TOP 33 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 góp thầy cô tham khảo, nhanh chóng giao đề ôn tập học kì 1, cũng giống như xây dựng đề thi cuối học tập kì một năm 2022 - 2023 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Những đề toán lớp 5


Với 33 đề khám nghiệm cuối học tập kì 1 môn Toán 5, các em đã rèn năng lực giải đề thi thiệt tốt, để ôn thi học tập kì 1 năm 2022 - 2023 đạt công dụng cao. Không tính ra, bao gồm thể xem thêm bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán theo Thông tư 22, bao gồm cả bảng ma trận nút độ. Mời thầy cô và những em cùng theo dõi:


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: M1 (1 điểm) Viết các số thập phân sau

a. Nhì mươi ba đơn vị, bảy phần mười được viết là:……………………….

b. Số có năm solo vị, năm xác suất được viết là:………………….......

Câu 2: M1 (0,5 điểm). Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng trong những ý sau:

Chữ số 5 trong các thập phân 63,547 có giá trị là:

A. 5B.

*
C.
*
D.
*

Câu 3: M1 (1 điểm)

a. Số thập phân có 3 đơn vị, 1 phần mười, 6 phần ngàn được viết là:

A. 3,1006 B. 3,016 C. 3,106D. 13,06

b. Phép nhân nhẩm 34,245 x 0,1 có công dụng là:

A. 342,45 B. 34245C. 3,4245 D. 3424,5

Câu 4: M1 (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

9 m 65 centimet =………… m

Câu 5: m2 (0,5 điểm)

17dm2 23cm2 = ………..dm2. Số phù hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 1,723B. 1723 C. 17,23D. 172,3

Câu 6: mét vuông (0,5 điểm) Tính tỉ số phần trăm của nhị số: 3,5 và 5


a. 70% b. 55%c. 25% d. 80%

Câu 7: (1 điểm) M3. 4% của 100 000 đồng là:A. 4 đồng B. 40 đồng C. 400 đồng D. 4000 đồng

II. Phần tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) M2

a. 735,16 + 37,05

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

b. 70,45 – 25,827

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

c. 48,16 x 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

d. 24,36 : 1,2

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Bài 2: (2 điểm) Giải việc sau: M3

Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 0,8dm và bằng

*
chiều dài. Hỏi diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm x (1 điểm) M4


a. X + 22,53 = 59,12 + 6,13

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........


b. X x 2,4 = 4,8 x 10

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.


1) Số thích hợp viết vào nơi chấm (...) để: 3kg 3g = ... Kilogam là:


A. 3,3

B. 3,03


C. 3,003

D. 3,0003


2) Phân số thập phân 834/10 được viết bên dưới dạng số thập phân là:


A. 0,0834

B. 0,834


C. 8,34

D. 83,4


3) trong các số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn nhất là:


A. 42,538

B. 41,835


C. 42,358

D. 41,538


4) download 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Vậy download 30 quyển vở như thế hết số chi phí là:


A. 600 000 đ

B. 60 000 đ


C. 6 000 đ

D. 600 đ


Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.


□ 1)

□ 2)

*

b)

*


c)

*

d)

*


2) Viết số thích hợp vào ô trống (...)

*

Bài 2: tìm x?


a)

*


b)

*


Bài 3: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, tín đồ ta dùng các loại gạch men hình vuông vắn có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng tất cả chiều rộng 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng không xứng đáng kể).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC...........

Môn: Toán– Lớp 5(Thời gian làm cho bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số "Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám" viết như sau:


A. 47,480

B. 47,0480


C. 47,48

D. 47,048Câu 2: Tính:


a)

*


b)

*


Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 80m và gấp rất nhiều lần chiều rộng. Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao những kg thóc?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC...........

Môn: Toán– Lớp 5(Thời gian có tác dụng bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 8 trong số 30,584 có giá trị là:

A. 80 B.

*
C.
*

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A.

*
B.
*
C.
*

c) Số lớn nhất vào các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963 B. 4,693 C. 4,639

d) Số 0,08 đọc là:

A. Ko phẩy tám. B. Không, ko tám. C. Không phẩy không tám.

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

*
 = ……………………………

*
 = ……………………………

Bài 3: Điền dấu , = vào ô trống:

17,5 ☐  17,500

*
☐ 14,5

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 m2= ……………………………cm2 b) 2 km2= ………………………hac) 2608 m2= …………dam2……………m2 d) 30000hm2= ………………… ha

Bài 5: Tính kết quả:

a.

