Trang này được in ấn vào Apr 15, 2023. Để lấy phiên bạn dạng hiện tại, vui mắt truy cập https://help.shopify.com/vi/manual/shopify-plus/security/verified-domains.

Bạn đang xem: Sao chép bản ghi txt bên dưới vào cấu hình dns


Shopify Plus

kĩ năng này chỉ dành cho gói Shopify Plus.

Quy trình xác minh quyền cài đặt miền giúp bạn chứng tỏ quyền mua miền thư điện tử được link với người tiêu dùng trong tổ chức. Sau khi đã xác minh quyền cài miền, bạn có thể sử dụng các tính năng bảo mật thông tin sau:

Xác thực SAMLQuản lý người tiêu dùng SCIMĐang đặt lại bảo đảm hai bước

Trước lúc xác minh miền

Trước lúc xác minh miền, hãy quan tâm đến thực hiện tại các làm việc sau.

Thiết lập các biện pháp bảo mật thông tin tạm thời

Quá trình xác minh quyền sở hữu miền của tổ chức có thể mất vài ngày. Nếu khách hàng định tùy chỉnh xác thực SAML hoặc thống trị người cần sử dụng SCIM, hãy suy xét thiết lập biện pháp xác thực sửa chữa trong lúc hóng đợi, ví dụ như yêu cầu đúng đắn hai yếu đuối tố.

Đánh giá chỉ miền của bạn

Miền chỉ được link với một đội nhóm chức. Sử dụng các miền độc quyền cho tổ chức để xác minh miền. Nếu khách hàng xác minh quyền mua cho một miền mà tổ chức triển khai khác đang sử dụng, tổ chức khác sẽ không thể xác minh miền kia nữa.

Ví dụ: giả sử tổ chức của doanh nghiệp là một công ty con của một pháp nhân lớn hơn, cả nhị đều áp dụng Shopify. Có thể có một số trong những người sử dụng có tin tức đăng nhập dựa trên showroom email trong tổ chức của khách hàng và một số người cần sử dụng có thông tin đăng nhập dựa trên showroom email của khách hàng mẹ. Nếu bạn tùy chỉnh cấu hình xác minh miền tầm thường của tổ chức doanh nghiệp con của khách hàng và công ty mẹ, những tổ chức triển khai khác thực hiện Shopify sẽ không còn thể áp dụng miền của khách hàng mẹ. Trong trường phù hợp này, bạn nên làm sử dụng miền đã đăng ký cho tổ chức công ty con của bạn.

Nếu có người dùng liên kết với cùng 1 miền cần thiết cho một nhóm chức không giống trong Shopify, bạn không nên yêu mong xác minh miền đó. Các trường thích hợp yêu mong xác minh quyền mua này sẽ tiến hành đánh giá thủ công và có tác dụng bị từ chối.

Bạn cần yếu xác minh miền công cộng, lấy một ví dụ gmail.com.

Xác minh miền

Để xác minh miền, cần phải có quyền truy cập Quản lý tín đồ dùng.

Lưu ý

Nếu bao gồm miền phụ, chúng ta phải xác minh từng miền bằng quá trình sau.

Các bước thực hiện:Trong trang cai quản trị tổ chức Shopify, truy cập Users (Người dùng) > Security (Bảo mật).Trong mục Domain verification (Xác minh miền), nhấp vào Add domain (Thêm miền).Nhập tên miền rồi nhấp vào Next (Tiếp).Nhấp vào nút Copy (Sao chép) để sao chép giá trị TXT.Nhấp vào Request verification (Yêu mong xác minh).

Miền hiện tại ở trạng thái Đang chờ xử lý. Quy trình xác minh miền của bạn có thể mất vài ngày. Sau khi quy trình hoàn tất, trạng thái của miền sẽ được cập nhật thành Đã xác minh hoặc Không được xác minh và các bạn sẽ nhận được email thông báo chi tiết. Nếu bạn cho rằng miền của chính mình bị khước từ do nhầm lẫn hoặc giả dụ bạn chạm mặt sự ráng khi xác minh miền, hãy liên hệ với thành phần hỗ trợ Shopify Plus.

Nếu bạn định áp dụng xác thực SAML cho những người dùng trong tổ chức, chúng ta có thể bắt đầu tùy chỉnh cấu hình SAML. Chúng ta không bắt buộc đợi cho đến khi miền được xác minh.

