*
một số tự vưng về phương tiện giao thông hiện nay

Vì chũm để bọn họ không còn bị bí tắc từ vựng trong số cuộc đối thoại, hãy theo dõi bài viết dưới trên đây để thuộc học thuộc gần như từ vựng giờ anh chủ đề giao thông ngay bây giờ thôi nhé!

Tất tần tật từ vựng về chủ đề giao thông vận tải thường gặp mặt nhất


Tất tần tật trường đoản cú vựng về nhà đề giao thông vận tải thường gặp mặt nhất
Từ vựng tiếng anh về chủ đề giao thông vận tải với các phương tiện con đường bộ
Từ vựng giờ đồng hồ anh về chủ đề giao thông vận tải phương tiện mặt đường thủy, nước
Từ vựng về các phương tiện giao thông vận tải công cộng
Từ vựng giờ anh về phương tiện đường bay, hàng không
Từ vựng về những loại con đường trong giao thông Tổng hợp các biển báo giao thông bằng tiếng Anh
Một số từ bỏ vựng khác
Từ vựng chỉ lối đi trong giờ đồng hồ Anh thông dụng Các mẫu thắc mắc thông dụng trong tiếng Anh về chủ thể giao thông
Đoạn văn về phương tiện giao thông vận tải hay nhất

“ “ Giao thông là chủ đè thường xuyên xuyên gặp mặt nhất trong vận động mỗi ngày của chúng ta từ đi làm, đi chơi, đi du lịch, công tác,… Hãy cùng đuc rút những từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể giao thông ngay dưới đây nào


*
từ vựng về giao thông thường chạm mặt nhất

Từ vựng giờ anh về nhà đề giao thông với các phương tiện mặt đường bộ

Bicycle (baɪsɪkl): đời xe đạp
Car (ka:): Ô tô
Caravan
Coach
High-speed train
Minicab (mɪnɪkæb/kæb): Xe mang đến thuê
Moped (məʊpɛd): xe pháo máy bao gồm bàn đạp
*
từ vựng tiếng anh chủ đề giao thông vận tải đường bộ
Motorbike (məʊtəˌbaɪk): xe cộ máy
Railway train
Scooter (ˈskuːtə): xe tay ga (xe tay ga)Tram (træm): xe điện
Truck
Van (væn): Xe cài có size nhỏCanoe: xuồng
Cargo ship (kɑːgəʊ ʃɪp): Tau chở sản phẩm & hàng hóa trên biển
Cruise ship (kruːz ʃɪp): Tàu du lịch
Ferry (ˈfɛri): Phà
Hovercraft /ˈhɒvəkrɑːft/: tàu dịch chuyển nhờ đệm không khí
Rowing boat (rəʊɪŋ bəʊt): thuyền khơi loại gồm mái chèo
Sailboat (seɪlbəʊt): Thuyền buồm
Ship /ʃɪp/: tàu thủy
Speedboat /ˈspiːdbəʊt/: tàu vô cùng tốc

Từ vựng về các phương tiện giao thông công cộng

Bus: xe cộ buýt
Taxi: xe pháo taxi
Tube: tàu điện ngầm Underground: tàu điện ngầm
Subway: tàu điện ngầm
High-speed train: tàu cao tốc
Railway train: tàu hỏa
Coach: xe cộ khách

Từ vựng tiếng anh về phương tiện đường bay, sản phẩm không

Helicopter (ˈhɛlɪkɒptə): Trực thăng
Airplane/ plan (ˈeəpleɪn/ plæn): vật dụng bay
Propeller plane (prəˈpɛlə pleɪn): Máy cất cánh loại chạy bằng động cơ cánh quạt
Glider (ˈglaɪdə): Tàu lượn
Hot-air balloon (ˈhɒtˈeə bəˈluːn): khinh khí cầu

