Luat
Vietnam cung cấp mẫu Giấy ý kiến đề xuất thanh toán mới nhất theo những văn bạn dạng hiện hành và hướng dẫn phương pháp viết chuẩn chỉnh xác nhất.

Bạn đang xem: Phiếu đề nghị thanh toán


 

Giấy đề nghị giao dịch là gì?

Trong quá trình làm việc, các vận động thực hiện vì mục tiêu chung của tập thể, gây ra từ giá cả của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra liên tục. Đơn cử như việc đi công tác, bán buôn trang thiết bị, văn phòng và công sở phẩm,…

Lúc này, giấy đề nghị thanh toán giao dịch là giải pháp hữu hiệu để bạn lao động rất có thể thanh toán những khoản này.

Cụ thể, giấy đề nghị giao dịch thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp:

- fan lao rượu cồn đã đưa ra nhưng không được thanh toán hoặc lâm thời ứng;

- Tổng hợp những khoản đã bỏ ra kèm theo triệu chứng từ (nếu có);

- Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán giao dịch và ghi sổ kế toán. 

Trách nhiệm viết giấy kiến nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi ngân sách chi tiêu cho những trách nhiệm được giao, người mua sắm hoặc người giá cả lập giấy kiến nghị thanh toán.


Giấy đề nghị giao dịch thanh toán được gửi cho kế toán trưởng cơ quan, 1-1 vị, doanh nghiệp để mắt tới và ghi chủ kiến đề nghị Giám đốc/Tổng chủ tịch (hoặc bạn được uỷ quyền) phê duyệt chi.

Căn cứ ra quyết định của người có thẩm quyền chú tâm chi, kế toán tài chính lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị giao dịch và chuyển cho thủ quỹ làm giấy tờ thủ tục xuất quỹ.


Mẫu Giấy ý kiến đề nghị thanh toán bây chừ do cỗ Tài chính ban hành (Ảnh minh họa) 

Mẫu Giấy đề nghị giao dịch theo Thông tư 133


cài về
Sửa/In biểu mẫu
Đơn vị: .........................

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi: ...................................................................................................

Họ cùng tên người đề xuất thanh toán: .........................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): ..............................................................................

Nội dung thanh toán: ..................................................................................

Số tiền: ........................... (Viết bằng chữ): .................................................

(Kèm theo ..................... Chứng từ gốc)

Người kiến nghị thanh toán(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Người duyệt(Ký, chúng ta tên)


Hướng dẫn viết Giấy kiến nghị thanh toán:

1. Góc bên trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán giao dịch ghi rõ tên đối chọi vị, bộ phận.

Ví dụ:

Đơn vị: Tổng công ty ABC

Bộ phận: phòng Hành bao gồm tổng hợp

2. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị giao dịch viết đề nghị ghi rõ nhờ cất hộ Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp hoặc người dân có thẩm quyền xét chăm bẵm chi.

3. Bạn đề nghị giao dịch thanh toán ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ (đơn vị, cỗ phận) nơi mình có tác dụng việc.

Ví dụ:

Họ với tên người kiến nghị thanh toán: Nguyễn Văn A

Bộ phận: chống Hành chính tổng hợp

4. Câu chữ thanh toán: Ghi rõ văn bản đề nghị giao dịch về vì sao thanh toán, mối cung cấp gốc, mục đích của khoản chi.

Ví dụ: giao dịch thanh toán tiền cài văn chống phẩm mon 3/2019.

5. Số tiền: Ghi rõ, đúng, chính xác tổng số tiền vàng khoản chi.

Số tiền giao dịch viết bằng số phải khớp với số tiền thanh toán giao dịch viết bởi chữ.

Ví dụ:

Số tiền: 15.000.000 đồng

Bằng chữ: Mười lăm triệu đ chẵn

6. Cách tiến hành thanh toán: chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền mặt.

Trường hợp thanh toán bằng gửi khoản, nên ghi thêm các nội dung:

- tín đồ thụ hưởng

- Số tài khoản

- trên Ngân hàng

7. Nguồn kinh phí: phụ thuộc vào quy chế thống trị của từng cơ quan, 1-1 vị, doanh nghiệp, những khoản chi ý kiến đề nghị thanh toán hoàn toàn có thể thuộc những nguồn không giống nhau như chi phí làm chủ công ty, chi phí thống trị dự án, túi tiền thực hiện công trình,…

8. Ghi rõ số lượng chứng từ cội đính kèm:

- Hóa đơn, triệu chứng từ;

- Tờ trình về việc xin mua, xin chi;

- Kế hoạch công tác làm việc (có ngôn từ chi);

…….

Vietnam phía dẫn bí quyết viết đưa ra tiết, chuẩn xác nhất. 

