Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Bài toán về thể tích của hình hộp chữ nhật là tài liệu vày đội ngũ thầy giáo của Giai
Toan biên soạn với lời giải chi tiết cho dạng bài tương quan đến các công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật giúp chúng ta học sinh chũm vững những kiến thức về hình hộp chữ nhật và áp dụng thống kê giám sát trong những bài tập. Mời chúng ta học sinh cùng tìm hiểu thêm bài viết.

Bạn đang xem: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật

Đề bài: Một bể kính nuôi cá mẫu mã hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 1,2m, chiều rộng lớn 60cm, độ cao 80cm.

a) Tính diện tích s kính dùng làm bể cá kia (bể cá không tồn tại nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mực nước trong bể bởi 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không xứng đáng kể).

Hướng dẫn:

Để giải được bài toán, ta thực hiện quá trình sau:

+ Bước 1: Tính diện tích s dùng có tác dụng bể cá.

Diện tích dùng làm bể cá = diện tích xung quanh của bể + diện tích s đáy của bể.

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật: ước ao tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).


Công thức: Sxq = (a + b) x 2 x h

Trong kia Sxq là diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

a, b là chiều dài và chiều rộng của hình vỏ hộp chữ nhật.

h là độ cao của hình hộp chữ nhật.

+ Bước 2: Tính thể tích của bể cá.

Muốn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta rước chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Công thức: V = a x b x h

Trong đó V là thể tích của hình hộp chữ nhật.

a, b là chiều dài và chiều rộng của hình hộp chữ nhật.

h là chiều cao của hình hộp chữ nhật.

+ Bước 3: Tính độ cao của mực nước vào bể.

+ Bước 4: Tính thể tích nước gồm trong bể.

Lời giải:

a) Đổi 60cm = 0,6m; 80cm = 0,8m

Chu vi lòng của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1,2 + 0,6) x 2 = 3,6 (m)

Diện tích bao phủ của bể cá hình hộp chữ nhật là:

3,6 x 0,8 = 2,88 (m2)

Diện tích đáy của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,2 x 0,6 = 0,72 (m2)

Diện tích kính dùng làm bể cá hình hộp chữ nhật là:

2,88 + 0,72 = 3,6 (m2)

b) Thể tích của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,2 x 0,6 x 0,8 = 0,576 (m3)

c) độ cao của mực nước vào bể là:

0,8 x 3 : 4 = 0,6 (m)

Thể tích nước bao gồm trong bể là:

1,2 x 0,6 x 0,6 = 0,432 (m3)

Đáp số: a) 3,6m2

b) 0,576m3

c) 0,432m3


Câu hỏi liên quan:

---------

Như vậy, Giai
Toan.com vẫn gửi tới các bạn học sinh bài tập tương quan đến thể tích hình hộp chữ nhật. Ngoài ra, chúng ta học sinh tất cả thể bài viết liên quan các tư liệu và những công thức không giống khác do Giai
Toan soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này đang giúp các bạn rèn luyện thêm năng lực giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc chúng ta học tập tốt!

*

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1,2 m; chiều rộng lớn 0,5m; độ cao 0,6m.

a. Tính thể tích của bể cá.

b. Tín đồ ta đổ nước vào chiếm 80 % thể tích bể. Tìm độ cao mực nước trong bể.


*

*


Bài 2. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1,2 m; chiều rộng 0,5m; độ cao 0,6m.a. Tính thể tích của bể cá. B. Bạn ta đổ nước vào chiếm phần 80 % thể tích bể. Tìm chiều cao mực nước vào bể.

 


Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,2m , chiều rộng lớn 0,5m , chiều cao 0,6m.

A. Tính thể tích bể cá

B.Người ta đổ nước vào chỉ chiếm 80% thể tích của bể. Tính độ cao mực nước trong bể


Một bể kính nuôi cá mẫu thiết kế hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m; chiều rộng lớn 0,5m;chiều cao 0,6m.a. Tính thể tích của bể cá.b. Người ta đổ nước vào chiếm phần 80% thể tích bể. Tìm chiều cao mực nước vào bể.


Một bể kính nuôi cá bản thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1,2 m, chiều rộng lớn 0,5m, chiều cao 0,6m. A. Tính thể tích bể cá.

b. Tín đồ ta đổ nước vào chiếm 80% thể tích của bể. Tính chiều cao mực nước vào bể.


 Một bể kính nuôi cá (không bao gồm nắp) hình dáng hộp chữ nhật gồm chiều dài1,2 m; chiều rộng lớn 0,5m; độ cao 0,6m.a. Tính diện tích s kính để triển khai bể cá đó.b. Tính thể tích của bể cá.c. Fan ta đổ nước vào bể chỉ chiếm 80% thể tích bể. Tìm chiều cao mực nước trong bể.


Một bể kính nuôi cá kiểu dáng hộp chữ nhật bao gồm chiều dà 1,2m;chiều rộng 0,5m;chiều cao 0,6 m. A,tính thể tích ủa bể cá B,người ta đổ nước vào chỉ chiếm 80% thể tích bể .Tìm độ cao mực nước trong bể.

Xem thêm: So sánh 10 dung dịch vệ sinh phụ nữ intima của pháp có tốt không?


​Một bể kính nuôi cá mẫu thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1,2 m chiều rộng 0,5 m độ cao 0,6 m a)Tính thể tích bể cá đó b) người ta đổ nước vào chỉ chiếm 80% thể tích của bể tính chiều cao mực nước vào bể


một bể kính nuôi cá ngoại hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 1,2 chiều rộng lớn 0,5m chiều cao 0,6

a, tính thể tích của bể cá

b, bạn ta đổ nước vào chiếm 80% thể tích bể.tính chiều cao mức nước trong bể.


Một bể kính nuôi cá có làm ra hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng 0,7m, độ cao 0,8m. Tính thể tích bể cá fan ta đổ nước vào chiếm phần 60% thể tích của bể. Tính chiều cao mực nước vào bể