Tài liệu tất cả 229 trang, tuyển chọn tập 22 chuyên đề bồi dưỡng Hình học tập 7, có đáp án và giải thuật chi tiết.

Bạn đang xem: Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 7

CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNGChương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG.Chuyên đề 1: nhì góc đối đỉnh 3.Chuyên đề 2: hai đường thẳng vuông góc 7.Chuyên đề 3: vệt hiệu phân biệt hai đường thẳng song song 11.Chuyên đề 4: định đề Ơ-clit. đặc thù của hai đường thẳng tuy nhiên song 15.Chuyên đề 5: Định lí 20.Chuyên đề 6: chứng minh phản triệu chứng 24.Chương II: TAM GIÁC.Chuyên đề 7: Tổng cha góc của một tam giác 29.Chuyên đề 8: nhì tam giác bởi nhau. Các trường hợp đều bằng nhau của hai tam giác 35.Chuyên đề 9: Tam giác cân 48.Chuyên đề 10: Định lý Pytago 60.Chuyên đề 11: các trường hợp cân nhau của tam giác vuông 69.Chuyên đề 12: Vẽ hình phụ để giải việc 73.Chuyên đề 13: chứng minh ba điểm thẳng sản phẩm 81.Chuyên đề 14: Tính số đo góc 88.Chương III: quan HỆ CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.Chuyên đề 15: quan hệ tình dục giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác 96.Chuyên đề 16: quan hệ nam nữ giữa con đường vuông góc và đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu 100.Chuyên đề 17: tình dục giữa cha cạnh của một tam giác 104.Chuyên đề 18: tính chất đường trung đường của tam giác 108.Chuyên đề 19: đặc thù tia phân giác của một góc. đặc điểm ba con đường phân giác của tam giác 112.Chuyên đề 20: đặc điểm ba mặt đường trung trực, tía đường cao của tam giác 116.Chuyên đề 21: minh chứng ba đường thẳng đồng quy 122.Chuyên đề 22: Bất đẳng thức và cực trị hình học 127.HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐChương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG.Chuyên đề 1: nhị góc đối đỉnh 133.Chuyên đề 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc 138.Chuyên đề 3: lốt hiệu nhận ra hai mặt đường thẳng song song 142.Chuyên đề 4: tiên đề Ơ-clit. đặc thù của hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song 146.Chuyên đề 5: Định lí 150.Chuyên đề 6: minh chứng phản bệnh 154.Chương II: TAM GIÁC.Chuyên đề 8: hai tam giác bởi nhau. Các trường hợp đều nhau của nhì tam giác 162.Chuyên đề 9: Tam giác cân 168.Chuyên đề 10: Định lý Pytago 175.Chuyên đề 11: những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 180.Chuyên đề 12: Vẽ hình phụ nhằm giải bài toán 185.Chuyên đề 13: minh chứng ba điểm thẳng hàng 190.Chuyên đề 14: Tính số đo góc 194.Chương III: quan tiền HỆ CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC.

Xem thêm: Phân tích ma trận đề thi thpt quốc gia 2019 môn toán cần biết để đạt điểm cao

Chuyên đề 15: dục tình giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác 203.Chuyên đề 16: quan hệ giữa con đường vuông góc và đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu 209.Chuyên đề 17: quan hệ giới tính giữa cha cạnh của một tam giác 213.Chuyên đề 18: đặc điểm đường trung con đường của tam giác 219.Chuyên đề 19: tính chất tia phân giác của một góc. đặc thù ba đường phân giác của tam giác 226.Chuyên đề 20: đặc thù ba con đường trung trực, ba đường cao của tam giác 232.Chuyên đề 21: chứng minh ba đường thẳng đồng quy 239.Chuyên đề 22: Bất đẳng thức và cực trị hình học 245.