*
b.
*

Bài 6: 8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp ngừng đoạn đường đó vào 4 ngày thì phải cần từng nào người?


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học tập mức 1)

a) Số thập phân nào biểu diễn đúng một trăm linh ba 1-1 vị, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số bé bỏng nhất trong những số dưới đó là số nào?

A. 0,18 B. 0,178 C. 1,087 D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng. (Trắc nghiệm số học mức 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị khác nhất

A. 84,36 x 10 B. 84,36 :0,1 C. 84,36 x 0,1 D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số thích hợp để điền vào nơi chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng mức 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7t 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải bài toán sau: (Tự luận số học mức 1)

Mẹ cài đặt một bao gạo 50 kg một số loại 15% tấm. Hỏi trong bao gạo đó có bao nhiêu kilogam tấm? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 vào nơi trống để có biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học tập mức 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nút 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo thứ tự tăng dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập mức 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền kết quả được cho phép tính sau: (Trắc nghiệm số học tập mức 4)

Tháng 10, một lượng vàng có giá là 55000000 đồng, tháng 11 giá vàng tăng 5%, mang đến tháng 12, giá tiến thưởng lại giảm 5%. Như vậy, tháng 12 giá chỉ của một lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) chị em đi nhà hàng mua sắm. Vì bây giờ siêu thị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí bởi vì giá hộp mứt bằng với số tiền bớt giá. Hỏi hôm nay mẹ sẽ trả cho ăn uống bao nhiêu tiền? (Tự luận số học tập mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học mức 4)


Hãy tính diện tích của hình tam giác ko tô đậm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

Em tốt khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tứ chục, hai đơn vị chức năng và tám phần mười viết là:

A. 6,428 B. 64,28 C. 642,8 D. 0,6428

2) Số gồm năm nghìn, sáu trăm với hai phần mười viết là:

A. 5600,2 B. 5060,2 C. 5006,2 D. 56000,2

3) Chữ số 7 trong những thập phân 12,576 thuộc sản phẩm nào ?

A. Hàng đơn vị B. Hàng phần mười
C. Sản phẩm phần trăm
D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết bên dưới dạng láo lếu số là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

5) nhị số trường đoản cú nhiên tiếp tục thích vừa lòng viết vào vị trí chấm (… B. 4 với 5 C. 5 và 6D. 6 cùng 8

Bài 2. đối chiếu hai số thập phân:

a) 3,71 với 3,685 b) 95,2 với 95,12

Bài 3. Viết số thích hợp vào nơi chấm:

a) 7m2= ……..dm2 b) 6dm24cm2 = ……..cm2c) 23dm2=…...m2 d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

a)

*
b)
*
c)
*
d)
*

Bài 5. Mua 15 quyển sách Toán không còn 135000 đồng. Hỏi mua 45 cuốn sách Toán hết từng nào tiền?

................................................

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về giúp thấy tiếp


Chia sẻ bởi: Đỗ Vân

Download
Lượt tải: 83.001 Lượt xem: 396.771 Dung lượng: 340,7 KBLớp 5 là giai đoạn đặc biệt với các bé khi sẵn sàng chuyển cấp với tương đối nhiều kiến thức đề nghị học, tuyệt nhất là môn toán. Vậy nên, nội dung nội dung bài viết của chuyenbentre.edu.vn dưới đây sẽ chia sẻ những bí quyết học tốt toán lớp 5 phụ huynh nên áp dụng cho nhỏ yêu của chính bản thân mình nhé.


*

Có thể thấy, Toán là cỗ môn tuy vậy hành với giờ Việt, chào đón các bạn bé dại ngay từ khi vào lớp 1. Đây là môn học tập có tính thừa kế nên kiến thức năm trước sẽ là nền móng cho kỹ năng năm sau.

Riêng về toán lớp 5 thì chương trình con kiến thức sẽ tương đối khó. nguyên nhân là bởi đây chính là quy trình rất quan trọng để sẵn sàng cho bé nhỏ những kỹ năng cơ phiên bản cho bài toán thi chuyển cấp.

Bên cạnh đó, lý do khẳng định toán lớp 5 khó chính là lượng kiến thức và kỹ năng nhiều, đặc biệt là những kiến thức new về số thập phân, hình thang, hình thoi,... chính vì vậy các bạn nhỏ tuổi phải thực sự tráng lệ trong quá trình học thì mới rất có thể đạt được kết quả tốt lúc thi và tạo nền tảng gốc rễ để học cung cấp 2.