Lưu ý

nếu khách hàng yêu mong xác minh miền cơ mà không nhập bạn dạng ghi TXT, miền của bạn sẽ vẫn sống trạng thái Đang chờ xử lý cho tới khi các bạn thêm bạn dạng ghi. Trong khi miền nghỉ ngơi trạng thái Đang ngóng xử lý, tổ chức khác hoàn toàn có thể yêu cầu xác minh miền kia nếu tất cả quyền truy vấn vào phiên bản ghi TXT.

Thêm bạn dạng ghi TXT

Mỗi nhà cung ứng sẽ bao gồm quy trình biến đổi cài đặt DNS không giống nhau. Chú ý chung, chúng ta cũng có thể truy cập bạn dạng ghi TXT bằng cách vào setup DNS, vùng cai quản miền, thông số kỹ thuật DNS hoặc các mục tương tự.

Thêm bản ghi TXT vào miền Shopify

Nếu bạn oder miền trường đoản cú Shopify, hãy thêm phiên bản ghi TXT vào mục Domains (Miền) bên trên trang quản lí trị Shopify.

Các bước thực hiện:Trong trang quản ngại trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.Trong mục Shopify-managed domains (Miền bởi vì Shopify cai quản lý), nhấp vào miền mà bạn muốn xác minh.Nhấp vào Cài đặt DNS.Nhấp vào Add custom record (Thêm phiên bản ghi tùy chỉnh), rồi lựa chọn loại bản ghi.

Trong trường Name (Tên), thực hiện trong số những thao tác sau:

Nếu nhiều người đang xác minh miền chính, hãy nhập
.Nếu nhiều người đang xác minh miền phụ, chỉ nhập thương hiệu miền phụ. Ví dụ: trường hợp miền phụ của doanh nghiệp là retail.domain
example.com, hãy nhập retail.

Trong ngôi trường TXT Value (Giá trị TXT), nhập quý giá TXT đã coppy từ trang quản trị.

Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thêm phiên bản ghi TXT vào miền của bên thứ ba

Mỗi nhà hỗ trợ tên miền sẽ có quy trình thêm bản ghi TXT vào thiết đặt DNS không giống nhau. Chú ý chung, chúng ta có thể truy cập bạn dạng ghi TXT bằng cách vào cài đặt DNS, vùng thống trị miền, thông số kỹ thuật DNS hoặc các mục tương tự.

Dưới đấy là một số cách thực hiện so với các nhà cung ứng tên miền gắng thể. Ví như nhà cung ứng tên miền của công ty không xuất hiện thêm trong danh sách này hoặc nếu bạn không thể thêm phiên bản ghi TXT, hãy liên hệ với nhà cung ứng để được hỗ trợ.

danh sách mẫu những công ty lưu trữ miền mặt thứ ba
1&1 IONOS 123 Reg Bluehost
Domain.com Enom Go
Daddy
Google Domains OVH Namecheap
Network Solutions Register Blacknight Solutions
Host
Gator

Thêm bạn dạng ghi TXT vào 1&1 IONOS

Đăng nhập vào tài khoản 1&1 IONOS.Trong mục Your domain (Miền của bạn), nhấp vào Manage Domain (Quản lý miền).Nhấp vào DNS.Nhấp vào TXT.Trong ngôi trường Host Name (Tên sản phẩm công nghệ chủ), nhập
.Trong ngôi trường Value (Giá trị), nhập quý hiếm TXT mà chúng ta đã xào luộc từ trang quản ngại trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào 123 Reg

Đăng nhập vào tài khoản Reg 123.Nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).Chọn thương hiệu miền bạn có nhu cầu xác minh trong thực đơn thả xuống rồi nhấp vào Manage (Quản lý).Trong mục setup miền nâng cao, nhấp vào Manage DNS (Quản lý DNS).Nhấp vào tab Advanced DNS (DNS nâng cao).Chọn TXT/SPF từ menu thả xuống.Trong ngôi trường Host Name (Tên đồ vật chủ), nhập
.Trong trường Destination TXT (TXT đích), nhập cực hiếm TXT chúng ta đã sao chép từ trang quản lí trị Shopify.Nhấp vào Add. (Thêm.)

