Câu vấn đáp được xác xắn chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.

Bạn đang xem: So sánh các hình thức vận chuyển các chất qua màng


*

Giống nhau:

Đều vận chuyển hóa học qua màng tế bào

Khác nhau:

- chênh lệch nồng độ:

+ thụ động vận chuyển theo chiều gadien nồng độ

+ dữ thế chủ động vc trái hướng gadien nồng độ

-nhăng lượng:

+thụ cồn không tiêu hao năng lượng

+ nhà động tiêu hao năng lượng

-Cách thức:

+thụ động: qua màng tế bào hoặc những kênh trên màng.

+chủ động: vc qua kênh


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

Đáp án:So sánh ;(*)Khái niệm :-Vận chuyển thụ động : là thủ tục vận chuyển của các chất qua màng từ vị trí có nồng độ cao đến chỗ có nồng độ thấp-Vận chuyển chủ động :là cách thức vận chuyển của các chất qua màng từ chỗ có nồng độ thấp đến chỗ có nồng độ cao(*) Cơ chế :-Vận gửi thụ động : tuân thủ theo đúng cơ chế khuyêtch tán+Chất chảy : vị trí nồng độ cao ~> khu vực nồng độ thấp (thấm tách )+Nước :nước có thế nước cao ~> nước có thế nước thấp (thẩm thấu )-Vận chuyển chủ động:+ từ chỗ nồng độ thấp ~> nồng độ cao .Cần tiêu tốn năng lượng ATP.+Protein màng kết hợp cơ chất cần vận gửi ~> protein tự con quay trong màng ~> đưa chất vào tế bào xuất xắc ra tế bào
Ví dụ : vận chuyển ion na ,K,glucozo...(*)Con đường :-Vận chuyển thụ động:+khuyếch tán qua lớp protein lipit kép : các phân tử nhỏ ,không phân cực (O2,CO2...),chất tung trong lipit(este,steroit)+Kênh protein sở hữu tính chọn lọc-Vận chuyển chủ động:kênh protein đặc hiệu(*)Điều kiện :-Vận chuyển thụ động:+Chất vận chuyển có kích thước nhỏ rộng lỗ màng+Có sự chênh lệch nhiệt độ+Nếu vận chuyển chọn lọc thì cần kênh protein-Vận chuyển chủ động:+Cần có kênh protein màng+Có năng lượng ATP+Chênh lệch nhiệt độ

Giải thích quá trình giải:


Hãy giúp mọi người biết câu vấn đáp này cố gắng nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Trong bài học kinh nghiệm này những em được tò mò về quá trình vận chuyển các chất qua màng sinh chất của tế bào theo nhì phương thức hầu hết là vận đưa thụ động với vận chuyển nhà động.Ngoài ra những em được search hiểu hình thức xuất bào với nhập bào của tế bào.


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Vận chuyển thụ động

1.2.Vận chuyển nhà động

1.3.Nhập bào và xuất bào

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện bài 11 Sinh học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK & Nâng cao

4. Hỏi đáp
Bài 11 Chương 2 Sinh học tập 10


Khái niệm: là cách thức vận chuyển các chất qua màng sinh hóa học mà không tiêu hao năng lượng.Nguyên lí: sự khuếch tán của những chất từ bỏ nơi tất cả nồng độ dài đến nơi gồm nồng độ thấp.

*

Sự khuếch tán của những phân tử qua màng sinh hóa học được gọi là sự việc thẩm thấu.Các kiểu vận tải :Khuếch tán trực tiếp qua lớp lipit kép:Các chất không phân rất và bao gồm kích thước nhỏ như O2, CO2…Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng:Các hóa học phân cực, ion hoặc những chất có kích thước lớn như glucôzơ
Khuếch tán qua kênh protein quan trọng (thẩm thấu): những phân tử nước.

*

Các yếu đuối tố tác động tới tốc độ khếch tán qua màng
Tốc độ khuếch tán của các chất nhờ vào vào sự chênh lệch nồng độ thân trong và ngoại trừ màng.Nhiệt độ môi trường.Một số một số loại môi trường:Môi trường ưu trương: môi trường bên ngoài tế bào tất cả nồng độ của chất tan cao hơn nồng độ của chất tan trong tế bào→chất tan rất có thể di đưa từ môi trường bên ngoài vào bên trong tế bào hoặc nước có thể di chuyển từ bên phía trong ra bên ngoài tế bào.Môi trường đẳng trương: môi trường bên ngoài có nồng độ chất tan bằng nồng độ hóa học tan vào tế bào.Môi ngôi trường nhược trương: môi trường bên phía ngoài tế bào tất cả nồng độ của hóa học tan thấp rộng nồng độ của chất tan vào tế bào→chất tan ko thể dịch rời từ môi trường phía bên ngoài vào phía bên trong tế bào được hoặc nước có thể di chuyển từ bên ngoài vào trong tế bào.