Đề nghị thanh toán giao dịch theo Thông bốn 107


tải về

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

 

- Họ cùng tên người thanh toán:....................................................................

- thành phần (hoặc địa chỉ):..............................................................

- Số tiền trợ thời ứng được giao dịch thanh toán theo bảng bên dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền lâm thời ứng

1. Số nhất thời ứng những kỳ trước chưa bỏ ra hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu đưa ra số………………. ngày ……………..

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. Ngày……………….

2 ……………………………………………………………….

III. Số thừa tạm thời ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu kiến nghị chi vấp ngã sung

 

 

THỦ TRƯỞ
NG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG
(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, chúng ta tên)


 

Mẫu Đề nghị thanh toán giao dịch theo Thông tứ 200


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... Mon ... Năm....

Kính gửi: ................................................................................

Họ với tên người kiến nghị thanh toán:...............................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):..................................................................................................

Nội dung thanh toán:.....................................................................................................

Số tiền:.............................................................. (Viết bằng chữ):..................................

....................................................................................................................................

(Kèm theo:.............................................................. Hội chứng từ gốc).

Người đề nghịthanh toán(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)


ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS:……………….

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

- chúng ta tên người thanh toán: ……………………………………………………………….

- thành phần (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

- Đề nghị giao dịch tạm ứng theo bảng bên dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền trợ thời ứng

1. Số tạm bợ ứng những kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm bợ ứng kỳ này:

- Phiếu đưa ra số …………. ngày ………

- Phiếu chi số …………. ngày ………

- …

II. Số tiền kiến nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa tạm ứng đề xuất nộp trả lại

IV. Số thiếu ý kiến đề xuất chi ngã sung

 

 

THỦ TRƯỞ
NG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG
(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, bọn họ tên)


Trên đó là các mẫu Giấy đề xuất thanh toán. Để tham khảo các biểu mẫu mã khác, độc giả hoàn toàn có thể xem tại đây. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng contact 19006192 và để được hỗ trợ.


Giấy ý kiến đề xuất thanh toán là loại hội chứng từ kế toán thường gặp trong thực tế. Tuy nhiên có nhiều bạn không được tiếp xúc với quá trình thực tế sẽ sẽ không biết cách lập giấy ý kiến đề nghị thanh toán ra sao cho đúng.

Trong nội dung bài viết này Gia đình kế toán sẽ share một số mẫu mã giấy đề nghị giao dịch được thực hiện phổ biến hiện giờ và phía dẫn giải pháp viết đưa ra tiết


NỘI DUNG BÀI VIẾT

1 I. Giấy đề nghị giao dịch – Những thông tin cần biết2 II. Mẫu mã Giấy đề nghị giao dịch do cỗ Tài chính ban hành

I. Giấy đề nghị thanh toán – Những tin tức cần biết

1. Giấy đề nghị thanh toán giao dịch dùng để làm gì?

Trong quy trình làm việc, công tác, khi thực hiện các vận động nhằm mục tiêu chung của tập thể, phát sinh từ ngân sách chi tiêu của cơ quan, doanh nghiệp lớn mà cá thể sử dụng tiền riêng để thực hiện hoặc chưa được tạm ứng thì sẽ tiến hành đề nghị thanh toán.

Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được sử dụng trong các trường hòa hợp sau:

Người lao cồn đã bỏ ra nhưng không được giao dịch hoặc trợ thời ứng;Tổng hợp những khoản đã đưa ra kèm theo bệnh từ (nếu có);Làm giấy tờ thủ tục thanh toán, căn cứ giao dịch thanh toán và ghi sổ kế toán.

2. Giấy đề nghị giao dịch thanh toán có bắt buộc chứng từ bỏ không?

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch là trong số những thủ tục để giao dịch thanh toán mà cơ chế kế toán hướng dẫn áp dụng.

Tuy nhiên, trong số văn phiên bản thuộc nghành nghề thuế thì giấy đề nghị thanh toán không nằm trong loại bệnh từ được xét duyệt chi tiêu hợp lý, phù hợp lệ so với cơ quan thuế. 

3. Giấy đề nghị giao dịch cần trình bày những câu chữ gì?

Giấy đề nghị thanh toán giao dịch không chỉ có một mẫu duy nhất, nhưng quan sát chung sẽ sở hữu được những nội dung bao gồm như sau:

Tên solo vị, doanh nghiệp lớn và phần tử đề nghị thanh toán.Họ tên, phần tử đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán giao dịch bằng cả số cùng chữ.Số lượng triệu chứng từ nơi bắt đầu nộp kèm cùng nộp hóa 1-1 chứng tự hoặc bạn dạng sao hóa đơn.

4. Ai là fan lập giấy đề xuất thanh toán?

Sau khi mua hàng/sau khi túi tiền cho những nhiệm vụ được giao, người tiêu dùng hàng/người chi phí sẽ lập giấy đề nghị thanh toán. 

