Tên chương trình:Phân tích dữ liệu kinh doanh
Thời gian học:4 năm (8 học tập kỳ)
Ngôn ngữ giảng dạy:Tiếng Anh
Mô hình đào tạo:Toàn phần tại Trường thế giới – Đại học đất nước Hà Nội
Văn bằng:

Bằng cn Phân tích dữ liệu kinh doanh hệ bao gồm quy vị Đại học non sông Hà Nội (ĐHQGHN) cấp


Là chương trình huấn luyện theo chuẩn chỉnh quốc tế, đuổi kịp xu thế tài liệu lớn

Là trong những ngành chủ lực của Việt Nam tuy vậy nhân lực khan hiếm, cung không đủ cầu

Có lợi thế cả về siêng ngành với ngoại ngữ lúc 100% những môn chăm ngành được đào tạo bằng tiếng Anh, tỉ lệ thành phần giáo viên quốc tế là 25 – 30%

Nhiều cơ hội chuyển tiếp sang học tập tại những trường đh nước ngoài

Cơ hội thực tập tại các công ty/tập đoàn nổi tiếng trong và xung quanh nước

Cơ hội thừa nhận học bổng đa dạng, quý giá của Trường quốc tế và những trường đại học đối tác


Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của công tác đào tạo:

(chưa tính giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo quốc phòng – an ninh)

145 tín chỉ
– Khối kỹ năng chung:

(chưa tính giáo dục thể chất, giáo dục quốc chống – an ninh)

21 tín chỉ
– Khối kiến thức theo lĩnh vực:23 tín chỉ
– Khối kỹ năng và kiến thức theo khối ngành:14 tín chỉ
– Khối kiến thức theo đội ngành:24 tín chỉ
+ những học phần bắt buộc:18 tín chỉ
+ những học phần tự chọn:6/18 tín chỉ
– Khối kiến thức ngành:63 tín chỉ
+ các học phần bắt buộc:28 tín chỉ
+ các học phần từ bỏ chọn:6/15 tín chỉ
+ các học phần từ bỏ chọn kỹ năng và kiến thức bổ trợ:4/10 tín chỉ
+ những nhóm học tập phần sâu sát lựa chọn:15 tín chỉ
+ Khóa luận tốt nghiệp/các học tập phần sửa chữa thay thế khóa luận xuất sắc nghiệp:10 tín chỉ
 

Khung công tác đào tạo
STT

 học phần

Học phần

(ghi bằng tiếng Việt cùng tiếng Anh)

Số tín chỉSố tiếng tín chỉMã số học phần tiên quyết
Lí thuyếtThực hànhTự học
IKhối kỹ năng chung

(chưa tính giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục quốc chống – an ninh)

21
1PHI1006Triết học Mác – Lênin

Marxist-Leninist Philosophy

330150
2PEC1008Kinh tế thiết yếu trị Mác – Lênin

Marx-Lenin Political Economy

220100PHI1006
3PHI1002Chủ nghĩa xóm hội khoa học

Scientific Socialism

23000
4HIS1001Lịch sử Đảng cùng sản Việt Nam

Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party

220100
5POL1001Tư tưởng hồ Chí Minh

Ho bỏ ra Minh’s Ideology

220100
6FLF1107Tiếng Anh B1 (*)

English B1

5203520
7FLF1108Tiếng Anh B2 (*)

English B2

5203520
8Giáo dục thể chất

Physical Education

4
9Giáo dục quốc phòng – an ninh

National Defence Education

8
IIKhối kỹ năng và kiến thức theo lĩnh vực23    
10INS1014Tiếng Anh học thuật 1

English for Academic Purposes 1

430300
11INS1053Nhập môn cho BDA

Introduction to lớn BDA

215150
12INT1004Tin học các đại lý 2

Introduction lớn Informatics 2

317280
13MAT1092Toán cao cấp

Advanced Mathematics

445150
14MAT1004Lí thuyết tỷ lệ và thống kê lại toán

Theory of Probability and Mathematical Statistics

327180
15INS2065Các công nghệ dựa trên nền công nghệ thông tin

Computer Based Technologies

218120INT1004
16INS2020Lập trình 1

Programming 1

330150
17PSY1050Tâm lí học đại cương

Introduction to Psychology

22460
IIIKhối kiến thức theo khối ngành14    
18INS3009Khởi nghiệp

Entrepreneurship

33690
19THL1057Pháp công cụ đại cương

Introduction lớn Law

22460
20INE1050Kinh tế vi mô

Microeconomics

33690
21INE1051Kinh tế vĩ mô

Macroeconomics

33690
22INS2019Tổ chức và quản trị kinh doanh

Business Organization and Management

33690
IVKhối kỹ năng và kiến thức theo nhóm ngành24
IV.1Các học phần bắt buộc18    
23INS3063Phân tích khiếp doanh cung cấp ra quyết định

