What You Should Know About Data Security:

Data security is not just about protecting company & customer data from threats. Your network is made up of multiple layers that have quality attack surfaces. Compromise at one layer can propagate through the operating system và applications. To lớn help protect data, reduce risk, và assure compliance standards, your security và integrity capabilities should be rooted in hardware.

Bạn đang xem: Phân tích dữ liệu bảo mật (Security Data Analytics)

Meeting industry standards for healthcare, finance, government, and retail can help you stay in compliance when handling sensitive customer data.

While compliance is important, best practices recommend putting additional protections in place—from the hardware và firmware up through the operating system và applications & to the cloud.

The most commonly used security technologies include data encryption in transit and at rest, authentication and authorization, hardware-based security (or physical-based security), và data backup.


*

Bởi


From retail & finance khổng lồ healthcare và government, a solid data security strategy can help you reduce exposure from threats và stay in compliance. Learn the basics of data security, including what it is & why it’s important. Then explore the standards & technologies that can help you secure your data—whether at rest, in transit, or in use.


From retail & finance khổng lồ healthcare và government, a solid data security strategy can help you reduce exposure from threats và stay in compliance. Learn the basics of data security, including what it is & why it’s important. Then explore the standards and technologies that can help you secure your data—whether at rest, in transit, or in use.


Data security is đứng đầu of mind for today’s organizations. While data can be one of your greatest assets—helping you make better decisions, carry out strategic initiatives, và build stronger customer và partner relationships—it can also be one of your greatest liabilities if you don’t take steps to lớn secure & protect it.

Data breaches compromising the confidential information of billions of customers have not only cost companies financially, but reduced brand value & eroded customer trust. As hackersget more sophisticated, you’ll need lớn adopt more-advanced technologies and methods to lớn help maintain data confidentiality.


What Is Data Security?

Data security is the ability khổng lồ protect your company’s confidential data and the personal information of your customers from data breaches và other threats. It’s best considered using the CIA triad, a benchmark mã sản phẩm designed khổng lồ govern how organizations manage data when it’s stored, in transit, & processed. CIA in the data triad focuses on:

Confidentiality: Ensuring that the right entities—including people và software—have access to the right data.Integrity: Preserving data by ensuring it’s not modified in any way.Availability: Making sure data is always accessible when it’s needed.

An important aspect khổng lồ consider is balancing the need for securing your data with the flexibility khổng lồ analyze and gain important insights for better decision-making.

Why Is Data Security Important?

As data breaches and privacy concerns increase, protecting sensitive company và customer data has become a vị trí cao nhất priority for most organizations. According khổng lồ IDG, 68 percent of CIOs say they’ll see their biggest spending increase in cybersecurity over the next 12 months.1

Data security is important for the following reasons:

Keeps your intellectual property safe.Maintains the integrity of your data.Keeps you in compliance with regulatory và legal standards.

The price for not securing your data can be high.

Thị trường bảo mật thông tin dữ liệu khủng được phân khúc thị trường theo thành phần (Giải pháp, Dịch vụ), Quy mô tổ chức (Doanh nghiệp vừa với nhỏ, công ty lớn), Ngành người dùng cuối (Ngân hàng, dịch vụ Tài chính & bảo hiểm (BFSI), Sản xuất, công nghệ thông tin & Viễn thông, hàng không ngoài trái đất & Quốc phòng, âu yếm sức khỏe) với Địa lý.


*
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order


*

Bối cảnh cạnh tranh

Đầu tứ cao vào R & D và tiếp tục đổi mới công nghệ để bước đầu các cuộc tấn công ô nhiễm là chiến lược quan trọng đặc biệt được những nhà cung cấp thị trường lớn áp dụng để đạt được điểm mạnh cạnh tranh. Thị trường có tính tuyên chiến và cạnh tranh cao và gồm một số người chơi chính. Những công ty chiếm phần thị phần lớn trên thị phần tập trung vào việc tăng cơ sở người tiêu dùng của chúng ta trên các khoanh vùng khác nhau.

Tháng 8 năm 2021 - VMware đã desgin mô-đun làm chủ lỗ hổng bảo mật thông tin cho VMware Carbon black Cloud Endpoint. Khách hàng hàng hoàn toàn có thể hợp lý hóa không chỉ có thế và củng chũm các tài năng bảo mật quan trọng thành một tác nhân với bảng điều khiển riêng bên trên đám mây bằng cách thêm cai quản lỗ hổng bảo mật thông tin vào VMware Carbon black Cloud Endpoint. Thương mại dịch vụ mới của VMware ưu tiên khủng hoảng rủi ro và tăng khả năng hiển thị, có thể chấp nhận được các đội bảo mật tập trung vào các lỗ hổng rất có thể khai thác.