Từ vựng về các loại đường trong giao thông 

Bend (bɛnd): Đường vội vàng khúc
Bump (bʌmp): Đường bị xóc
Car lane (kɑː leɪn): Làn đường giành cho xe hơi
Dual carriageway (ˈdju(ː)əl ˈkærɪʤweɪ): Xa lộ hai chiều
Fork (fɔːk): té ba
Highway (ˈhaɪweɪ): Đường đường cao tốc (dành cho xe ô tô)Level crossing (ˈlɛvl ˈkrɒsɪŋ): Đoạn đường ray tàu hỏa giao con đường cái
Motorcycle lane (ˈməʊtəˈsaɪkl leɪn): Làn đường dành cho xe máy
Motorway (ˈməʊtəˌweɪ): Xa lộ
Pedestrian crossing (pɪˈdɛstrɪən ˈkrɒsɪŋ): Vạch để qua đường
Railroad track (ˈreɪlrəʊd træk): Đường ray xe lửa
Ring road (rɪŋ rəʊd): Đường vành đai
*
Các các loại đường giao thông vận tải trong giờ Anh
Road (rəʊd): Đường
Road narrows (rəʊd ˈnærəʊz): Đường hẹp
Roadside (ˈrəʊdsaɪd): Phần đường có tác dụng lề
T-junction (tiː-ˈʤʌŋkʃən): Ngã ba đường
Toll road (təʊl rəʊd): Đường bao gồm thu phí
Traffic jam: tắc đường
Traffic: giao thông
Turning (ˈtɜːnɪŋ): Điểm có thể rẽ“ “ 

Tổng hợp các biển báo giao thông vận tải bằng giờ Anh

Cross road (krɒs rəʊd): Chỉ những phần đường hay giao nhau Dead end (/ˌded ˈend/): con đường cuối, con đường cụt
End of dual Carriage way làn con đường kép Handicap parking (/ˈhændikæp ˈpɑːkɪŋ/): khu đỗ xe cho người khuyết tật
Hard shoulder (hɑːd shoulde): khu được cho phép dừng xe, đỗ xe
No crossing (/nəʊ ˈkrɒsɪŋ/): biển cả cấm đi qua đường
No entry (nəʊ ˈɛntri): không được vào No horn (nəʊ hɔːn): biển cả câm không được bấm còi No overtaking (nəʊ ˌəʊvəˈteɪkɪŋ): thay đổi cấm quá qua
*
Các biển khơi báo giao thông thường gặp
No parking (nəʊ ˈpɑːkɪŋ): đại dương cấm đậu xe, đỗ xe No U-Turn (nəʊ juː-tɜːn): biển lớn cấm vòng Railway (/ˈreɪlweɪ/): các loại đường sắt
Road goes right (/rəʊd ɡəʊ raɪt/): Đường đi bên phải
Road sign (rəʊd saɪn): Bảng dẫn đường Road widens (/rəʊd ˈwaɪdn/): Đường rộng lớn hơn
Roundabout (/ˈraʊndəbaʊt/): bùng binh vòng tròn
Slippery road (/ˈslɪpəri rəʊd/): đường trơn trợt
Slow down (sləʊ daʊn): Yêu mong giảm, hạ tốc độ Speed limit (/ˈspiːd lɪmɪt/): giới hạn, giảm lại tốc độ
T-Junction (/ˈtiː dʒʌŋkʃn/): ngã tía có dạng văn bản TTwo way traffic (/ˌtuː ˈweɪ ˈtræfɪk/): đường đi có nhị chiều
Your priority (jɔː praɪˈɒrɪti:): Đoạn mặt đường được ưu tiên