Enterprise Analytics for Decision Support

327180
24INS3062Các nguyên lí an toàn thông tin

Principles of Information Security

327180INS2025
25INS2023Quản trị hoạt động

Operations Management

33690INS2019
26INS2037Hệ thống tin tức và những quy trình kinh doanh

Business Information Systems & Processes

327180INT1004
27INS2051Các cách thức định lượng trong quản ngại lí

Quantitative Methods for Management

327180MAT1004
28INS2055Các hệ các đại lý dữ liệu

Database Systems

327180INT1004
IV.2Các học phần tự chọn06/18    
29INS2022Môi trường làng hội, đạo đức, pháp lí trong khiếp doanh

Legal, Ethical, Social Environment of Business

327180THL1057
30INS2058Quyền cài trí tuệ

Intellectual Property Rights

327180THL1057
31INS2053Tạo lập cùng quản lí Web

Web Authoring & Web Management

327180INT1004
32INS3066Các giải pháp kinh doanh mang đến doanh nghiệp

Enterprise Business Solutions

327180INS2023
33INS3059Quản trị dự án công trình IT

IT Project Management

327180INS2023
34INS2060Đổi mới technology thông tin và kinh doanh

IT & Business Innovation

327180INS2019
VKhối kỹ năng và kiến thức ngành63    
V.1Các học tập phần bắt buộc28    
35INS2004Thống kê ghê tế

Economic Statistics

327180MAT1004
36INS2061Khai phá tài liệu và phân tích kinh doanh

Data Mining and Business Analytics

327180MAT1004 INS2055
37INS3073Kho tài liệu và so sánh kinh doanh

Data Warehousing & Business Analytics

330150INS3063
38INS3047Lập trình Python

Python programming

327180INS2020
39INS3048Tối ưu hóa trong cai quản lí định lượng

Optimization in Quantitative Management

327180INS2051
40INS3049Kinh tế lượng

Econometrics

440200MAT1004
41INS3050Cấu trúc tài liệu và giải thuật

Data Structures và Algorithms

327180INS2020
42INS3075Seminar327180
43INS3008Project327180
V.2Các học tập phần trường đoản cú chọn06/15    
44INS3060Thương mại điện tử

E-Commerce

327180
45INS3076Phân tích dữ liệu lớn

Big Data Analytics

327180
46INS3046Học máy

Machine Learning

327180MAT1004
47INS3061Các hệ thống thông tin doanh nghiệp

Enterprise Information Systems

327180INS2019 INS2037
48INS3021Quản trị chuỗi cung ứng

Supply Chain Management

327180 INS2019
V.

Bạn đang xem: Phân tích dữ liệu

3
Các học tập phần tự chọn kỹ năng bổ trợ04/10
49INS1005Phương pháp luận phân tích trong công nghệ thông tin

IT Research Methodology

218120INS1016
50INS2059Lãnh đạo và xây dựng đội ngũ

Leadership and Team Building

218120INS1016
51INS3077Dữ liệu lớn, trách nhiệm lớn: mức sử dụng và đạo đức nghề nghiệp trong so sánh kinh doanh

Big Data, Big Responsibilities: The Law và Ethics of Business Analytics

220100
52INS3078Khoa học Quản lí

Management Science

218120INS2051
53SOC1050Xã hội học đại cương

Introduction lớn Sociology

22460
V.4Các nhóm học phần sâu xa lựa chọn15
V.4.1Phát triển các quy mô phân tích15
54INS3079Các quy mô thống kê mang đến phân tích dữ liệu 1

Statistical Models for Data Analysis 1

327180
55INS3082Các quy mô thống kê mang đến phân tích tài liệu 2

Statistical Models for Data Analysis 2

327180INS3079
56INS3083Phân tích và trực quan lại hóa dữ liệu

Data visualization và analytics

327180MAT1004

INS3047

57INS3069Các hệ hỗ trợ ra quyết định

Decision tư vấn Systems

330150INS2061 INS3063
58INS3080Trí tuệ nhân tạo

Artificial Intelligence

330150INS3061 INS2023
V.4.2Phân tích dữ liệu tài chính15
59INS2015Tài chính căn bản

Fundamentals of Finance

330150INE1051
60INS3007Tài chủ yếu doanh nghiệp

Corporate Finance

330150INS2015
61INS3084Chuỗi thời hạn tài chính

Financial Time Series

330150INS2051
62INS3085Tính toán tài bao gồm trong quản ngại trị bảo đảm và rủi ro khủng hoảng tài chính