Bí quyết học xuất sắc toán lớp 5 duy nhất định bé bỏng phải biết

Sau khi đã thế được tầm đặc biệt quan trọng của toán lớp 5, biết được chương trình kỹ năng và kiến thức toán lớp 5 rất khó thì giờ đây, chuyenbentre.edu.vn sẽ chia sẻ một vài bí quyết để những bạn nhỏ tuổi học xuất sắc toán lớp 5.

Đặt phương châm học tập

Trước khi những con xác định học lớp 5 nói bình thường và học toán lớp 5 nói riêng, các bạn nhỏ tuổi cần đặt ra mục tiêu riêng đến mình trong quy trình học tập. Việc đặt kim chỉ nam rất quan trọng, vị nó chủ yếu là cơ sở, là căn cơ để các bạn nhỏ dại phấn đấu và đã đạt được những công dụng tốt.

*

Bố mẹ rất có thể cùng con đặt ra mục tiêu trước thềm năm học new như:

Đạt điểm thi toán thời điểm cuối kỳ là 9 trở lên
Đạt điểm tổng kết môn toán là 8.5 trở lên
Thi học sinh hỏi toán cấp trường, cung cấp huyện, cấp cho tỉnh, cung cấp quốc gia,...Tham gia những cuộc thi toán online
Giải 50 bộ đề chuẩn bị thi vào lớp 6…

“Soạn bài” trước lúc đến lớp

Nhắc cho soạn bài, nhiều người dân nghĩ rằng chỉ có môn văn, môn giờ đồng hồ Việt mới bao gồm mục “soạn bài”? cố gắng nhưng, bí quyết học giỏi toán lớp 5 của tương đối nhiều bạn học sinh đó bao gồm là soạn bài xích trước khi đến lớp.

thời hạn trên lớp hết sức ngắn nên chỉ đủ thời gian để các con nghe gia sư giảng. Bởi thế mà trước khi tới lớp, các bạn nhỏ nên dành từ 10 - 15 phút mở sách toán coi chương trình hôm nay học là gì, phát âm qua sách giáo khoa xem gồm gì không hiểu biết nhiều thì ghi lại.

Khi lên lớp, các con hoàn toàn có thể hỏi những thầy, cô giáo về vụ việc mình chưa hiểu. bài toán chủ hiểu soạn bài để giúp đỡ các bạn nhỏ dại phát triển tứ duy, cải cách và phát triển tinh thần tự học và cũng giống như một lần ghi nhớ.

Tạo nền tảng toán học với tiếng Anh vững chắc cho bé nhỏ nhờ áp dụng chuyenbentre.edu.vn Math

Để giúp các bạn nhỏ học toán kết quả hơn, các bậc cha mẹ nên chăm chú cho bé làm quen cùng vận dụng học toán số 1 hiện nay mang tênchuyenbentre.edu.vn Math. Đây là ứng dụng dành cho các bạn nhỏ dại có thể học toán dễ dãi hơn cùng với cáckiến thức được tổng phù hợp một cách cụ thể và không hề thiếu từ mầm non đến tè học.

*

Hệ thống kiến thức được chuyenbentre.edu.vn Math biên soạn trọn vẹn theochuẩn kiến thức và kỹ năng của bộ giáo dục và đào tạo.Tuy nhiên, cách thi công các bài xích giảng thú vui hơn, lôi kéo hơn nên các bạn nhỏ dại có hứng thú học tập hơn. Đặc biệt, cácbài tập bửa trợcủa chuyenbentre.edu.vn Math khôn cùng thú vị, các con có thể tập giải những bài xích tập này để cải thiện khả năng giải toán.

Luôn chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài

Mỗi tiết học ở đái học thường chỉ được thiết kế theo phong cách từ 30 mang lại 45 phút. Vị đó, thời hạn các thầy thầy giáo giảng bài cho những bạn nhỏ tuổi không vượt nhiều. Trong khi đó, kiến thức và kỹ năng lớp 5 lại vô cùng đặc biệt quan trọng và có nhiều kiến thức khó.

Chính bởi vậy những bạn nhỏ dại cần phải luôn luôn luôn lắng nghe, chú ý những gì thầy thầy giáo giảng bên trên lớp. tất cả như vậy các con new không bỏ qua những kiến thức và kỹ năng hữu ích, quan trọng. Bài toán học toán cũng nhờ đó mà kết quả hơn. Khi không hiểu biết chỗ nào, các bạn nhỏ dại phải hỏi ngay nhằm được cô giáo giải đáp, cách xử trí “lỗ hổng” kiến thức ngay lập tức.

