Hiện nay gồm một thực tế các công ty lớn khai hải quan thường gặp mặt phải đó là giữa fan khai thương chính và cơ quan Hải quan không có sự thống nhất về mã hồ sơ, thương hiệu hàng, chủng loại…dẫn mang đến việc phía 2 bên không thể chỉ dẫn được kết quả đúng chuẩn nhất cho món đồ khai báo.Điều này ảnh hưởng rất phệ đến các doanh nghiệp bởi sẽ làm chậm quá trình thông quan hàng hóa, khiến mất thời gian cho tất cả phía những doanh nghiệp và cơ quan Hải quan


“5. Trường hợp bằng các máy móc, sản phẩm kỹ thuật hiện tất cả tại bỏ ra cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức thương chính kiểm tra thực tiễn hàng hóa không đủ cửa hàng để xác định tính đúng mực đối với nội dung khai của tín đồ khai hải quan về thương hiệu hàng, mã số, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu thương cầu các tổ chức trình độ nghiệp vụ của cơ quan hải quan tiến hành việc so sánh phân các loại hoặc thẩm định để xác định các ngôn từ trên.

Bạn đang xem: Phân tích phân loại

Trường hợp phòng ban hải quan ko đủ đk để khẳng định tính chính xác đối với nội dung khai của tín đồ khai hải quan thì phòng ban hải quan trưng ước giám định của tổ chức giám định theo công cụ của điều khoản và căn cứ kết quả giám định để ra quyết định việc thông quan hàng hóa”.

Dưới đấy là một số tiến trình về so sánh phân các loại (PTPL) hàng hóa

1. Cơ quan so sánh phân nhiều loại hàng hóa

Khi các doanh nghiệp hy vọng mang hàng đi PTPL đề xuất phải thực hiện PTPL tại các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của phòng ban hải quan hoặc các tổ chức cơ sở đủ thẩm quyền pháp lý PTPL hàng hóa. Bây chừ các doanh nghiệp rất có thể PTPL hàng hóa tại Trung trung khu PTPL sản phẩm & hàng hóa XNK miền bắc bộ (Cục kiểm tra Hải quan).

2. Mẫu sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập vào phân tích để phân loại

a. Lấy chủng loại hàng hóa

Trường phù hợp lấy mẫu nhưng vắng mặt fan khai hải quan, cơ quan hải quan tiền lấy mẫu với sự tận mắt chứng kiến của cơ sở nhà nước tại khoanh vùng cửa khẩu, đại diện thay mặt doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp sale cảng, kho bãi và phải có ký xác nhận của những bên chứng kiến.

b. số lượng mẫu: 02 mẫu

Trường hợp quan yếu lấy đủ số lượng mẫu thì lấy 01 mẫu và gởi kèm catalogue, hình ảnh của mẫu.

Trường hợp người khai thương chính chỉ nhập vào 01 chủng loại thì không triển khai lấy mẫu.

c. Giao thừa nhận mẫu

Cơ quan hải quan nơi bao gồm yêu mong phân tích trực tiếp nhờ cất hộ mẫu. Ngôi trường hợp người khai hải quan kiến nghị được thẳng chuyển chủng loại thì phải phụ trách về tính toàn vẹn của mẫu và thời gian gửi mẫu.

Mẫu chỉ có mức giá trị pháp lý khi còn nguyên niêm phong.

3. Thời gian phân tích

Trong thời hạn không quá 10 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày đón nhận hồ sơ và chủng loại hàng hóa, Trung trọng tâm PTPL gồm văn phiên bản Thông báo tác dụng phân tích nhờ cất hộ Tổng cục Hải quan. Trường vừa lòng hồ sơ của sản phẩm & hàng hóa cần phân tích tất cả từ 02 mẫu hàng hóa trở lên hoặc mẫu sản phẩm & hàng hóa phức tạp, rất cần được có thêm thời hạn phân tích, trong thời hạn không thực sự 5 ngày làm việc kể từ ngày mừng đón mẫu sản phẩm & hàng hóa và hồ sơ của hàng hóa cần phân tích, Trung trung tâm PTPL phải thông báo bằng văn bạn dạng cho phòng ban hải quan lại nơi có yêu ước phân tích biết và dự kiến thời hạn trả lời tác dụng phân tích. Sau thời điểm có kết quả phân tích, Trung trọng điểm PTPL có văn bạn dạng Thông báo hiệu quả phân tích gởi Tổng viên Hải quan, kèm bạn dạng chụp làm hồ sơ phân tích.

Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan phát hành văn phiên bản Thông báo kết quả phân loại hàng hóa trong thời hạn 10 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận được thông báo hiệu quả phân tích của Trung trọng điểm PTPL.

Văn phiên bản Thông báo tác dụng phân các loại của Tổng cục trưởng Tổng viên Hải quan lại là cơ sở để xác minh mức thuế, thực hiện cơ chế mặt hàng so với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; được update vào đại lý dữ liệu, công khai trên trang tin tức điện tử và vận dụng thống tuyệt nhất trong ngành hải quan.

Hồ sơ giấy tờ đề nghị so sánh phân một số loại hàng hóa

Công văn đề xuất mang sản phẩm đi PTPL mặt hàng hóa

Phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa

Bộ chứng từ làm thủ tục Hải quan liêu sao y (Tờ khai, PO, invoice, vận đơn…)

Các tài liệu kỹ thuật liên quan tới sản phẩm PTPL

Sơ thứ tiếp nhận, kiểm tra, cách xử trí hồ sơ phân tích để phân loại, phát hành thông báo hiệu quả phân nhiều loại hàng hóa.

*

Quy trình chi tiết các doanh nghiệp tham khảo tại Nghị Định Số 2134/QĐ-TCHQ Ngày 31 mon 07 Năm 2015 Của Tổng cục hải quan tiền vviệc Ban hành Quy trình Phân loại hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu phải phân tích, giám định


*
Mục lục bài xích viết

Về làm hồ sơ yêu mong phân tích nhằm phân loại

Căn cứ khí cụ tại điểm 1, điểm 4 khoản 2 Điều 1 Thông bốn 17/2021/TT-BTC:

- Mỗi sản phẩm lập 01 Phiếu yêu mong phân tích sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.

- Về tài liệu kỹ thuật: trường hợp không có tài năng liệu nghệ thuật thì cơ quan hải quan đề xuất nêu rõ tại sao tại mục 12 mẫu số 05/PYCPT/2021.

Về mẫu sản phẩm & hàng hóa gửi phân tích để phân loại

Căn cứ qui định tại mục b, mục c điểm 1 khoản 3 Điều 1 Thông tứ 17/2021/TT-BTC:

- số lượng mẫu gửi phân tích để phân loại đề xuất đủ 02 mẫu và không thực hiện lấy mẫu đối với ngôi trường hợp fan khai thương chính chỉ nhập khẩu 01 mẫu.

- phòng ban hải quan địa điểm yêu cầu phân tích là đơn vị gửi chủng loại trực tiếp hoặc qua mặt đường bưu điện, ko giao cho tất cả những người khai thương chính chuyển mẫu.

Về thẩm quyền ban hành Thông báo tác dụng phân loại, Thông báo hiệu quả phân tích kèm mã số sản phẩm hóa cùng Thông báo hiệu quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra bình yên thực phẩm

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:

- cục trưởng Cục kiểm tra hải quan phát hành Thông báo công dụng phân các loại và Thông báo công dụng kiểm tra hóa học lượng, kiểm tra bình yên thực phẩm.

- chi cục trưởng bỏ ra cục kiểm nghiệm hải quan ban hành Thông báo tác dụng phân tích kèm mã số sản phẩm hóa; Thông báo công dụng phân tích kèm mã số đề xuất.

Về thời hạn phát hành các thông báo

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:

- Thời hạn ban hành Thông báo công dụng phân một số loại hàng hóa không quá 5 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích nhờ vào thời gian bởi yêu cầu tiến trình kỹ thuật phân tích hoặc chủng loại hàng hóa phức tạp thì không quá 20 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày chào đón đủ làm hồ sơ và chủng loại phân tích.

- Thời hạn ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số mặt hàng hóa không thật 05 ngày làm cho việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc vào thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu mã hàng hóa phức tạp thì không thực sự 10 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày đón nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích.

Về biểu mẫu

Căn cứ khoản 7 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-BTC:

- Mẫu số 05/PYCPT/2021: Phiếu yêu mong phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập vào kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.

- Mẫu số 08/TBKQPL/2021: Thông báo hiệu quả phân loại so với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2021: Thông báo công dụng kiểm tra hóa học lượng, kiểm tra an ninh thực phẩm so với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem thêm: Hình ảnh về ô nhiễm môi trường không khí ở việt nam, ô nhiễm môi trường không khí là gì

- Mẫu số 10/TBKQPTPL/2021: Thông báo công dụng phân tích kèm mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiệu lực thi hành

Châu Thanh


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người sử dụng còn vướng mắc, vui tươi gửi về email info