Thêm phiên bản ghi TXT vào Bluehost

Đăng nhập vào thông tin tài khoản Bluehost.Nhấp vào tab Domains (Miền).Nhấp vào Manage (Quản lý) ở kề bên tên miền bạn có nhu cầu xác minh rồi chọn DNS.Bên cạnh mục TXT(Text) (TXT(Văn bản)), nhấp vào Add record (Thêm bản ghi).Trong ngôi trường Host Record (Bản ghi đồ vật chủ), nhập
.Trong ngôi trường TXT Value (Giá trị TXT), nhập giá trị TXT mà các bạn đã xào nấu từ trang quản lí trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Domain.com

Đăng nhập vào tài khoản Domain.com.Nhấp vào Manage (Quản lý) làm việc tên miền mà bạn muốn xác minh.Nhấp vào DNS và Nameservers (DNS & Máy chủ tên).Nhấp vào DNS Records (Bản ghi DNS).Nhấp vào Add DNS record (Thêm bạn dạng ghi DNS).Nhấp vào nút kề bên TXT.Trong ngôi trường Name (Tên), nhập
.Trong ngôi trường Nội dung, nhập quý giá TXT mà các bạn đã xào luộc từ trang quản lí trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Enom

Đăng nhập vào tài khoản Enom.Nhấp vào Domains (Miền).Nhấp vào My domains (Miền của tôi).Nhấp vào thương hiệu miền bạn muốn xác minh.Nhấp vào Host records (Bản ghi lắp thêm chủ).Nhấp vào New row (Hàng mới).Trong trường Host Name (Tên thứ chủ), nhập
.Trong menu thả xuống Record Type (Loại bản ghi), chọn TXT.Trong ngôi trường Address (Địa chỉ), nhập giá trị TXT mà chúng ta đã xào luộc từ trang quản ngại trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm phiên bản ghi TXT vào Go
Daddy

Đăng nhập vào tài khoản Go
Daddy.Trên trang My products (Sản phẩm của tôi), nhấp vào DNS ở bên cạnh tên miền bạn có nhu cầu xác minh.Nhấp vào Add (Thêm).Trong list Type (Loại), lựa chọn TXT.Trong trường Host (Máy chủ), nhập
.Trong ngôi trường TXT Value (Giá trị TXT), nhập quý hiếm TXT mà các bạn đã coppy từ trang quản ngại trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Google Domains

Đăng nhập vào thông tin tài khoản Google Domains.Nhấp vào tên miền bạn có nhu cầu xác minh.Nhấp vào nút menu.Nhấp vào DNS.Vào mục Custom resource records (Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh).Trong trường Name (Tên), nhập
.Trong thực đơn Type (Loại), lựa chọn TXT.Trong trường Text (Văn bản), nhập cực hiếm TXT mà các bạn đã coppy từ trang cai quản trị Shopify.Nhấp vào Add (Thêm).

Thêm phiên bản ghi TXT vào OVH

Đăng nhập vào tài khoản OVH.Trong mục My products & services (Sản phẩm và dịch vụ thương mại của tôi), nhấp vào tên miền bạn muốn xác minh.Nhấp vào Add an entry (Thêm mục nhập).Chọn TXT làm loại bản ghi.Trong trường Value (Giá trị), nhập quý hiếm TXT mà bạn đã xào nấu từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Next (Tiếp).Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thêm phiên bản ghi TXT vào Namecheap

Đăng nhập vào tài khoản Namecheap.Nhấp vào Manage (Quản lý) kề bên miền bạn có nhu cầu xác minh.Nhấp vào Advanced DNS (DNS nâng cao).Trong mục Host Records (Bản ghi đồ vật chủ), nhấp vào Add New Record (Thêm bạn dạng ghi mới).Chọn TXT làm cho loại bản ghi.Trong trường Host (Máy chủ), nhập
.Trong ngôi trường Value (Giá trị), nhập quý hiếm TXT mà bạn đã xào luộc từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Save All Changes (Lưu toàn bộ thay đổi).

