phẩm 12 tháng, sạc pin 12 tháng, sạc 6 tháng, tai nghe 6 tháng - coi điểm bảo hành OPPO
THÁNG 1THÁNG 2 - 12
SẢN PHẨMLỖI vì chưng NHÀSẢN XUẤTĐỔI SẢN PHẨM HOẶC HOÀN TIỀN: -1 thay đổi 1 hoặc đổi thành phầm khác vào trường hợp hết sản phẩm -Hoặc hoàn tiền mất tầm giá 20%GỬI BẢO HÀNH: -Hỗ trợ thành phầm dùng trong thời hạn chờ bh (giá trị rẻ hơn) Hoặc hoàn vốn đầu tư mất phí, thêm 5%/tháng so với tháng lần đầu (20%)
SẢN PHẨMKHÔNG LỖIHoàn tiền mất tổn phí 20%Hoàn chi phí mất phí, thêm 5%/tháng đối với tháng lần thứ nhất (20%)
SẢN PHẨMLỖI DONGƯỜI DÙNGKHÔNG BẢO HÀNH, ĐỔI TRẢ.

Xem thêm: Security Analysis Benjamin Graham Pdf Tiếng Việt, Ebook Phân Tích Chứng Khoán

Thegioididong.com hỗ trợ chuyển TTBH hãng, quý khách chịu phí sửa chữa.

*

*

Phân loại: Miếng dán phòng nhìn trộm
Chống chói, chống xước
Bộ thanh lọc màu:Bộ lọc màu black (Black Filter)Kích thước: 23 inch
Tỉ lệ size hình: 16:9Kiểu màn hình:Màn hình rộng (Widescreen)Hướng màn hình:Ngang (Landscape)Loại Filter:Bảo vệ màn hình, không có khung (Nhựa)Đảo 2 mặt
Giảm sáng sủa xanh: Có, ~ 35% ánh nắng xanh trường đoản cú màn hình
Cách sand:Keo dán 2 khía cạnh (Có sẵn), bản lề cố định và thắt chặt (Nếu có)

Đọc thêm