mua tài liệu
C&#x
E1;c Chuy&#x
EA;n Đề N&#x
E2;ng Cao V&#x
E0; Ph&#x
E1;t Triển H&#x
EC;nh Học 11
*
đối chiếu giá
B&#x
E0;i tập n&#x
E2;ng cao v&#x
E0; một số chuy&#x
EA;n đề h&#x
EC;nh học 10
*
so sánh giá
Phương Ph&#x
E1;p Giải To&#x
E1;n Chuy&#x
EA;n Đề H&#x
EC;nh Học 10
*
so sánh giá
*
so sánh giá
*
đối chiếu giá
Đề kiểm tra học k&#x
EC; tiếng Việt - To&#x
E1;n lớp 1
S&#x
E1;ch 10 chuy&#x
EA;n đề bồi dưỡng học sinh giỏi to&#x
E1;n 4, 5 - Tập 1
*

3 điều phải ghi nhận để học xuất sắc sách giáo khoa toán 8 tập 1

*

Tìm phát âm về phương thức giáo dục Montessori cho cỗ môn toán học

*

Sách giáo khoa toán 11 có giúp ôn thi đh không?

*

Cần để ý điều gì khi học sách giáo khoa toán 7 tập 2?

*

3 điều nên biết về sách giáo khoa toán 9 tập hai năm học 2020

*

Điểm danh 5 cuốn sách ôn thi môn Toán không thể thiếu của học viên lớp 12

*

Sách giáo khoa toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 bao gồm khó không?

*

3 điều cần xem xét để học xuất sắc sách giáo khoa toán 5


*

Cần lưu &#x
FD; điều g&#x
EC; lúc học s&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa to&#x
E1;n 7 tập 2?

*

3 điều cần lưu &#x
FD; để học tốt s&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa to&#x
E1;n 5

*

S&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa to&#x
E1;n 6 tập 2 - 3 điều phụ huynh cần ch&#x
FA; &#x
FD; lúc c&#x
F9;ng nhỏ học

*

Điểm danh 5 cuốn s&#x
E1;ch &#x
F4;n thi m&#x
F4;n To&#x
E1;n kh&#x
F4;ng thể thiếu của học sinh lớp 12

*

Bac
Viet
PC – Chuy&#x
EA;n PC gaming, đồ họa, hỗ trợ trả g&#x
F3;p l&#x
E3;i suất 0%

*

3 điều phụ huynh cần biết về s&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa to&#x
E1;n 7 tập 1

*

4 cuốn s&#x
E1;ch tham khảo m&#x
F4;n To&#x
E1;n học sinh lớp 9 nhất định phải c&#x
F3;

*

S&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa h&#x
EC;nh học 10 v&#x
E0; 3 điều cần lưu &#x
FD;


*

3 c&#x
E1;ch đơn giản c&#x
F9;ng nhỏ chinh phục s&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa to&#x
E1;n 6 tập 1

*

Đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; hãng asus Zen
Book 13 OLED: N&#x
E2;ng cao trải nghiệm livestream!

*

3 điều phải biết để học tốt s&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa to&#x
E1;n 8 tập 1

*

7 l&#x
FD; vì chưng sĩ tử n&#x
EA;n chọn cài m&#x
E1;y t&#x
ED;nh Casio FX 580VNX một lần d&#x
F9;ng nhiều cấp học

*

6 thực phẩm n&#x
E2;ng cao sức đề kh&#x
E1;ng mang lại trẻ

*

T&#x
EC;m hiểu về phương ph&#x
E1;p gi&#x
E1;o dục Montessori mang lại bộ m&#x
F4;n to&#x
E1;n học

*

S&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa to&#x
E1;n 11 c&#x
F3; gi&#x
FA;p &#x
F4;n thi đại học kh&#x
F4;ng?

*

S&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa lớp 4 m&#x
F4;n To&#x
E1;n, Tiếng Việt...năm học 2018-2019 c&#x
F3; g&#x
EC; mới? Gi&#x
E1; bao nhi&#x
EA;u tiền?