Thêm bản ghi TXT vào Network Solutions

Đăng nhập vào thông tin tài khoản Network Solutions.Trong mục My domain name Names (Tên miền của tôi) , nhấp vào Edit DNS (Chỉnh sửa DNS).Nhấp vào Change where domain Points (Thay đổi địa chỉ trỏ miền).Chọn Advanced DNS (DNS nâng cao) rồi nhấp vào Continue (Tiếp tục).Trong mục Text(TXT Records) (Văn bản(Bản ghi TXT)), nhấp vào Edit TXT Records (Chỉnh sửa bạn dạng ghi TXT).Trong trường trống trước tiên Host (Máy chủ), nhập
.Trong trường Text (Văn bản), nhập giá trị TXT mà các bạn đã coppy từ trang quản lí trị Shopify.Nhấp vào Continue (Tiếp tục).Nhấp vào Save Changes (Lưu ráng đổi).

Thêm bản ghi TXT vào Register

Đăng nhập vào tài khoản Register.Trong mục My Products & Services (Sản phẩm & Dịch vụ của tôi), nhấp vào My domain name Names (Tên miền của tôi).Trong mục Manage (Quản lý) của miền bạn có nhu cầu xác minh, nhấp vào Edit Advanced DNS Records (Chỉnh sửa bản ghi DNS nâng cao).Trong mục Update Advanced DNS (Cập nhật DNS nâng cao), nhấp vào Edit TXT Records (Chỉnh sửa bạn dạng ghi TXT).Trong phiên bản ghi để Máy chủ
, nhập quý giá TXT đã xào luộc từ trang quản lí trị vào trường Text (Văn bản).Nhấp vào Continue (Tiếp tục).Nhấp vào Save changes (Lưu gắng đổi).

Thêm phiên bản ghi TXT vào Blacknight Solutions

Đăng nhập vào tài khoản Blacknight.Trên trang Website (Trang web), nhấp vào miền bạn muốn xác minh.Nhấp vào DNS.Nhấp vào DNS records (Bản ghi DNS).Nhấp vào Add New DNS record (Thêm bạn dạng ghi DNS mới).Chọn TXT trong menu thả xuống.Trong trường dữ liệu, nhập quý giá TXT mà các bạn đã coppy từ trang quản trị Shopify.

Thêm bản ghi TXT vào Host
Gator

Lưu ý

Nếu không tồn tại quyền truy vấn vào c
Panel, các bạn phải contact với đội ngũ cung ứng của Host
Gator để thực hiện những biến đổi sau.

Đăng nhập vào thông tin tài khoản Host
Gator.Nhấp vào Launch c
Panel
(Khởi chạy c
Panel).Trong mục Domains (Miền), nhấp vào Advanced Zone Editor (Trình biên tập khu vực nâng cao).Trong list Loại, chọn TXT.Trong trường Name (Tên), nhập tên miền của bạn.Trong ngôi trường TXT Data (Dữ liệu TXT), nhập quý giá TXT mà các bạn đã coppy từ trang cai quản trị Shopify.Nhấp vào Add Record (Thêm bạn dạng ghi).

Sau khi xác minh miền

Sau khi chúng ta đã xác minh quyền cài miền, phiên bản ghi TXT sẽ tiến hành kiểm tra thời hạn để bảo đảm miền vẫn thuộc về của tổ chức.

Nếu miền của người sử dụng thiếu bản ghi TXT sau 30 ngày, bạn sẽ nhận được thư điện tử nhắc nhở thêm lại phiên bản ghi. Nếu không thêm phiên bản ghi TXT vào miền trong tầm 10 ngày kể từ khi gửi email, tâm lý miền của các bạn sẽ đổi thành Không được xác minh. Bạn sẽ không thể thực hiện xác thực SAML cùng đặt lại xác thực hai bước nếu miền của khách hàng không được xác minh.

Xóa miền

Nếu chúng ta đã thêm nhầm miền hoặc không cần miền nữa, bạn có thể xóa miền đó.

Các cách thực hiện:Đảm bảo không tồn tại người sử dụng nào áp dụng xác thực SAML có ID Shopify hoặc showroom email links với miền cần xóa.Đảm bảo xác xắn SAML không được để thành Required (Bắt buộc).Trong trang quản trị tổ chức triển khai Shopify, truy vấn Users (Người dùng) > Security (Bảo mật).Trong mục Domain verification (Xác minh miền), nhấp vào biểu tượng xóa.

Khi đăng ký những gói thư điện tử theo tên miền cho bạn của mình. Bắc buộc chúng ta phải là chủ thiết lập tên miền do vậy mới rất có thể kích hoạt các dịch vụ của Google Worksapce.