Financial Computing for Actuaries

330150INS2051
63FIB3005Đầu tứ và quản lí danh mục đầu tư

Investment and Portfolio Management

330150INS3007
V.4.3Phân tích dữ liệu Marketing15
64INS2003Nguyên lí marketing

Principles of Marketing

33690
65INS3086Dữ liệu với phân tích tài liệu cho ra đưa ra quyết định marketing

Data & Analysis for sale Decisions

33690INS2003

INS2061

66INS3087Các mô hình cho chiến lược marketing

Models for kinh doanh Strategy

33690
67INS3088Thử nghiệm ra quyết định kinh doanh

Experiments for Business Decision Making

33690
68INS3089Các mô hình định lượng trong nghiên cứu marketing

Quantitative Models in kinh doanh Research

33690INS2051
V.5Khóa luận giỏi nghiệp/các học phần sửa chữa thay thế khóa luận tốt nghiệp10    
69INS4001Thực tập thực tế

Internship

50750INS3059 INS3061
70INS4011Khóa luận xuất sắc nghiệp

Graduation Thesis

50750
Các học phần sửa chữa khóa luận xuất sắc nghiệp   
71INS4016Phân tích dữ liệu nâng cao

Advanced Data Analytics

220100INS3046
72INS4017Khai phá dữ liệu hiện đại

Modern Data Mining

327180INS2061
Tổng cộng145 
Ghi chú:

 (*) sinh viên tự tích lũy những học phần giờ Anh B1, B2 và bắt buộc đạt trình độ chuyên môn B2 theo size tham chiếu trình độ ngôn ngữ phổ biến của Châu Âu (tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trước khi học những học phần trực thuộc khối kiến thức và kỹ năng theo team ngành với ngành;

Chương trình được đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, trừ các học phần trực thuộc Khối kỹ năng chung được đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Việt.

Phân tích tài liệu là gì? Những áp dụng của nghề phân tích dữ liệu trong thực tế các ngành nghề và hầu như kỹ năng cần có của một đơn vị phân tích tài liệu bạn phải biết.

Xem thêm: Chủ đề về gia đình và những câu hỏi về chủ đề gia đình, 12+ đoạn hội thoại tiếng anh về gia đình

Một nhà phân tích dữ liệu thu thập, cách xử trí và triển khai các phân tích thống kê bên trên tập tài liệu lớn. Họ mày mò cách dữ liệu rất có thể được thực hiện để trả lời thắc mắc và xử lý vấn đề. Với sự phát triển của dòng sản phẩm tính với ngày càng ngày càng tăng tiến tới sự xen kẽ công nghệ, phân tích tài liệu đã phạt triển. Sự cách tân và phát triển của cơ sở dữ liệu quan hệ đã đem lại một khá thở mới cho các nhà so với dữ liệu, cho phép các nhà phân tích áp dụng SQL để đưa dữ liệu từ cửa hàng dữ liệu.

*
Các khả năng chính cho 1 nhà so với dữ liệu
Kỹ năng toán học kiên cố để góp thu thập, đo lường, bố trí và so với dữ liệu Kiến thức về những ngôn ngữ thiết kế như SQL, Oracle, R, MATLAB với Python
Thành nhuần nhuyễn kỹ thuật tương quan đến phân phát triển xây cất cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, kỹ thuật khai thác dữ liệu cùng phân đoạn.Có kinh nghiệm xử lý những gói report như Đối tượng nghiệp vụ, xây dựng ( form Javascript , XML hoặc ETL), đại lý dữ liệu
Thành thạo thống kê và những gói thống kê lại như Excel, SPSS, SAS được áp dụng để đối chiếu tập dữ liệu
Thành thành thạo trong việc sử dụng những nền tảng xử lý dữ liệu như Hadoop với Apache Spark
Kiến thức về ứng dụng trực quan hóa tài liệu như Tableau , Qlik
Kiến thức về cách tạo với áp dụng những thuật toán đúng mực nhất đến tập tài liệu để đưa ra giải pháp Kỹ năng xử lý vấn đề
Độ đúng mực và để ý đến từng chi tiết
Thông thạo những truy vấn, viết report và thuyết trình
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản
Kinh nghiệm thao tác làm việc đã được chứng tỏ trong đối chiếu dữ liệu
*
*
*

Phân tích dữ liệu kinh doanh là làm cái gi năm 2022

Data analyst là gì? toàn bộ những gì cần phải biết về nghề phân tích tài liệu Data analyst