Những tín đồ chơi chính

Oracle Corporation

Microsoft Corporation

Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

IBM Corporation

Amazon web Services

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order


*

Bối cảnh cạnh tranh

Đầu tư cao vào R và D và liên tiếp đổi mới công nghệ để bắt đầu các cuộc tấn công ô nhiễm và độc hại là chiến lược đặc trưng được các nhà cung cấp thị ngôi trường lớn áp dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh. Thị trường có tính tuyên chiến và cạnh tranh cao và gồm một số bạn chơi chính. Các công ty chỉ chiếm thị phần nhiều trên thị phần tập trung vào việc tăng cơ sở quý khách của bọn họ trên các khu vực khác nhau.

Tháng 8 năm 2021 - VMware đã gây ra mô-đun thống trị lỗ hổng bảo mật cho VMware Carbon đen Cloud Endpoint. Khách hàng hàng có thể hợp lý hóa không chỉ có vậy và củng vắt các năng lực bảo mật đặc trưng thành một tác nhân và bảng điều khiển riêng trên đám mây bằng phương pháp thêm thống trị lỗ hổng bảo mật thông tin vào VMware Carbon đen Cloud Endpoint. Thương mại & dịch vụ mới của VMware ưu tiên khủng hoảng và tăng kỹ năng hiển thị, có thể chấp nhận được các team bảo mật triệu tập vào các lỗ hổng có thể khai thác.

Table of Contents

1. INTRODUCTION

1.1 Study Deliverables

1.2 Study Assumptions

1.3 Scope of the Study

2. RESEARCH METHODOLOGY

3. EXECUTIVE SUMMARY

4. MARKET DYNAMICS

4.1 Market Overview

4.2 Introduction lớn Market Drivers và Restraints

4.3 Market Drivers

4.3.1 Increasing Variety và Volume of Business Data Generated from Various Sources

4.3.2 Increasing Cyber-Attacks Demand for Scalable High Security Solutions

4.3.3 Growth of E- Commerce Industry

4.4 Market Restraints

4.4.1 Lack of Data Security Awareness

4.4.2 Low Data Security Budget and High Installation Cost of Solution

4.4.3 Lack of Security Expertise & Skilled Personnel

4.5 Industry Attractiveness - Porter"s Five Force Analysis

4.5.1 Threat of New Entrants

4.5.2 Bargaining nguồn of Buyers/Consumers

4.5.3 Bargaining power of Suppliers

4.5.4 Threat of Substitute Products

4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

4.6 Impact of Covid-19 on the market

5. MARKET SEGMENTATION

5.1 By Component

5.1.1 Solutions

5.1.2 Services

5.2 By Organization Size

5.2.1 Small và Medium Enterprises

5.2.2 Large Enterprises

5.3 By End-user Industry

5.3.1 Banking, Financial Services, và Insurance (BFSI)

5.3.2 Manufacturing

5.3.3 IT & Telecommunication

5.3.4 Aerospace và Defense

5.3.5 Healthcare

5.3.6 Other End-users

5.4 Geography

5.4.1 North America

5.4.1.1 United States

5.4.1.2 Canada

5.4.2 Europe

5.4.2.1 United Kingdom

5.4.2.2 Germany

5.4.2.3 France

5.4.2.4 Rest of Europe

5.4.3 Asia-Pacific

5.4.3.1 China

5.4.3.2 Australia

5.4.3.3 Rest of Asia-Pacific

5.4.4 Latin America

5.4.4.1 Brazil

5.4.4.2 Mexico

5.4.4.3 Rest of Latin America

5.4.5 Middle-East & Africa

5.4.5.1 United Arab Emirates

5.4.5.2 Saudi Arabia

5.4.5.3 South Africa

5.4.5.4 Rest of Middle-East và Africa

6. COMPETITIVE LANDSCAPE

6.1 Company Profiles

6.1.1 Oracle Corporation

6.1.2 IBM Corporation

6.1.3 Microsoft Corporation

6.1.4 Amazon website Services

6.1.5 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

6.1.6 Hewlett Packard Enterprise

6.1.7 Thales Group (Gemalto NV)

6.1.8 Cloudera Inc.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Độ Sáng Màn Hình Máy Tính Win Xp Máy Bàn

6.1.9 Centrify Corporation

6.1.10 Mcafee, LLC

6.1.11 kiểm tra Point Software Technologies Ltd

6.1.12 Imperva, Inc.

6.1.13 Dell Technologies

*List Not Exhaustive

7. INVESTMENT ANALYSIS

8. MARKET OPPORTUNITIES & FUTURE TRENDS


You can also purchase parts of this report. Vày you want to kiểm tra out a section wise price list?
Get Price Break-up
Now