Giấy đề nghị giao dịch được chuyển mang đến kế toán trưởng cơ quan, solo vị, doanh nghiệp cẩn thận và ghi chủ kiến đề nghị Giám đốc/Tổng giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) trông nom chi.

Căn cứ quyết định của người dân có thẩm quyền để mắt chi, kế toán tài chính lập phiếu đưa ra kèm theo giấy đề nghị giao dịch thanh toán và chuyển mang lại thủ quỹ làm giấy tờ thủ tục xuất quỹ.

»»»»» Học kế toán tài chính Ở Đâu xuất sắc Nhất

II. Mẫu Giấy đề nghị giao dịch do bộ Tài chủ yếu ban hành

Những chủng loại giấy ý kiến đề xuất được sử dụng thông dụng nhất:

1. Mẫu mã đề nghị giao dịch thanh toán theo Thông tư 200 – chủng loại số 05-TT

*

Đơn vị: ………………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ với tên người kiến nghị thanh toán:………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:…………………………………………………….. (Viết bằng chữ):………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo:…………………………………………………….. Chứng từ gốc).

Người kiến nghị thanh toán(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, chúng ta tên)

2. Mẫu mã đề nghị thanh toán giao dịch theo Thông tư 133 – chủng loại số 05-TT

Đơn vị: …………………….

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người ý kiến đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ……………………… (Viết bởi chữ):…………………………………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… hội chứng từ gốc)

Người đề xuất thanh toán(Ký, chúng ta tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, bọn họ tên)

3. Chủng loại giấy đề nghị giao dịch thanh toán theo Thông tư 107 – mẫu số: C42-BB

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

– Họ với tên fan thanh toán:…………………………………………………………..

– thành phần (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..

– Số tiền tạm thời ứng được giao dịch thanh toán theo bảng bên dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I. Số tiền nhất thời ứng

1. Số trợ thời ứng những kỳ trước chưa đưa ra hết

2. Số trợ thì ứng kỳ này:

– Phiếu bỏ ra số………………. ngày ……………..

– Phiếu chi số………………. ngày ……………..

– ….

II. Số tiền ý kiến đề xuất thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. Ngày……………….

2 ……………………………………………………………….

III. Số thừa trợ thì ứng đề xuất nộp trả lại

IV. Số thiếu ý kiến đề nghị chi ngã sung

THỦ TRƯỞ
NG ĐƠN VỊ

(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN

(Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, chúng ta tên)

4. Mẫu mã giấy đề nghị giao dịch tạm ứng theo Thông tư 79 – mẫu mã số: C43-BB

ĐƠN VỊ: …………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

– họ tên fan thanh toán: ……………………………………………………………….

– thành phần (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi giáo dục công dân 8 tham khảo, de va dap an thi hsg gdcd 8 nam hoc

– Đề nghị giao dịch tạm ứng theo bảng bên dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I. Số tiền trợ thì ứng

1. Số nhất thời ứng các kỳ trước chưa đưa ra hết

2. Số tạm thời ứng kỳ này:

– Phiếu đưa ra số …………. ngày ………

– Phiếu bỏ ra số …………. ngày ………

– …

II. Số tiền đề xuất thanh toán

1. Triệu chứng từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa trợ thời ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề xuất chi xẻ sung

THỦ TRƯỞ
NG ĐƠN VỊ(Ký, bọn họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞ
NG(Ký, chúng ta tên)
KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, họ tên)

Học kế toán tài chính online ở đâu tốt

III. Phía dẫn bí quyết viết giấy đề nghị giao dịch ĐÚNG

Giấy ý kiến đề xuất thanh toán được các văn phiên bản do bộ Tài Chính phát hành quy định mẫu và các cá nhân chỉ yêu cầu điền tin tức theo mẫu định sẵn. Cụ thể như sau:

Phía phía bên trái của giấy đề nghị giao dịch ghi rõ bọn họ tên, đơn vị và bộ phận
Ghi rõ tên, chức vụ của người có thẩm quyền xét phê chuẩn giấy đề nghị giao dịch thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc.Điền không thiếu thốn thông tin chúng ta tên, công tác người kiến nghị thanh toán.Ghi rõ nội dung thanh toán.Số tiền (bằng số và chữ) bắt buộc thanh toán.Phương thức thanh toán: chuyển tiền hoặc tiền mặt. Nếu gạn lọc phương thức chuyển khoản qua ngân hàng phải ghi rõ tin tức tài khoản ngân hàng.Nguồn ghê phí: rất có thể là bỏ ra phí cai quản công ty, bỏ ra phí quản lý dự án…Số lượng chứng từ cùng ghi rõ từng một số loại hóa đơn, hội chứng từ.