Một số trường đoản cú vựng khác

Accident (/ˈæksɪdənt/): tai nạn
Breathalyzers (/ˈbreθəlaɪzər/): pháp luật kiểm tra độ hễ trong tương đối thở
Car park (/kɑːr pɑːrk/): chỗ kho bãi đậu xe máy
Infrastructure (/ˈinfrəˌstrək(t)SHər/): các đại lý vật chất, hạ tầng
Journey (/ˈdʒɜːni/): chuyến hành trình
Junction (ˈʤʌŋkʃən): Giao lộ Kerb (/kɜːrb/): mép vỉa hè
Learner driver (/ˈlɜːrnər ˈdraɪvər/): chỉ người mới tập lái xe
One-way street (/wʌn weɪ striːt/): con đường một chiều
Parking ticket (/ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt/): vé duy trì xepassenger (/ˈpæsɪndʒər/): hành khách, khách hàng hàng
Petrol station (/ˈpetrəl ˈsteɪʃn/): chỗ đổ xăng
Private transport (/ˈpraɪvət ˈtrænspɔːt/): phương tiện giao thông cá nhân
Public transport (/ˈpʌblɪk ˈtrænspɔːt/): phương tiện giao thông vận tải công cộng
Sidewalk (ˈsaɪdwɔːk): Vỉa hè Signpost (ˈsaɪnpəʊst): Tấm biển cả báo giao thông Traffic (ˈtræfɪk): giao thông (nói chung) Traffic jam (/ˈtrafik ˌjam/): tắc nghẽn giao thông
Traffic light (ˈtræfɪk laɪt): các loại đèn giao thông vận tải Traffic warden (/ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /): nhân viên điều hành và kiểm soát việc đỗ xe
Transport (/ˈtrænspɔːt/): vận, di chuyển
Transport system (/ˈtrænspɔːt ˈsɪstəm/): hệ thống bộ giao thông
Transportation (/ˌtrænspɔːˈteɪʃn/): phương tiện đi lại giao thông
Trip (/trɪp/): chuyến đi
Vehicle (ˈviːɪkl): phương tiện đi lại bypass : đường vòngcar hire: mướn xecar wash: cọ xe ô tôdiesel : dầu dieseldriver: tài xếdriving instructor: gia sư dạy lái xedriving lesson: các buổi tiếp thu kiến thức lái xedriving licence: bằng lái xedriving test: thi giấy phép lái xe xegarage: ga rahard shoulder: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xejump leads: dây cáp điệnkerb: mép vỉa hèlevel crossing: đi đường ray ở giao với mặt đường cáimechanic: thợ sửa máyoil: dầuparking meter : máy tính xách tay tiền đỗ xeparking space: địa điểm đỗ xepetrol :xăngpetrol pump : bơm xăngpuncture : thủng xămreverse gear : số lùisecond-hand : vật cũservices: dịch vụspeed: tốc độto accelerate: tăng tốcto change gear : đưa sốto drive: lái xeto skid: trượt bánh xeto slow down: lừ đừ lạito stall : làm chết máyto swerve : ngoặttoll road: đường có thu lệ phítoll: lệ chi phí qua đường hay qua cầutraffic: giao thôngtyre pressure: áp suất lốpcone (/koʊn/): cọc tiêu giao thông
Corner: góc phố Crossroads: vấp ngã tư crosswalk (/ˈkrɒswɔːk/): lối qua con đường dành cho người đi bộ
Flat tyre: lốp sịt Icy road: con đường trơn vì chưng băng Jack: đòn bẩy lane (/leɪn/): làn đường
Lay-by: chỗ tạm dừng xe trên phố manhole (/ˈmæn.həʊl/): miệng cống
Multi-storey oto park: bãi đỗ xe nhiều tầng parking lot (/ˈpɑːkɪŋ lɒt/): bãi đậu, đỗ xepavement (/ˈpeɪvmənt/): vỉa hè
Road map: bạn dạng đồ đường đi roadblock (/ˈrəʊdblɒk/): khối hệ thống hàng rào ngăn đường
Roadworks: những công trình, thiết kế sửa mặt đường speed camera (/ˈspiːd ˌkæm.rə/): camera phun tốc độ
Speeding fine: phạt tốc độ Spray: lớp bụi nước to lớn brake: phanh (động từ) tunnel (/ˈtʌnəl/): đường hầmturnpike (/ˈtɜːnpaɪk/): đường cao tốc có trạm thu thuế phí
Between: Ở thân (and)Beside: mặt cạnh
Behind: Sau, phía sau
Ben: Đường cong
Cross the road: Đi qua đường
Cross the crosswalk: Qua đường/qua vạch đi bộ
Cross the bridge: Qua cầu
Curve: Đường cong
Dual carriageway: mặt đường lộ có 2 chiều
Go past: Đi qua/ băng qua
Go straight = Go along: Đi mặt đường thằng
Go down: Đi xuống
Go towards: Đi theo hướng
Go up the hill: Đi lên dốc
Go down the hill: Đi xuống dốc
In front of: Trước/ phía trước
In the roundabout take the first exit: Rẽ phía sang phải đầu tiên khi qua bùng binh
Opposite: Đối diện
Next to: kế bên
Near: Gần
Turn right: Rẽ phải
Turn left: Rẽ trái
Take the first right/left: Rẽ trái hoặc phải Take the second right/left: Rẽ trái/phải ở vấp ngã rẽ nơi thứ hai
Traffic light: Đèn giao thông
T – junction: xẻ ba
Turning: nơi rẽ/ngã rẽ
Roundabout: bùng binh vòng tròn
Roadway narrows: Đường hẹp
Pavement: Vỉa hè
Pedestrian subway: Đường hầm dành cho tất cả những người đi bộ

Các mẫu thắc mắc thông dụng trong giờ Anh về chủ đề giao thông

Để vận dụng rõ rộng trong giao tiếp, dưới đấy là một số câu hỏi thông dụng về chủ đề giao thông thông dụng nhất.