Có không hề ít các nhưng mà Google rất có thể xác minh thông tin tài khoản tên miền của những bạn. Nhưng dễ dàng và đơn giản nhất là thiết lập DNS mang đến tên miền mà bạn sở hữu, như thiết lập record TXT hoặc Cname.

Trong nội dung bài viết này bọn họ sẽ thuộc MM Group tìm hiểu về cách xác thực tên miền nhé.

Các bước xác minh thương hiệu miền cùng với Google Worksapce

Bước 1: chúng ta vào trang quản ngại trị của Google admin.google.com sau đó singin vào tài khoản email của bạn vào Admin console.

Nhấp vào biểu tượng Domains như hình mặt dưới:

Bước 2: màn hình sẽ chuyển mang lại trang quản trị, Nhấp vào chọn Add/remove domains:


*

Xác thực thương hiệu miền


Bước 3: chọn vào thẻ Add a domain or a domain alias:

Bước 4: sau khi nhấp vào Add a tên miền or a domain name alias màn hình của các bạn sẽ xuất hiện cửa ngõ sổ.

Có 2 sự lựa chọn là:

Add a domain name alias off matmam.com.vn.

Và Add another domain.

Chọn địa chỉ cửa hàng another domain name để tiếp tục xác thực tên miền.

Tiếp theo nhấn Continue cùng Verify domain name ownership.

Bước 5: Nhấp vào thẻ Recommended method nhấp vào chọn Other.

Ở mục Add the TXT record below khổng lồ the DNS configuration for… các bạn tìm TXT record copy tiếp nối paste vào trang làm chủ domain.

Sau đó chúng ta nhấn vào Verify để quay trở lại bảng quản lý.

trungtamgiasu.com. Thư điện tử doanh nghiệp sẽ giúp đỡ bạn chuyên nghiệp hóa hơn vào mắt khách hàng

Bước 6: Đăng nhập vào trang quản lý domain cấu hình bạn dạng ghi TXT bên dưới vào cấu hình DNS.

Mục Host: điền

Bước 7: sau khoản thời gian trở về trang những khiển nhấp vào ô theo hình ,tiếp theo bạn click vào verify.


*

Xác thực thương hiệu miền


*

Xác thực tên miền


Bước 8: ở đầu cuối bạn click vào Continue setup.


*

Xác thực thương hiệu miền


Như vậy là tên miền của chúng ta đã được xác thực!

Chúc các bạn thành công!


GỌI NGAY
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm nom này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Chỉnh độ sáng màn hình máy tính bàn win xp máy bàn, cách chỉnh sáng tối cho laptop dùng winxp


Tìm kiếm...


MICROSOFT 365
ZOHO WORKPLACE
GOOGLE WORKSPACE
ĐĂNG KÝ ĐỐI TÁC
Chuyên gia tứ vấn


Hotline: 02873 004 009Bán hàng: sales
chuyenbentre.edu.vn
Hỗ trợ: support
chuyenbentre.edu.vn


Bài viết new nhất


So sánh những phiên bạn dạng Zoho Mail & Workplace - pdf

So sánh những phiên bản Google Workspace - pdf

So sánh những phiên bạn dạng Microsoft 365 - pdf


Huy hiệu và ghi nhận đối tác


*

*

*


Truy vấn nhanh


Về chuyenbentre.edu.vnDịch vụ phổ biến
Email cloud và e-mail hosting
Kiến thức quản lí trị viên


So sánh nhanh


Workspace Starter | Microsoft 365 Basic
Exchange Online | Microsoft 365Microsoft Office | Microsoft 365Microsoft Teams Miễn phí tổn | bao gồm Phí


Tài nguyên


Người sử dụng Google Workspace
Người cần sử dụng Microsoft 365Người cần sử dụng Zoho Workplace
Kiến thức tổng hợp


Theo bài bản công ty


Doanh nghiệp lớn
Doanh nghiệp vừa với nhỏ
Doanh nghiệp bắt đầu thành lập


Theo ngành


Du lịch
Xây dựng
Ngân hàng
Bất cồn sản
Digital Marketing
Chăm sóc sức khỏe


Email theo thương hiệu miền


Zoho Mail
Google Mail
Microsoft 365Microsoft Exchange Online
Email miễn phí


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
THÔNG TIN GIẢM PHÍ 2023

Thông tin liên hệ