Rèn luyện thói quen ghi chép

Các bạn nhỏ tuổi thường khá lười viết, nhưng nếu muốn học giỏi toán những con đề nghị phải rèn luyện cho bạn thói quen thuộc ghi chép. phần lớn kiến thức quan tiền trọng, những vấn đề cần lưu ý, chú giải phải được ghi chép không thiếu thốn trong vở thì lúc cần những con hoàn toàn có thể mở vở ra và vận dụng dễ dàng.

*

Và từng một lần ghi chép là 1 trong những lần nhớ phải khi các bạn nhỏ rèn luyện được kinh nghiệm ghi chép thì khả năng ghi nhớ cũng tăng lên. Đây chính là bí quyết học tốt toán lớp 5 của tương đối nhiều bạn nhỏ.

Dành thời gian làm nhiều bài bác tập

Học song song với hành mới rất có thể hiệu trái nên ý muốn học toán lớp 5 tốt, những con phải để nhiều thời gian để làm các bài tập. Khi làm bài bác tập, các bạn nhỏ dại sẽ áp dụng phần nhiều kiến thức, những cách làm của công tác toán lớp 5 vào cùng giải bài bác tập.

Như vậy, khi làm bài xích tập, những bạn nhỏ có thể hiểu rõ hơn về bản chất của từng phân mục kiến thức. Xung quanh ra, làm nhiều bài xích tập còn giúp các bạn bé dại “quen tay” nên năng lực giải toán cũng hối hả hơn, làm bài thi kết quả hơn.

Tổng hợp những kiến thức toán lớp 5 quan liêu trọng

Toán lớp 5 nặng nề nhưng không cần không thể chinh phục. Và bí quyết để đoạt được toán lớp 5 thuận lợi tiếp theo đó chính là các bạn nhỏ cần tổng hợp kiến thức toán lớp 5 quan trọng và chú ý đến chúng các hơn.

Trong lịch trình toán lớp 5 có một trong những kiến thức vô cùng quan trọng các bạn nhỏ tuổi nên chú ý và dành thời hạn luyện tập nhiều hơn thế là:

Số đo đại lượng
Hỗn số, phân số
Toán gồm lời văn về gửi động, tính tỉ số phần trăm, rút về đối kháng vị
Hình học
Giúp trẻ nắm rõ kiến thức của rộng 60 chủ đề thuộc 7 siêng đề Toán học lớn, hỗ trợ tốt câu hỏi học trên lớp của con trẻ với vận dụng chuyenbentre.edu.vn Math.
*

Phân dạng mức độ bài bác tập toán và làm theo trình từ bỏ “bậc thang”

Toán được nghe biết là môn học tất cả tính kế thừa nên những bạn nhỏ dại cần đề nghị làm từ dễ dàng đến khó mới hiệu quả được. Vị thế, giỏi chiêu học xuất sắc toán lớp 5 tiếp sau mọi tín đồ cần để ý chính là phân loại những dạng bài tập theo cường độ rồi làm bài xích tập theo trình tự tự dễ mang đến khó.

*

Khi tiến hành được vấn đề này, các con đang thấy kiến thức toán lớp 5 khôn xiết thú vị chứ không còn khó. Và điều này cũng biến thành giúp cho bố mẹ có thể đánh giá được xem sức học của con như thế nào, hoàn toàn có thể giải được những bài tập nâng cao không.

Không biết nên hỏi ngay

Một một trong những vấn đề hơi thường gặp mặt ở các bạn nhỏ hiện giờ khi học toán nói riêng cùng học các bộ môn không giống nói chung chính là thường “giấu dốt” vì chưng ngại. Các con hay sợ cô giáo mắng, sợ bố mẹ quát, sợ đồng đội chê cười nên trù trừ thường sẽ im lặng.

Tuy nhiên, vấn đề đó rất nguy hiểm vì nó sẽ khiến cho lỗ hổng con kiến thức cho các con. Mỗi kỹ năng và kiến thức trong chương trình học đều là một trong mắt xích quan tiền trọng. Nếu các con không hiểu biết một sự việc nào đó thì đó là các bé đã làm đứt 1 mắt xích trong các bước học.

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 có đáp án và file nghe, 45 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 có đáp án

Vì cầm mà hiệu quả học tập sẽ không hề hiệu quả. Các bạn nhỏ tuổi cần phải mạnh dạn đặt câu hỏi khi không hiểu nhiều để ba mẹ, thầy cô giảng giải lại.