Bạn đang xem: Tiếng anh chủ đề giao thông

“”How vì you go to the school / office ? ( chúng ta đến trường / văn phòng bằng phương pháp nào?) I go lớn school/ the office by bike/bus. ( Tôi cho trường/ văn phòng công sở bằng xe đạp điện hoặc xe cộ bus)How vị you travel to lớn school/ work? ( Bạn di chuyển đến trường học tập / nơi thao tác như nỗ lực nào?)I travel to lớn school/work by bike/motobike. ( Tôi cho trường/ văn phòng và công sở bằng xe đạp hoặc xe máy)How to you get khổng lồ school/ work? ( Làm nuốm nào để bạn đến trường học tập / làm cho việc?)I get lớn school/ work by bike/bus. (Tôi đến trường / đi làm bằng xe đạp điện / xe cộ buýt.)

Đoạn văn về phương tiện giao thông vận tải hay nhất


Học giờ đồng hồ Anh qua các đoạn hội thoại là trong những cách học tập từ vựng giao tiếp vô cùng hiệu quả. Trong bài viết này, hãy thuộc ELSA Speak khám phá những chủng loại hội thoại giờ Anh chủ thể về giao thông nhé!

Mẫu hội thoại giờ đồng hồ Anh về giao thông

1. Hội thoại lúc đi xe bus

*
Bài nói tiếng anh về phương tiện giao thông vận tải khi đi xe pháo bus Câu tiếng AnhDịch nghĩa
AlanSo, what kind of transportation vì chưng you want to lớn choose?Rồi, vậy cậu ý muốn chọn đi các loại phương tiện nào?
ChrisI think going by bus is not a bad idea.Tớ nghĩ là đi bằng xe buýt không phải một chủ ý tồi.
AlanIt’s peak hour now. Don’t you think it will be overcrowded?Bây giờ đồng hồ là giờ cao điểm đó, cậu không cho là xe buýt sẽ rất đông sao?
ChrisI don’t think so. There are a lot of rides. We can take the one that’s not so crowded.Tớ không nghĩ là vậy đâu. Có nhiều chuyến mà. Mình rất có thể đi chuyến nào nhưng không đông ý.
AlanOk. That sounds fine, too. So how can we catch the bus?Được thôi. Nghe cũng ổn đó. Vậy làm nuốm nào bản thân bắt được xe pháo buýt đây?
ChrisLet’s go to lớn the bus station over there. Và we can take a look at the bus schedule, too.Hãy đi đến bến xe pháo buýt đằng tê đi. Và kế tiếp mình cũng rất có thể xem qua lịch xe buýt nữa.
AlanOK, I hope that we can get to lớn the theater on time!Được rồi, muốn là mình có thể đến rạp chiếu phim đúng giờ!

2. Mẫu mã hội thoại hỏi đường bằng tiếng Anh

Câu giờ đồng hồ AnhDịch nghĩa
NickExcuse me! do you know how to lớn get lớn this cinema?Làm phiền chúng ta chút! băn khoăn bạn tất cả biết đường đến rạp chiếu phim này không?
LindaYes, I do. How vị you want khổng lồ get there? By bus or by foot!Vâng, tôi biết. Bạn có nhu cầu đến đó bằng cách nào? Đi buýt hay phải đi bộ?
NickI want khổng lồ go on foot. Could you show me how, please?Tôi mong mỏi đi bộ. Bạn có thể chỉ tôi lối đi được không?
LindaYes, of course. It’s really simple. You just need to go straight down this road và then turn right after two blocks. Keep moving on until you see a traffic light. The cinema is next to it.Tất nhiên rồi. Bí quyết đi rất đơn giản dễ dàng thôi. Bạn chỉ việc đi thẳng tuyến phố này cùng rẽ đề xuất sau hai hàng nhà. Liên tục đi cho tới khi thấy được một cột đèn giao thông. Rạp chiếu phim phim sinh hoạt ngay cạnh đó.
NickI’m sorry, but would you tell me again when I should turn right, please?Xin lỗi dẫu vậy phiền bạn cũng có thể nói lại khi nào thì tôi đề xuất rẽ yêu cầu được không?
LindaAfter two blocks. Don’t worry, you’ll see it immediately after you get there.Sau hai hàng nhà. Đừng lo, bạn sẽ thấy nó ngay khi tới thôi.
NickThank you so much for your help! Have a nice day!Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hỗ trợ đỡ! Chúc chúng ta một ngày giỏi lành!