*


Khái niệm: Là cách tiến hành vận chuyển các chất qua màng sinh chất từ nơi gồm nồng độ thấp mang lại nơi bao gồm nồng chiều cao và cần tiêu hao năng lượng.Cơ chế: ATP + Prôtêin chuyên dùng → prôtêin biến đổi, đưa những chất từ bên cạnh vào trong hoặc bán ra khỏi tế bào.

*


Nhập bào: Là cách làm đưa những chất vào tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.Thực bào: Tế bào động vật ăn các hợp hóa học có kích thước lớnẨm bào: Đưa giọt dịch vào tế bào

*

Xuất bào: Là cách làm đưa các chất thoát khỏi tế bào theo cách trái lại với quá trình nhập bào.

*


Vận chuyển thụ độngVận chuyển chủ động
Vận chuyển các chất đi trường đoản cú nơi tất cả nồng độ dài đến nơi bao gồm nồng độn thấp (thuận theo hướng građien nồng độ
Không cần tiêu tốn năng lượng
Khuếch tán trực tiếp quá màng hoặc nhờ vào prôtêin xuyên màng
Thường các chất có kích thước nhỏ dại hơn lỗ màng: O2, CO2, Glucozơ..
Vận chuyển các chất từ nơi bao gồm nồng độ thấp mang lại nơi gồm nồng độ cao (ngược chiều građien nồng độ)Tiêu tốn năng lượng ATPNhờ các kênh prôtêin quánh hiệu bên trên màng
Thường vận chuyển những chất có form size lớn rộng lỗ màng: ion Na+, K+

Sau lúc học ngừng bài này các em cần:

Trình bày được giao diện vận chuyển bị động và vẻ bên ngoài vận chuyển chủ động.Nêu được sự khác hoàn toàn giữa vận chuyển thụ động và vận chuyển công ty động.Mô tả được những hiện tượng nhập bào cùng xuất bào.

Các em có thể hệ thống lại nội dung kỹ năng và kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra
Trắc nghiệm Sinh học tập 10 bài xích 11cực hay gồm đáp án và lời giải chi tiết.

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi giáo dục công dân 8 tham khảo, de va dap an thi hsg gdcd 8 nam hoc


Câu 1:Hình thức chuyển động chất sau đây có sự biến dị của màng sinh chất là:


A.Khuyếch tán
B.Thụ động
C.Thực bào
D.Tích cực

Câu 2:

Ọuá trình vận chuyền nào dưới đây không bao giờ sừ dụng hóa học mang?


A.Vận chuyển công ty động.B.Khuếch tán.C.Xuất bào cùng nhập bào.D.Vận chuyển thụ động.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp văn bản và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!


bài bác tập 1 trang 50 SGK Sinh học tập 10

bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học tập 10

bài xích tập 3 trang 50 SGK Sinh học tập 10

bài tập 4 trang 50 SGK Sinh học tập 10

bài bác tập 17 trang 55 SBT Sinh học 10

bài xích tập 18 trang 56 SBT Sinh học 10

bài bác tập đôi mươi trang 57 SBT Sinh học tập 10

bài tập 17 trang 61 SBT Sinh học tập 10

bài xích tập 18 trang 61 SBT Sinh học tập 10

bài xích tập 19 trang 61 SBT Sinh học 10

bài xích tập trăng tròn trang 61 SBT Sinh học 10

bài xích tập 21 trang 61 SBT Sinh học 10

bài tập 22 trang 61 SBT Sinh học 10

bài tập 56 trang 75 SBT Sinh học tập 10

bài tập 58 trang 75 SBT Sinh học tập 10

bài tập 59 trang 75 SBT Sinh học 10

bài tập 60 trang 76 SBT Sinh học 10

bài bác tập 61 trang 76 SBT Sinh học tập 10

bài tập 62 trang 76 SBT Sinh học 10

bài tập 63 trang 76 SBT Sinh học 10

bài tập 64 trang 77 SBT Sinh học 10

bài tập 65 trang 77 SBT Sinh học tập 10

bài xích tập 66 trang 77 SBT Sinh học tập 10

bài bác tập 67 trang 77 SBT Sinh học 10

bài xích tập 68 trang 78 SBT Sinh học tập 10

bài tập 69 trang 78 SBT Sinh học tập 10

bài xích tập 70 trang 78 SBT Sinh học 10

bài xích tập 1 trang 66 SGK Sinh học 10 NC

bài bác tập 2 trang 66 SGK Sinh học tập 10 NC

bài tập 3 trang 67 SGK Sinh học tập 10 NC

bài bác tập 4 trang 67 SGK Sinh học tập 10 NC

bài bác tập 5 trang 67 SGK Sinh học tập 10 NC


Trong quá trình học tập giả dụ có vướng mắc hay đề xuất trợ góp gì thì những em hãy phản hồi ở mục
Hỏi đáp, xã hội Sinh họcchuyenbentre.edu.vnsẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!