3. Đoạn hội thoại về vụ tai nạn

Câu giờ đồng hồ AnhDịch nghĩa
TrangHave you heard about the accident they talked about on the radio last night?Cậu sẽ nghe về vụ tai nạn ngoài ý muốn được nói đến trên đài buổi tối qua chưa?
MinhNo, I haven’t. What happened?Tớ không nghe. Có chuyện gì xảy ra vậy?
TrangA bike was hit by a speeding car. The oto went out of control & then hit a tree.Một mẫu xe đạp đã biết thành một chiếc xe hơi chạy vượt tốc độ đâm vào. Dòng xe sau đó mất điều hành và kiểm soát rồi tông vào một trong những gốc cây.
MinhThat sounds terrible. Were there any injuries?Nghe thật khủng khiếp. Có xẩy ra thương tích gì không?
TrangLuckily, everyone was fine. There were no injuries recorded, both for the biker & the driver.May mắn thay, mọi fan đều ổn. Không có thương tích như thế nào được ghi nhận, cả người đi xe đạp và người điều khiển xe.
MinhThat’s so lucky. But bởi you think people today are getting more và more careless? There have been so many accidents this year.Thật là may mắn. Nhưng bạn có cho rằng con người ngày nay càng ngày càng bất cẩn không? có khá nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trong năm nay.
TrangYes, that’s true. I hope that people can be more responsible when taking part in traffic.Đúng vậy. Tớ mong mỏi rằng mọi người rất có thể có nhiệm vụ hơn khi tham gia giao thông.

4. Chủng loại hội thoại bằng tiếng Anh khi vượt đèn đỏ

Câu giờ đồng hồ AnhDịch nghĩa
TimDo you have any memorable experiences when taking part in traffic?Bạn tất cả kỷ niệm nào kỷ niệm khi tham gia giao thông vận tải không?
JackWell, maybe that’s the time when I accidentally drove through a red light.À, chắc hẳn rằng đó là lần tôi vô tình chạy xe thừa đèn đỏ.
TimReally? How did that happen?Thật sao? Chuyện đó xẩy ra thế làm sao vậy?
JackActually, I don’t really remember because it happened a long time ago. I just remember when the police officer stopped me, I was very nervous and scared.Thực ra tôi cũng ko nhớ lắm vì chưng chuyện xẩy ra cũng lâu rồi. Tôi chỉ nhớ khi công an chặn tôi lại, tôi sẽ rất băn khoăn lo lắng và sợ hãi hãi.
TimI hope that you just really accidentally drove through a red light because it’s not a good kích hoạt when participating in traffic.Tôi hy vọng rằng các bạn chỉ thực sự vô tình tài xế vượt đèn đỏ vì chưng đó ko phải là một trong hành động xuất sắc khi tham gia giao thông.
JackI know. Although I don’t remember what happened, now thinking about it makes me really embarrassed.Tôi biết. Tuy vậy tôi ko nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bây chừ nghĩ lại điều đó khiến tôi đích thực xấu hổ.
TimIt’s good to hear that.Thật giỏi khi nghe điều đó.

5. Mẫu hội thoại thiết lập vé xe buýt bằng tiếng Anh

Câu giờ AnhDịch nghĩa
CustomerExcuse me, could I have a bus ticket to lớn Kingdom Street, please?Làm phiền bạn cho tôi một vé xe cộ buýt đến phố Kingdom!
Ticket sellerWhat time vị you want lớn take the bus?Bạn ý muốn đi xe cộ buýt vào giờ nào?
Customer3 pm, please.Vào 3 giờ chiều.
Ticket sellerHere’s your ticket! Your bus number is E34. You can wait for the bus at the bus station over there. Do you want lớn buy a monthly ticket?Vé của chúng ta đây! Số xe pháo buýt của doanh nghiệp là E34. Chúng ta có thể chờ xe tại bến xe buýt đằng tê nhé. Bạn cũng muốn mua vé tháng luôn luôn không?
CustomerThank you, but maybe I’ll leave it for another day!Cảm ơn bạn, nhưng chắc hẳn rằng tôi sẽ mua nó vào một ngày khác!
Ticket sellerI see. Thank you & have a nice day!Tôi hiểu. Cảm ơn cùng chúc các bạn một ngày tốt lành!
CustomerThank you.Cảm ơn bạn.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Năm 2018, Từ Năm 2022

Mẫu thắc mắc tiếng Anh về giao thông phổ biến

Để rất có thể tự tin tiếp xúc tiếng Anh về một chủ thể nào đó, việc nắm cứng cáp một vài ba mẫu câu hỏi thông dụng là vấn đề rất hữu ích. Dưới đấy là những câu đàm thoại giờ Anh phổ cập về chủ đề giao thông.